Citrix sekretesspolicy

Uppdaterad den: 24 juni 2021

Citrix Systems, Inc. och dess dotterbolag (”Citrix”) tar användarnas personliga integritet på största allvar. Referenser i denna sekretesspolicy till ”Citrix”, ”vi”, ”oss” och ”vår” syftar på den Citrix-enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, vilket i regel är den Citrix-enhet som samlar in dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi kan använda dessa personuppgifter, med vilka vi kan dela denna information och hur du kan utöva dina rättigheter angående vår behandling av informationen. Sekretesspolicyn beskriver även vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifterna vi samlar in och hur du kan kontakta oss angående vår sekretesspraxis. Denna sekretesspolicy gäller för de personuppgifter vi samlar in via Citrix-funktioner, inklusive webbplatser, produkter, tjänster, skrivbords- och mobilappar och andra verktyg som tillhandahålls av Citrix som hänvisar till denna sekretesspolicy (”Onlinekanaler”); insamling offline, inklusive Citrix evenemang, enkäter, frågeformulär, kundundersökningar och utvärderingar (”Offlinekanaler”); och tredje part-källor, inklusive affärspartner, reklamnätverk och försäljare (kallas sammantaget ”Erbjudandena”). 

Onlinekanalerna kan tillhandahålla länkar till andra tredjepartswebbplatser och funktioner. Vissa av dessa tredjepartswebbplatser kan vara sammärkta med en Citrix-logotyp, även om de inte ägs, kontrolleras, drivs eller underhålls av Citrix. Citrix delar inte dina personuppgifter med sådana webbplatser och tar inget ansvar för deras sekretesspraxis. Dessa webbplatser omfattas av sina respektive sekretesspolicyer. I vissa fall tillhandahåller vi produkterna i samarbete med andra företag. För dessa sammärkta produkter där en tredje part är involverad i dina transaktioner, kommer vi ibland att dela eller gemensamt samla in kunduppgifter som är relaterade till sådana transaktioner med denna tredje part.

Denna sekretesspolicy gäller inte för personuppgifter som en person gör tillgänglig för Citrix i samband med rekryteringsprocessen som beskrivs i  Citrix rekryteringspolicymeddelande. Denna policy gäller inte heller personuppgifter som har behandlats på uppdrag av våra kunder vid tillhandahållande av moln, teknisk support och rådgivningstjänster, som beskrivs i Citrix Data Processing Addendum.  Slutanvändare ska rikta frågor om våra kunders sekretessrutiner till vår kund som samlat in deras information. 

Personuppgifter vi samlar in

Informationen vi samlar in varierar beroende på vilken del av vårt produktutbud du använder. Vi samlar in personuppgifter via din samverkan med vårt utbud, som exempelvis när du:

 • skapar ett konto i en onlinekanal;
 • registrerar dig eller ansöker till ett av Citrix partner- eller hänvisningsprogram;
 • begär åtkomst eller besöker våra kontor eller anläggningar;
 • anmäler dig till onlineprogram, evenemang, seminarier, kampanjer eller lotterier;
 • begär produkter (som exempelvis produktutvärderingar, tester, förhandsvisning av teknik och betahämtningar), tjänster eller information;
 • deltar i Citrix evenemang, inklusive konferenser, webinarier, undersökningar, enkäter eller utvärderingar; eller
 • utbyter meddelanden med oss eller begär information från oss.

Typerna av personuppgifter vi samlar in inkluderar:

