Vanligt förekommande frågor från kunder

Varför ändrar Citrix villkoren?

Citrix automatiserar sina förfaringssätt och strömlinjeformar sina juridiska villkor så att de ska överensstämma för alla kunder, produkter, tjänster och platser. En del av våra kunder har andra, äldre versioner av användarvillkoren. Det gör det att det blir svårare att snabbt svara på kontraktsrelaterade frågor och erbjuda effektiv support. I och med dessa ändringar, kommer Citrix att använda samma standardiserade användarvillkor för alla produkter och säljkanaler. Våra kunder kommer snart att ha samma villkor oavsett vilka produkter de har köpt, när de har köpt dem eller var de har köpt dem.

Vilka villkor har ändrats?

Den största förändringen är att Citrix kommer att använda en enhetlig uppsättning av villkor för att de ska överensstämma för alla kunder. Eftersom det har funnits många olika slags kundavtal är det inte möjligt att urskilja de specifika ändringarna för varje enskilt avtal. Däremot har vi sammanfattat förändringarna från förra årets version av villkoren nedan. Vi uppmanar er som vanligt att läsa igenom villkoren innan ni klickar för att acceptera dem.

  • Tillagd tjänstebeskrivning för SaaS-tjänster.
  • Uppdaterat språk som ska reflektera Citrix som en konsoliderad enhet
  • Uppdaterade villkor för meddelanden om pris- och begreppsändringar
  • Tillagda avsnitt för användning av beta- eller labs-funktioner i produkter

Var kan jag hitta villkoren?

De gällande villkoren han du hitta när som helst på Services och på sidan för ditt Services-konto.

Har jag befogenhet att acceptera villkoren?

Genom att "klicka för att acceptera" villkoren, bekräftar du att du har befogenhet att godkänna villkoren för såväl dig som ditt företag. Om du inte tror att du har befogenhet, klicka inte för att acceptera villkoren. Vidarebefordra istället användarvillkoren till lämplig part för genomgång och godkännande.