Åtkomst till information om juridik, regelefterlevnad och sekretess

Sekretesspolicy
Citrix ser sekretess som en central fråga gällande internetanvändning. Läs Citrix sekretessmeddelande för mer information.

Juridiskt meddelande
Vänligen läs igenom dessa meddelanden och villkor gällande användning av webbplatsen. Genom att gå in på, använda eller hämta material från webbplatsen samtycker du till att följa och bindas av dessa meddelanden och villkor.

Modern Slavery Act Statement
Vår uppförandekod sätter standarder för uppförandet för de som arbetar för eller på uppdrag av Citrix.  Modern Slavery Act Statement speglar vår inställning till slaveri och människohandel.

Riktlinjer för varumärke och upphovsrätt
Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa dig för att hitta rätt form för Citrix varumärken och märka dem med symbolerna ™ och ® och märka Citrix varumärken med ett märkesmeddelande. Dessa riktlinjer är också avsedda att svara på vanliga frågor om rätt användning av Citrix varumärken.

NDA
Information om ett sekretessavtal för kunder eller marknadsföringspartner till Citrix.

Skatteformulär
Hämta de skatteformulär som behövs för att göra affärer med Citrix. 

Patents
En omfattande lista över Citrix-patent och tillhörande Citrix-produkter och -tjänster i enlighet med bestämmelserna för virtuell patentmärkning i America Invents Act.