 • kontaktinformation (som namn, e-postadress, telefonnummer, post- eller annan fysisk adress) för dig eller för andra (t.ex. personer i ledande ställning i ditt företag, eller kontaktpersoner för fakturering);
 • information som används för att skapa ditt onlinekonto (som exempelvis användarnamn och lösenord);
 • företagsprofil och information om rutiner som används för att utvärdera dig som partner;
 • fotografier, videobilder, röstinspelningar eller transkript;
 • fakturerings- och ekonomisk information (som namn, faktureringsadress, betalkorts- och bankkontouppgifter samt köphistorik);
 • IP-adress och platsdata (såsom uppgifter som härleds från din IP-adress, ditt land och ditt postnummer),
 • det exakta geografiska läget för din mobila enhet;
 • klickströmsdata och annan information om dina aktiviteter online (så som information om dina enheter, webbläsaråtgärder och användningsmönster), inklusive på onlinekanalerna och tredje part-webbplatser, som vi erhåller via användning av cookies, webbfyrar och liknande teknik (se vår beskrivning av cookies och liknande teknik nedan);
 • tid- och datarelaterad åtkomst till händelser, kontor eller anläggningar;
 • information som samlats i formulär som kan begäras på anläggningen för åtkomst till Citrix anläggningar;
 • personuppgifter som förekommer i forum, bloggar och rekommendationer du tillhandahåller eller som vi samlar in från offentligt tillgängliga källor (som exempelvis sociala mediekanaler);
 • information relaterad till deltagande i klassrums- eller onlineutbildning, inklusive slutförda program och erhållna diplom;
 • information som är nödvändig för att tillhandahålla support eller andra betalda konsulttjänster (som kontaktuppgifter, chattjänster, supportuppgifter och händelsehistorik);
 • personuppgifter som ingår i innehåll du skickar in till oss (exempelvis via vår kontaktfunktion eller andra meddelandefunktioner i anslutning till produkter eller tjänster); och
 • andra personuppgifter vi samlar in via vårt utbud.

Observera att du tillhandahåller oss dina personuppgifter frivilligt. Om du väljer att inte förse oss med viss information, kan det hända att vi inte kan erbjuda dig vissa produkter och tjänster och det kan hända att du inte kommer att ha åtkomst till vissa av onlinekanalernas funktioner.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder informationen vi samlar in för att:

 • tillhandahålla och administrera våra produkter och tjänster (inklusive webbplatser och appar som du har registrerat dig för);
 • behandla och slutföra beställningar i anslutning till våra produkter och tjänster och hålla dig informerad om statusen för din beställning;
 • hjälpa dig att slutföra en transaktion eller beställning och tillhandahålla kundtjänst;
 • fakturera dig för de produkter och tjänster du har köpt;
 • tillhandahålla utbildning, support och konsulttjänster;
 • skapa och hantera ditt konto med Citrix;
 • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (som att administrera, utveckla, förstärka och förbättra våra produkter och tjänster; hantera vår kommunikation och våra kundrelationer och utföra bokförings-, revisions-, fakturerings-, förliknings- och insamlingsaktiviteter);
 • utföra dataanalys (som undersökningar, trendanalyser, ekonomiska analyser och kundsegmentering);
 • kommunicera med dig angående ditt konto och dina beställningar (inklusive att skicka e-postmeddelanden relaterade till din registrering, kontostatus, beställningsbekräftelser, meddelanden angående förnyelse eller upphörande och annan viktig information);
 • utföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (inklusive att skicka reklammaterial till dig, skapa så kallade leads, utnyttja marknadsföringsmöjligheter, genomföra marknadsundersökningar, fastställa och hantera effektiviteten för vår reklamverksamhet och marknadsföringskampanjer och hantera vårt varumärke),
 • kommunicera med dig angående, och hantera ditt deltagande i, evenemang, program, kampanjer och undersökningar;
 • sammanföra anställda med deras företagskontoadministratör;
 • verifiera din identitet och skydda ditt konto mot obehörig användning eller missbruk av våra tjänster;
 • skydda mot, identifiera och förhindra bedrägerier och annan olaglig verksamhet, anspråk eller andra potentiella hot;
 • skydda våra anställdas hälsa och säkerhet;
 • efterleva och genomdriva tillämpliga branschnormer, kontraktsbundna skyldigheter och våra policyer;
 • underhålla och förstärka säkerheten för våra onlinekanaler, produkter, tjänster, nätverkstjänster, informationsresurser och anställda; och
 • besvara dina förfrågningar.

Beroende på i vilka syften personuppgifterna används och sammanhanget där informationen inhämtas, kan det hända att vi förlitar oss på en eller flera av följande juridiska grunder:

 • genomförande av ett avtal med dig eller en berörd part;
 • våra legitima affärsintressen;
 • efterlevnad av en juridisk skyldighet eller ett domstolsbeslut eller utövande eller försvar av rättsliga anspråk; eller
 • ditt samtycke till behandlingen, som du kan dra tillbaka vid valfri tidpunkt.

