Ändra helt medarbetarnas upplevelse

Frigör den fulla potentialen hos dina team med hjälp av Workspace-intelligens

Vad är det som tydligast visar på ett företags framgångar idag? Arbetsstyrkans erfarenhet. Företag som har engagerade medarbetare är 21 % mer produktiva än de som inte har det1 och det har visat sig att deras rörelsemarginal är tre gånger högre än konkurrenternas.2 Men varför är det så svårt att uppnå?

Dagens arbetare får tampas med en förfärlig mängd appar, och konton att logga in på. De får ägna motsvarande en hel arbetsdag per vecka till att söka i system och spåra information, och får utföra mer och mer manuella, repetitiva uppgifter.3

Få de som presterar bäst att vilja stanna

Det pågår en riktig batalj där ute för att få tag på de bästa talangerna: Fler lämnar sina jobb nu än under något tidigare år sedan millenieskiftet.4 Ofta är det den digitala upplevelsen som är stötestenen: De flesta chefer känner att de uppfyller teamets tekniska behov men bara 53 % av medarbetarna håller med.5 Citrix Workspace kan ändra den här trenden. Om du anväder innovativ Workspace-intelligens för att organisera och styra arbetet blir det enklare än någonsin att få talangerna att arbeta engagerat och effektivt – och risken att de säger upp sig är 87 % lägre.6  

Snabbare åtkomst till information

Mikroappar kan ta bort frustrerande hinder som påverkar medarbetarnas engagemang. När du använder kompletta appar måste du ofta ta dig igenom oräkneliga flikar och appar för att få saker gjorda. Det slipper man i mikroappar. Citrix Workspace leder dig till nästa optimala åtgärd i varje app baserat på dina egna preferenser och vanor. Och alla timmar som du lägger ned på att komma åt filer i molnet och i olika mappar? Allt det är historia nu. Med hjälp av universell sökning får du tag på dokumentet du söker på ett ögonblick, oavsett om det finns i molnet, i en app eller på skrivbordet.

Förbättra företagets resultat

Det är lättare att ta sig an de svåra besluten när du inte har en massa e-postmeddelanden och förfrågningar att svara på. Citrix Workspace befriar dig från de mer än tre timmar per dag som läggs ned på kommunikation och uppdateringar, och du slipper hoppa mellan olika inloggningar varje gång du behöver få något gjort.7 Kolla bara i ditt eget flöde för att se vad du behöver fokusera på i varje ögonblick och utför varje uppgift på några sekunder. Det låter dig fokusera på de åtgärder som är viktigast för verksamheten.

Få jobbet gjort, utan distraktioner

Lite aviseringar och meddelanden kan verka harmlösa, men de kan dra ner ens produktiviteten till hälften.8 Men inte om du använder Citrix Workspace. Med vårt intelligenta flöde ser medarbetarna bara det de behöver se, precis när de behöver se det. Både chefer och anställda kan granska rapporter, godkänna förfrågningar och öppna filer med ett enkelt klick. Allt på en enda, enklare skärm.  

Hur upplevs arbetet? Teknikens påverkan på produktivitet och engagemang

The Economist Intelligence Unit beskriver på uppdrag av Citrix vilken påverkan den digitala upplevelsen har på medarbetarnas engagemang och deras benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Läs sammanfattningen

Låt oss komma igång när du är redo

Be att få bli uppringd
Stockholm: +46 (0) 8 587 400 00