Vad är Desktop as a Service (DaaS)?

Desktop as a Service (DaaS) är en molntjänst som ger företag möjligheten att leverera molnbaserade virtuella skrivbord till vilken enhet och från vilken plats som helst. DaaS-lösningar tillhandahåller kompletta värdbaserade skrivbord för applikationer och e-post som säkert levereras över webben. De är enkla att köpa och lätta att hantera, och du slipper extra programvara som IT måste hantera.

Hur fungerar DaaS?

DaaS tillhandahålls som en prenumerationstjänst med flera innehavare samtidigt. Den interna virtuella skrivbordsinfrastrukturen (VDI), inklusive de virtuella maskiner som kör skrivbordens operativsystem, hanteras av en tredjepartsleverantör av moln. DaaS-leverantören strömmar sedan de virtuella skrivborden till kundens slutanvändarenheter.

DaaS-leverantörer hanterar VDI-distributionen, men även hantering, säkerhet, uppgradering, säkerhetskopiering av data och lagring. Och kunden hanterar applikationerna och skrivbordsbilder. DaaS är ett bra val för organisationer som inte vill investera i eller lokalt hantera sin egen VDI.

Vad är skillnaden mellan VDI och DaaS?

DaaS är VDI, men hanteras i molnet. Med VDI distribuerar organisationen virtuella skrivbord från egna lokala datacenter. Interna IT-team ansvarar för distributionen av de virtuella skrivborden, men även för inköp, hantering och uppgradering av infrastrukturen.

DaaS är i grund och botten samma sak, men infrastrukturen är molnbaserad. Organisationer som prenumererar på en DaaS behöver inte hantera sin egen maskinvara.

Varför DaaS?

De anställda förväntar sig åtkomst till arbetet oavsett vilken enhet de använder eller var de befinner sig. Och företag letar efter en billig, enkel lösning som på ett säkert sätt levererar de appar och skrivbord personalen behöver för att få jobbet gjort. Traditionella PC-miljöer tyngs ner av utmaningar inom IT-hanteringen, där man hittar allt från återställningar av de anställdas lösenord till säkerhetsuppdateringar av programfixar, men även uppdateringar som både påverkar användarproduktivitet och upptar värdefull tid från IT-administratörer.

Även om många kunder väljer en virtualisering av applikationer och skrivbord så gör den upplevda komplexiteten och kapitalinvesteringen att branscherna söker en förenklad lösning som fungerar inom verksamhetens kostnadsstruktur.

DaaS kan vara en gångbar lösning för kunder som gillar centraliseringen och standardiseringen i VDI men som också uppskattar hur praktiskt det blir att ha en professionell organisation som utför grundläggande skrivbordshantering å deras vägnar. DaaS har många fördelar för IT genom att förenkla driften och säkert leverera Windows-skrivbord och -appar till arbetsstyrkan.

De främsta fördelarna med DaaS:

  • Flexibilitet: Alla anställda och leverantörer får åtkomst till applikationer, skrivbord och data var de än befinner sig, så att de kan fortsätta vara produktiva oavsett var de arbetar.
  • Skalbarhet: Skala snabbt upp och ner i takt med att era affärsbehov förändras, oavsett om det gäller företagsförvärv, anställning av tillfällig personal under högintensiva perioder, hantering av leverantörer (utvecklare) eller uppstart av filialkontor.
  • Verksamhetskontinuitet: Att inte längre vara beroende av maskinvara innebär att ni kan undvika avbrott vid händelse av naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser.
  • Kostnadskontroll: Betala enbart för det ni använder genom våra månatliga eller årliga prenumerationsmodeller. Ni kan dessutom minska era kapitalutgifter och dra nytta av mer förutsägbara operativa kostnader.
  • Säkerhet: DaaS tillhandahåller en säker åtkomstpunkt för användare och förenklar processer och procedurer för hanteringen av skrivbord och appar.
Ytterligare resurser