Vi kan kombinera data som vi inhämtar från dig med andra källor för att hjälpa oss att förbättra precisionen för vår marknadsföring och kommunikation, men även för att hjälpa till att utvidga eller skräddarsy vår samverkan med dig. Detta inkluderar att kombinera personuppgifter vi inhämtar via onlinekanaler med information vi inhämtar via offlinekanaler, såväl som annan information (som exempelvis hänvisningsprogram), i de syften som beskrivs ovan. Vi kan anonymisera eller kombinera personuppgifter och använda dem för de syften som beskrivs ovan och för andra syften i den utsträckning det tillåts av rådande lagstiftning. Vi kan även använda personuppgifter i andra syften som vi specificerar vid tidpunkten för inhämtandet. Vi kommer att inhämta ditt samtycke för dessa ytterligare användningsområden i den utsträckning som krävs av rådande lagstiftning.

Där det krävs av rådande lagstiftning, kommer vi att inhämta ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

Cookies och annan teknik

Citrix använder cookies (kakor), webbfyrar (inklusive pixlar och taggar) och annan liknande teknik i våra kanaler via Internet som automatiskt samlar in vissa uppgifter om dig. En ”cookie” är en textfil som webbplatser skickar till en besökares dator eller andra internetanslutna enheter för unik identifiering av besökarens webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i webbläsaren. En ”webbfyr”, även kallad en internettagg, pixeltagg eller clear GIF, länkar webbplatser till webbservrar och deras cookies och kan användas för att använda eller överföra information som samlas in via cookies tillbaka till en webbserver.

Vi använder dessa automatiska tekniker för att samla in information om din utrustning, webbläsaråtgärder och användningsmönster. Informationen som vi inhämtar på detta sätt inkluderar IP-adress och andra identifierande uppgifter som är knutna till dina enheter, typer av enheter som är anslutna till vårt utbud, enhetsinformation (så som operativsystem), språkinställningar, hänvisande sidor/stängningssidor, navigeringsvägar, åtkomsttider, webbläsarinställningar och -egenskaper, installerade tillägg, lokala tidszoner, lokala lagringsinställningar, klickströmsdata och annan information om dina aktiviteter på Internet.

I våra onlinekanaler använder vi både första part-cookies (som hanteras direkt av vår webbplatsdomän när du besöker våra onlinekanaler) och tredje part-cookies (som hanteras av en tredje part-webbplats när du besöker våra onlinekanaler och vissa tredje part-webbplatser som vi samarbetar med). Vissa av dessa cookies är sessionscookies (som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare) och andra är bestående cookies (som blir kvar på din dator eller annan internetansluten enhet under en tidsperiod efter att du avslutar din webbläsarsession, såvida du inte raderar dem).

De cookies vi använder på våra onlinekanaler inkluderar (1) väsentliga och funktionella cookies, (2) analyscookies och (3) målinriktade/reklamcookies, enligt vad som beskrivs nedan.

Väsentliga och funktionella cookies
Vi använder cookies på våra onlinekanaler som är nödvändiga för oss för att förse dig med våra produkter och tjänster. Detta inkluderar väsentliga cookies (som de som används för att autentisera dig för vår webbplats och identifiera dig efter att du har loggat in), funktionella cookies (exempelvis sådana som kommer ihåg vad du lade till i din varukorg eller vilka språkinställningar du valde) och användarcentrerade säkerhetscookies som används för att höja säkerheten för de produkter och tjänster vi tillhandahåller dig (som att detektera autentiseringsmissbruk). På grund av den nödvändiga funktionen för dessa cookies, går de vanligtvis inte att inaktivera för våra onlinetjänster.

Analyscookies
Vi använder analyscookies för att samla in information om hur användarna navigerar och använder våra onlinekanaler, exempelvis hur användare beter sig på våra onlinekanaler, sidorna de besöker, hur länge de stannar kvar på en sida och huruvida sidan visas på korrekt sätt eller om fel inträffar. Sådana cookies hjälper oss att förbättra prestandan för våra onlinekanaler och gör onlinekanalerna mer användarvänliga. Dessa cookies tillhandahålls av utomstående analysleverantörer, inklusive Google Analytics och Marketo. För att ta reda på mer om Google Analytics och hur du väljer bort det, besök Google Analytics. För att ta reda på mer om dessa analystjänster och hur du väljer bort dem, se vårt Verktyg för godkännande av cookies här.

Reklamcookies
Reklamcookies används för att kontrollera och hantera reklam. Dessa cookies kan samla in information om huruvida en användare har reagerat på visad reklam och besökt en annan webbplats. Sådana cookies hjälper oss att erbjuda dig innehåll och tillhandahålla målinriktad information som är mer relevant för dina intressen. De hjälper oss även att mäta effektiviteten för vår reklam och våra meddelanden. Inom EU använder vi endast analys- och reklamcookies på våra webbplatser när användaren har valt att tillåta detta, i enlighet med rådande lagstiftning.

