What is Citrix unified endpoint management?

Simplify device management for IT—and provide an unmatched experience for employees

Citrix unified endpoint management solutions provide companies with a simple way to manage the ever-increasing array of user endpoints and to ensure employees can securely work from any device. With the sheer volume of endpoint options continuing to rise, these services are becoming increasingly important. They can help IT streamline endpoint management with a single, consolidated view of device configurations, usage policies and more.

But simpler IT isn't the only reason companies turn to Citrix for unified endpoint management. These solutions also make a big difference in the overall employee experience. The reason? Traditional PCs, corporate laptops, personal smartphones, newly acquired tablets and IoT devices all play a part in the new ways people work. With each new endpoint addition comes yet another control panel—and more complexity—for IT. The result is often dozens of different dashboards for keeping corporate data secure and personal privacy protected. It's not only costly and complex, but also creates a fragmented experience for users.

Thankfully, the solution is easy.

With Citrix unified endpoint management solutions, you can create an exceptional employee experience on any device—without sacrificing security or complicating IT.

What makes Citrix unified endpoint management solutions so effective?

At its core, unified endpoint management allows IT to manage all types of endpoints—iOS, Android, Windows, Chrome, Mac and more—through a single console. With the right mix of mobile application management (MAM) and enterprise mobility management (EMM) features, companies can confidently let employees work on any endpoint, from any location. All while protecting company data and keeping users' personal information untouched.

However, when it comes to providing anywhere access, there's a lot more than just security and privacy at stake. Users need easy access to all of their apps and files, without limitations or delays. 

For this reason, endpoint management solutions play an integral role in the overall workspace experience, too. The faster employees can be empowered to securely and compatibly use new laptops, tablets and smartphones, the better positioned your business will be to keep creativity and innovation flowing.

With one unified view of all endpoints, IT can provide seamless access to the apps and data employees need to be productive. Onboarding new devices can be done in a matter of minutes, and users can self-enroll quickly and easily.

Optymalizacja środowiska pracy z Citrix Endpoint Management i Citrix Workspace

Sprawdź, jak scalenie wszystkich tych rozproszonych pulpitów pod jedną centralną konsolą zarządzania urządzeniami końcowymi pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić ochronę prywatności i podnieść produktywność — i to jednocześnie.

Poznaj Citrix Endpoint Management

Do czego służy Citrix Endpoint Management i jak pomoże Ci udoskonalić środowisko pracy użytkowników?

Citrix Endpoint Management to ujednolicone rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi, które zapewnia jeden zunifikowany widok obejmujący każdą aplikację i każde urządzenie końcowe, pozwalając zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność. Centralnym składnikiem rozwiązania jest Citrix Workspace, czyli scentralizowane środowisko zasad, którego celem jest zapewnienie szybkiego, bezpiecznego dostępu do firmowych aplikacji oraz danych na każdym urządzeniu pracowniczym, bez konieczności komplikowania środowiska użytkownika czy narażania danych osobowych zapisanych na prywatnych laptopach i urządzeniach mobilnych używanych przez pracowników (BYOD).

Rozwiązanie Citrix Endpoint Management używane w ramach ogólnego wirtualnego środowiska pracy pozwala organizacjom na umożliwienie pracownikom bezpiecznej pracy w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Funkcje dostępu kontekstowego i zapewnienia zgodności z przepisami można wykorzystać do ochrony danych poufnych przy jednoczesnym umożliwieniu szybkiego i łatwego zainstalowania specjalistycznych aplikacji do monitorowania produktywności na dowolnym laptopie, tablecie, smartfonie lub innych preferowanych urządzeniach. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, rozwiązania analityczne Citrix umożliwiają zespołom IT wykrywanie potencjalnych zagrożeń, jakie często stwarzają urządzenia końcowe, oraz zapobieganie tym zagrożeniom.

What can you do with Citrix Endpoint Management?

Thousands of organizations rely on Citrix Endpoint Management to securely deliver corporate resources to any device, all from a single management console.

Simplify IT

Improve the employee experience

Zwiększ bezpieczeństwo i zapewnij pracownikom wyjątkowe środowisko pracy

Operator międzynarodowego portu lotniczego zabezpiecza kluczowe usługi

Swedavia wykorzystuje Citrix Endpoint Management do tworzenia wyjątkowego wirtualnego środowiska pracy dla swoich pracowników, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo korzystania z urządzeń mobilnych.

Poznaj historię sukcesu

Based on our experience with the two platforms, it was easy for us to say that Citrix offered a virtual desktop solution that could replace what we were doing with VMware Horizon View. On the other hand, we could not say that VMware offered a virtual apps solution that could replace what we were doing with Citrix Apps.

Lisa Pratt
IT Enterprise Architect Team Lead
The University of Vermont Medical Center

Put your trust in the market leader that's enhancing the employee experience the world over

98

98% of the Fortune 500

400

over 400,000 customers

100

100M users in more than 100 countries

Explore more unified endpoint management resources

ARTYKUŁ

7 najlepszych metod w strategii BYOD

Przeczytaj artykuł

E-BOOK

Pięć powodów, dla których rozwiązanie wirtualnych środowisk pracy wymaga Citrix Endpoint Management

Pobierz e-book

BIAŁA KSIĘGA

Najlepsze sposoby prostego, bezpiecznego zarządzania urządzeniami

Pobierz dokument przeglądowy

Related products

Get even more from Citrix virtualization solutions with these supporting products.

  • Citrix Workspace

    Udostępnij wszystkie aplikacje i dane w jednym inteligentnym, ujednoliconym środowisku

Ready to get started?

Our experts are on hand to answer your most pressing questions. Get in touch today to hear from a virtualization specialist.

+48 22 657 01 71