Zapewnij bezpieczny dostęp do aplikacji wewnętrznych przy zerowym zaufaniu

Spełnij oczekiwania rozproszonych pracowników

Jeszcze nie tak dawno temu zapewnienie bezpieczeństwa sieci było bardzo łatwe: Stwórz bezpieczny obszar zawierający zasoby, które są zabezpieczone. Następnie aplikacje zostały przeniesione do chmury, pracownicy zaczęli polegać na niezarządzanych urządzeniach, a pole ataku rozszerzyło się. W rezultacie dzisiejsze organizacje potrzebują lepszego sposobu ochrony danych firmowych – takiego, który umożliwia monitorowanie dostępu do aplikacji bez względu na to, gdzie zostały wdrożone. I tu właśnie zaczyna się rola funkcji bezpieczeństwa zerowego zaufania. Taka alternatywa dla VPN oferuje lepszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób autoryzacji dostępu do SaaS i aplikacji zarządzanych przez przeglądarki internetowe.

Ogranicz podatność na ataki

Wzrost popularności pracy zdalnej powoduje równoczesny wzrost liczby niezabezpieczonych usług VPN1. Stanowi to problem, ponieważ tradycyjne sieci VPN nie tylko łączą niezarządzane urządzenia z zasobami lokalnymi, ale także po przyznaniu dostępu do sieci traktują ją niejawnie jako zaufaną. W efekcie połączenia są niezabezpieczone, zasoby zagrożone, a ryzyko ataków na poziomie sieci zwiększone. Gdy ruch użytkowników przechodzi przez sieć firmową, dowolna liczba ze 100 000 złośliwych zagrożeń codziennie przenoszonych przez sieć2 może się swobodnie przemieszczać. Dzięki dostępowi do sieci o zerowym poziomie zaufania łatwo sprostać tym wyzwaniom. Dzięki dostępowi na poziomie aplikacji Citrix Secure Workspace Access umożliwia bezpieczne dostarczanie aplikacji i danych użytkownikom z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

Spełnij oczekiwania rozproszonych pracowników

Jeszcze nie tak dawno temu zapewnienie bezpieczeństwa sieci było bardzo łatwe: Stwórz bezpieczny obszar wokół zasobów, aby je skutecznie chronić. Następnie aplikacje zostały przeniesione do chmury, pracownicy zaczęli polegać na niezarządzanych urządzeniach, a pole ataku rozszerzyło się. W rezultacie dzisiejsze organizacje potrzebują lepszego sposobu ochrony danych firmowych – takiego, który umożliwia monitorowanie dostępu do aplikacji bez względu na to, gdzie zostały wdrożone. I tu właśnie zaczyna się rola funkcji bezpieczeństwa zerowego zaufania. Taka alternatywa dla VPN oferuje lepszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób autoryzacji dostępu do SaaS i aplikacji zarządzanych przez przeglądarki internetowe.

Lepsze doświadczenia użytkownika

Jeśli chodzi o komfort korzystania z wirtualnego środowiska pracy, tradycyjne technologie VPN i Zero Trust Network Access (ZTNA) nie spełniają wymagań. Ponieważ kierują one ruch z aplikacji do centrum danych i blokują sieć bazową, rozwiązania te nie mogą służyć optymalizacji dostępu do aplikacji w sposób, który wspomaga produktywność. Przekazując zarówno ruch firmowy, jak i prywatny przez firmowe struktury IT, mogą naruszać prywatność pracowników. Lepszą opcją jest płynny dostęp po logowaniu jednokrotnym (SSO), który można łatwo dostosować na podstawie aktywności poszczególnych urządzeń. Taki kompleksowy dostęp zapewnia najlepsze możliwości użytkowania, bez narażania organizacji na niepotrzebne ryzyko i bez problemów z prywatnością.  

Korzystaj z bezpiecznego BYO

Z jednej strony rozproszeni pracownicy chcą wybierać, z jakich urządzeń korzystają. Jednocześnie dział IT musi zapewnić bezpieczeństwo danych firmowych – jest to szczególnie trudne wyzwanie, gdy ponad 70% dyrektorów IT twierdzi, że urządzenia BYO są główną przyczyną zagrożeń bezpieczeństwa3. Citrix rozwiązuje ten problem dzięki zaawansowanej kontroli bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci VPN, które wymagają stałego zarządzania urządzeniami, Citrix Secure Workspace Access umożliwia automatyczne dostosowywanie dostępu w zależności od tego, gdzie i w jaki sposób użytkownik korzysta z aplikacji. Pracownicy mogą bezpiecznie poruszać się po aplikacjach w ramach przeglądarki Citrix Secure Browser, a dodatkowe opcje mogą służyć do szyfrowania naciśnięć klawiszy i ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem gromadzącym zrzuty ekranu. Użytkownicy pracujący zdalnie nadal są wydajni, a dział IT pełni kontrolę.

Uzyskaj więcej korzyści w zakresie bezpieczeństwa na Citrix Gateway

Rozwiązanie Citrix Secure Workspace Access zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do wszystkich aplikacji i danych, których potrzebują Twoi pracownicy niezależnie od tego, czy jest używane samodzielnie, czy zintegrowane z Citrix Gateway. Klienci Citrix Gateway mogą płynnie zintegrować się z rozwiązaniem Citrix Secure Workspace Access i zacząć korzystać z naszego doświadczenia w zakresie środowisk pracy – ujednolicając dostęp do wirtualnych aplikacji i pulpitów, wewnętrznych aplikacji internetowych i aplikacji SaaS – z zachowaniem tych samych szczegółowych zasad bezpieczeństwa. Dla klientów, którzy wdrożyli rozwiązanie Citrix Gateway do zastosowań VPN bez klienta lub logowania jednokrotnego (SSO), Citrix Secure Workspace Access zapewnia dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Uzyskaj więcej informacji

INFOGRAFIKA

Infografika ESG: Gwałtowny wzrost liczby przypadków pracy zdalnej sprawia, że skupiamy się na podejściu zerowego zaufania

Wyświetl infografikę

BIAŁA KSIĘGA

Dlaczego tradycyjne rozwiązanie VPN nie jest w stanie sprostać wymaganiom współczesnych pracowników zdalnych

Zapoznaj się z dokumentem przeglądowym

KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA

Bezpieczny zdalny dostęp do dowolnej aplikacji z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Przeczytaj krótki opis rozwiązania