Din webbläsare kan tala om för dig hur du blir meddelad när du tar emot vissa typer av cookies eller hur du kan begränsa eller inaktivera vissa typer av cookies. Observera dock att utan cookies kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på våra onlinekanaler. På mobila enheter kan du hantera hur din enhet och webbläsare delar viss enhetsinformation genom att justera sekretess- och säkerhetsinställningarna på din mobila enhet.

Ytterligare information om vår cookiepraxis och hur du hanterar dina cookieinställningar hittar du här. I den utsträckning som krävs av rådande lagstiftning, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi använder cookies eller liknande verktyg.

Leverantörer av tredje part-appar, verktyg, widgets och plug-ins för våra onlinekanaler (som Twitter, LinkedIn och Facebook) kan även använda automatiska metoder för att samla in information angående din samverkan med dessa funktioner. Denna information samlas in direkt av leverantörerna av dessa funktioner och är föremål för dessa leverantörers sekretesspolicyer eller meddelanden. I den utsträckning som tillåts av rådande lagstiftning, ansvarar Citrix inte för dessa leverantörers informationspraxis.

Intressebaserad reklam

När du använder våra onlinekanaler, samlar både vi och vissa tredje parter (som våra reklamnätverk, digitala reklampartner och sociala medieplattformar) in information om dina onlineaktiviteter, över tid och från tredje part-webbplatser (som på webbplatser som visar vår reklam). Vi kan använda sådan information för att förse dig med reklam om produkter och tjänster som är skräddarsydda efter dina individuella intressen. Vi kan även samla in information i detta syfte från tredje part-webbplatser där vår reklam visas. Du kan se viss reklam på andra webbplatser eftersom vi använder oss av utomstående nätverk för reklaminköp. Via sådana inköpsnätverk kan vi rikta in våra meddelanden på användare via demografiska, intressebaserade och kontextuella metoder.

Informationen som våra reklamnätverk kan samla in för vår räkning inkluderar data om dina besök på webbplatser som visar Citrix-reklam, så som sidorna eller reklamen du ser och åtgärderna du utför på webbplatserna. Denna datainsamling sker både på våra webbplatser och på tredje part-webbplatser som deltar i dessa reklamnätverk. Denna process hjälper oss att bedöma effektiviteten för vår marknadsföring. För att lära dig hur du väljer bort dessa intressebaserade reklamnätverk, klicka här. I den utsträckning som krävs av rådande lagstiftning, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi använder din information för intressebaserad reklam.

Vårt Verktyg för godkännande av cookies tillhandahåller information om hur du kan utöva dina valmöjligheter (som att ändra dina cookieinställningar).

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi säljer eller vidarebefordrar inte personuppgifter om dig på annat sätt, förutom enligt vad som beskrivs här eller vid tidpunkten för insamlandet. Citrix kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • om det är nödvändigt att dela dina uppgifter för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information du har begärt;
 • som en del av en gemensam säljkampanj eller för att skicka potentiella kunder vidare till våra affärspartner;
 • för att hålla dig uppdaterad om de senaste produktnyheterna, programvaruuppdateringar, särskilda erbjudanden eller annan information vi tror du att vill ha från våra affärspartner;
 • inom Citrix (inklusive bland intressebolag och dotterföretag) i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy;
 • för att sammanföra anställda med deras företagsadministratör(er);
 • med våra kunder för att rapportera och hjälpa till att hantera problem som kräver support eller som en del av våra konsulttjänster;
 • med våra kunder och partner för att informera dem om deras användares användning av våra tjänster (som exempelvis när en användare har erhållit referenser eller slutfört en kurs);
 • med tjänsteleverantörer vi har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning (som betalningshantering, beställningsgenomförande, kundtjänst, hantering av kundrelationer och dataanalys). Dessa tjänsteleverantörer är kontraktsbundna att skydda informationen som de tar emot och får inte använda eller vidarebefordra sådan information, förutom för vad som behövs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla lagstadgade krav;
 • med godkända Citrix-partner för att erbjuda och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig,
 • med våra samarbetspartner när det gäller marknadsföring och försäljning och andra affärspartner som hjälper oss med vår affärsverksamhet eller andra aspekter av vår verksamhet samt i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi kan även lämna ut personuppgifter om dig

