En plattform för framtidens arbete

Citrix är en plattform för digitala arbetsplatser som genom en enhetlig upplevelse ger de anställda allt de behöver för att hålla produktiviteten uppe. Samtidigt får IT den visibilitet, enkelhet och säkerhet som behövs för att möjliggöra och kontrollera det hela.

Sedan 1989 har Citrix gjort det enklare för människor att få åtkomst till de applikationer och det innehåll de behöver för att kunna göra sitt bästa i arbetet – närhelst och varhelst något behöver göras. Idag har över 100 miljoner användare inom 400 000 organisationer – inklusive 99 % av företagen på Fortune 500 – valt att förlita sig på Citrix och fått hjälp med att hitta ett bättre arbetssätt.

Vi levererar: digitala arbetsplatser, nätverk och säkerhet samt analysteknik som kan hjälpa dig:

  • Ge din arbetsstyrka bättre förutsättningar för att öka produktiviteten och förbättra upplevelsen för de anställda.
    Ge dina medarbetare en strömlinjeformad upplevelse med hjälp av automatisering och personanpassade insikter. En upplevelse som vägleder dem och låter dem arbeta smartare.
  • Förenkla ditt IT-landskap med flexibilitet och valmöjligheter.
    Koppla samman olika tekniska ekosystem för att ge IT möjligheten att på ett säkert sätt hantera, leverera och skydda alla slags appar på alla enheter, nätverk eller hybrida multimolnmiljöer.
  • Skydda ditt framtida arbete med en integrerad syn på säkerhet.
    Centralisera säkerhetspolicyer och säkerhetsprocesser samtidigt som du får intelligent, automatiserad och kontextdriven detektering och åtgärdande av potentiella hot för alla användare, appar, nätverk och slutpunkter.

In med det nya

Citrix ger dig inte bara frihet att innovera och växa – vi ger dig den vägledning och valmöjlighet du behöver för att bli mer effektiv, flexibel och öppen för nya möjligheter än du trodde var möjligt.

Tillsammans med kunder inom olika branscher världen över visualiserar och bygger vi en framtid vi tror på.

Utforska lösningar som kan uppfylla ditt företags och din branschs unika behov

Citrix (NASDAQ:CTXS) har som mål att driva en värld där människor, organisationer och saker är säkert anslutna och tillgängliga för att göra det extraordinära möjligt. Vi hjälper kunder att tänka sig framtidens arbete på nytt genom att erbjuda den mest omfattande säkra digitala arbetsplatsen, som enar de appar, de data och de tjänster människor behöver för att vara produktiva, och förenklar IT:s möjlighet att anta och hantera komplexa molnmiljöer. Med en årlig intäkt år 2019 på 3,01 miljarder USD, används Citrix-lösningar av mer än 400 000 organisationer, däribland 99 procent av Fortune 100 och 98 procent av Fortune 500.