(1) om vi är skyldiga eller tillåts göra det enligt gällande lag, förordning eller rättsprocess (exempelvis domstolsorder eller stämningsärende),

(2) till lagverkställande myndigheter eller andra myndighetspersoner för att efterleva kraven vid rättslig begäran,

(3) när det enligt vår bedömning är nödvändigt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust för Citrix, dess användare eller allmänheten enligt vad som krävs av gällande lag,

(4) för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, och

(5) i anslutning till utredning av misstänkt eller faktiskt bedrägeri, olaglig aktivitet, säkerhets- eller tekniska fel.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att överföra information vi har om dig till berörda utomstående parter i händelse av en potentiell eller faktisk försäljning eller överlåtelse av hela, eller delar av, vår verksamhet eller tillgångar (inklusive i händelse av sammanslagning, förvärv, samarbete, omorganisering, avyttring, upplösning eller likvidation) eller andra affärstransaktioner.

Vi kan även dela informationen på andra sätt för vilka vi tillhandahåller specifik information i anslutning till insamlandet och inhämtar ditt samtycke i den utsträckning som krävs av rådande lagstiftning.

Internationella dataöverföringar

Vi överför personuppgifterna vi samlar in via kanalerna till, och lagrar sådan information i, andra länder där Citrix och dess tjänsteleverantörer är verksamma, inklusive USA, som kan ha annorlunda dataskyddslagar än landet där informationen tillhandahölls. Om vi gör detta, kommer vi endast att överföra personuppgifterna i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, kommer vi i den utsträckning det tillåts av rådande lagstiftning att vidta åtgärder för att skydda denna information, inklusive, enligt vad som är lämpligt, genom att verkställa dataöverföringsavtal som baseras på EU:s standardavtalsklausuler enligt artikel 46 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), eller genom att välja personuppgiftsmottagare som är certifierade enligt EU-US och Swiss-US Privacy Shield-ramverken som beskrivs nedan.

EU-US och Swiss-US Privacy Shield

När det gäller överföring av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz till USA är Citrix certifierade enligt ramverken EU-US Privacy Shield respektive Swiss-US Privacy Shield enligt vad som beskrivs av USA:s handelsdepartement och EU-kommissionen angående överföring av personuppgifter från EU till USA, enligt artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen (var för sig ett ”Privacy Shield-ramverk” och gemensamt ”Privacy Shield-principerna”). Om det föreligger en konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna, ska Privacy Shield-principerna ha företräde. För att ta reda på mer om Privacy Shield-programmet, och för att se vår certifiering, besök https://www.privacyshield.gov/.

Citrix är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter man erhåller, enligt varje Privacy Shield-ramverk, och sedan överför till en tredje part som agerar som en representant å dess vägnar. Citrix efterlever Privacy Shield-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföringen.

När det gäller personuppgifter som erhålls eller överförs i enlighet med ett Privacy Shield-ramverk, är Citrix underställt U.S. Federal Trade Commissions befogenhet att regelmässigt ingripa. I vissa situationer kan Citrix behöva avslöja personuppgifter i gensvar på laglig begäran av offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla krav från nationella säkerhetsmyndigheter eller polismyndigheter.

Under vissa förhållanden, som beskrivs närmare på webbplatsen Privacy Shield, kan du åberopa bindande skiljedom om andra möjliga procedurer för tvistlösning är uttömda.

I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig Citrix att lösa klagomål om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller klagomål gällande vår sekretesspolicy eller rutiner, kontakta oss här.

EU- och schweiziska medborgare med frågor eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta Citrix här. Om du har ett obehandlat klagomål som inte har åtgärdats på ett sätt som du är nöjd med, var vänlig kontakta eller besök https://feedback-form.truste.com/watchdog/request  (en tvistlösningsleverantör i USA) för ytterligare information eller för att lämna in ett klagomål. Tjänsten är kostnadsfri.

Om du vill lära dig mer om vår Privacy Shield-verifiering klickar du här.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Vi erbjuder dig vissa valmöjligheter i anslutning till de personuppgifter vi inhämtar från dig, exempelvis hur vi använder informationen och hur vi kommunicerar med dig. För att uppdatera dina preferenser, begränsa meddelandena du tar emot från oss eller skicka in en förfrågan, kan du kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Hur man kontaktar oss i denna sekretesspolicy. Du kan även avanmäla dig från vår meddelandelista genom att följa länken ”Avanmäl” i våra e-postmeddelanden.

För att utöva rättigheter kopplade till personuppgifter som behandlats på uppdrag av våra kunder i anslutning till användning av våra produkter och tjänster, ska slutanvändare inte kontakta Citrix, utan relevant administratör för erbjudande med anknytning till uppgifterna.  Om du är en kundkontoadministratör eller kundkontoinnehavare och kräver hjälp med denna process, exempelvis om du vill göra en begäran med hänsyn till dina egna användardata, kan du kontakta oss enligt beskrivning nedan.  

I den utsträckning det tillåts enligt lag i ditt land kan du begära att få ta del av personuppgifterna vi lagrar om dig, eller begära att vi korrigerar, uppdaterar, ändrar eller raderar dina uppgifter eller att vi begränsar behandlingen av sådana uppgifter, genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan eller genom att logga in på Mitt konto. För att hjälpa till att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten, kan vi vidta steg för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till informationen. I den utsträckning som det tillåts av rådande lagstiftning, kan det tillkomma en avgift innan vi förser dig med en kopia av någon av den personliga information som vi innehar. Beroende på var du är bosatt, kan du ha rätt att lämna in ett klagomål hos en reglerande myndighet om du inte är tillfredsställd med vårt svar.

Vi stöder de självreglerande principerna för beteendestyrd onlineannonsering ("Principer") från Digital Advertising Alliance i USA, Digital Advertising Alliance of Canada och European Digital Advertising Alliance i EU. Om du bor i USA, Kanada eller EU kan du besöka AnnonsvalAnnonsval Kanada eller Dina onlineval för att hitta en passande plats att ange dina preferenser, inklusive valet att skapa ett "allomfattande" bortval av intressebaserad annonsering från deltagande parter.

Dessa webbplatser tillhandahåller även detaljerad information om intressebaserad annonsering och tips för hur du hanterar din integritet online och i applikationer. Bortvalet av intressebaserad annonsering innebär inte att du inte längre ser annonser från oss eller våra onlinekanaler; bortvalet innebär snarare att onlineannonserna du ser inte kommer att baseras på dina intressen. När du väljer bort intressebaserade annonser genom länkarna ovan kan cookies och andra tekniker på onlinekanalerna fortfarande komma att samla in uppgifter om hur du använder onlinekanalerna, inklusive för analys, bedrägeriförebygganden och i andra syften som omfattas av de självreglerande principerna.

När du använder våra onlinekanaler, kan både vi och vissa tredje parter (som vårt reklamnätverk, digitala reklampartner och sociala medieplattformar) samla in personlig information om dina onlineaktiviteter, över tid och på tredje part-webbplatser. Vissa webbläsare tillåter att du instruerar din webbläsare att skicka Spåra inte-signaler (Do Not Track – DNT) till webbplatser du besöker för att informera dessa webbplatser om att du inte vill att dina onlineaktiviteter spåras. Våra online-kanaler är inte utformade för att svara på ”spåra ej”-signaler som tagits emot från webbläsare. Du kan dock hantera dina cookie-inställningar på var och en av våra webbplatser (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com eller Citrix.com) i anslutning till den personliga information vi samlar in om dig genom att klicka på länken Cookie-inställningar i sidfoten på relevant webbplats.

Där det tillåts av rådande lagstiftning kan du dra tillbaka allt samtycke du tidigare har tillhandahållit oss eller vid valfri tidpunkt med legitim grund motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, så tillämpar vi dina preferenser därefter. Detta kommer inte att påverka lagligheten för vår användning av din information baserat på ditt samtycke före detta tillbakadragande. Du kan även ha rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion.

Vissa av rättigheterna som beskrivs ovan kan vara föremål för begränsningar enligt gällande lag.

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi har infört administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven för rådande lagstiftning där personuppgifterna inhämtades, som har som syfte att skydda mot olaglig eller otillåten förstörelse, förlust, ändring, användning eller vidarebefordrande av, eller åtkomst till, personuppgifterna som vi har försetts med via kanalerna.

Kvarhållande av personuppgifter

I den utsträckning det tillåts av rådande lagstiftning behåller vi normalt personuppgifter vi samlar in om dig så länge det behövs (1) i de syften för vilka vi inhämtade informationen, i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy, vilket i allmänhet innebär att vi kommer att behålla dina personuppgifter under varaktigheten för vår relation eller så länge du behåller ditt konto hos oss; eller (2) för att beakta tillämpliga lagstadgade begränsningsperioder och uppfylla gällande lagar, lösa tvister och se till att våra avtal efterlevs. Enligt vad som beskrivs i avsnittet ”Dina rättigheter och valmöjligheter” ovan, i den utsträckning det tillåts av rådande lagstiftning i ditt land, kan du begära att vi raderar din information eller begränsar behandlingen av sådan information genom att kontakta oss i enlighet med vad som anges nedan.

Meddelande för personer bosatta i Kalifornien

California Consumer Privacy Statement kompletterar denna sekretesspolicy för Citrix.com. Sekretessmeddelandet gäller endast för konsumenter i Kalifornien och är tillgängligt för granskning här. Nedan följer en sammanfattning av utvalda delar av meddelandet, även om du bör hänvisa till meddelandet i sig för eventuella frågor du har om tillämpliga rättigheter och skyldigheter.

Du kan ha rätt till att, två gånger under en tolvmånadersperiod, begära följande information om de personuppgifter vi har samlat in om dig under de senaste tolv månaderna:

 • kategorier och specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig,
 • de kategorier av källor från vilka vi har samlat in personuppgifterna,
 • de affärs- eller kommersiella ändamål för vilka vi har samlat in eller sålt personuppgifterna,
 • de kategorier av tredje parter med vilka vi har delat personuppgifterna,
 • de kategorier av personuppgifter om dig som vi har sålt eller vidarebefordrat för ett affärsändamål och de kategorier av tredje parter som vi har sålt eller vidarebefordrat denna information till för ett affärsändamål.

Du kan även ha rätt till att begära att vi förser dig med (1) en lista över vissa kategorier av personuppgifter som vi har vidarebefordrat till tredje parter i direkt marknadsföringssyfte under det omedelbart föregående kalenderåret och (2) identiteten av dessa tredje parter. Dessutom har du rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in från dig. 

Du har rätt att avstå från försäljningen av dina uppgifter. Klicka här om du vill avstå eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@citrix.com.

För att lämna in en begäran som rör andra rättigheter kan du eller ditt ombud kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Hur man kontaktar oss i sekretesspolicyn för Citrix.com nedan. För att hjälpa till att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten, vidtar vi åtgärder för att verifiera din eller ditt ombuds identitet innan vi ger tillgång till dina personuppgifter eller godkänner en begäran. För att verifiera en begäran kan vi behöva autentiseringsinformation från dig som är rimlig mot bakgrund av typen av personuppgifter som begärs.  Detta kan omfatta personuppgifter som tidigare samlats in för att förknippa dig med de angivna uppgifterna.  Enligt den kaliforniska lagen om skydd av medborgarnas personuppgifter (California Consumer Privacy Act CCPA), kan du utse ett ombud som kan göra en begäran åt dig. Ombudet måste gå igenom en verifieringsprocess, inklusive inlämnande av bevis om att ombudet har utsetts att agera för din räkning, och vi kan också kräva att du verifierar din egen identitet direkt med oss.   

Vi kommer inte att neka, ta ut olika priser eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet för varor eller tjänster om du väljer att utöva dessa rättigheter.

Barns personuppgifter

Onlinekanalerna är avsedda för en allmän publik och riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in eller begär personuppgifter från barn under 13 år via onlinekanalerna. Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år, kommer vi omedelbart att radera denna information. Om du tror att ett barn under 13 år kan ha försett oss med personuppgifter, kontakta oss i enlighet med det som specificeras i avsnittet Hur man kontaktar oss i denna sekretesspolicy.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy kan uppdateras då och då och utan föregående avisering för att ange ändringar i våra informationsrutiner. Vi kommer att ange den senaste uppdateringen i början av denna sekretesspolicy. Om vi genomför några väsentliga ändringar kommer vi dock att informera dig via ett meddelande på den här webbplatsen innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att emellanåt läsa igenom den här sekretesspolicyn för den senaste informationen om vår sekretesspraxis.

Hur man kontaktar oss

Om du har frågor, begäranden eller problem gällande vår kundinformationshantering, ska du kontakta aktuell kund. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller om du vill att vi ska uppdatera informationen vi har om dig eller dina preferenser, kontakta oss här eller via e-post på privacy@citrix.com eller skriv till oss på:

Citrix Systems, Inc.
Att: Chief Privacy
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
USA