Rozwiązania IT dla służby zdrowia

Rozwiązania Citrix dla IT w służbie zdrowia umożliwiają cyfrową transformację, zapewniając lekarzom natychmiastowy dostęp do informacji o pacjencie w dowolnym miejscu placówki, na każdym urządzeniu i w każdej sieci.

Określanie definiowania struktury środowiska przygotowanego do rozwiązań chmurowych

W dobie chmur hybrydowych nie wszystkie firmy migrują do chmury w tym samym tempie. Citrix umożliwia zaprojektowanie środowiska IT przygotowanego do rozwiązań chmurowych, które będzie dopasowane do potrzeb zakładu opieki zdrowotnej, tak aby użytkownicy mieli dostęp do coraz większej liczby różnych typów aplikacji, w tym aplikacji SaaS, internetowych lub tradycyjnych aplikacji systemu Windows.

Blog: Wykorzystanie inteligentnych przestrzeni roboczych w medycynie precyzyjnej

Rozwijanie modelu biznesowego

Rozwiązania Citrix ułatwiają zarządzanie rozwojem i zmianami. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o zmianę modelu szpitala monolitycznego na program opieki opartej na społeczności rozproszonej czy też może inne wyzwanie. Chroń środowisko IT, wykorzystując mechanizmy zabezpieczające, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, do wykrywania nieprawidłowości w zachowaniach użytkowników, zagrożeń zewnętrznych lub problemów dotyczących punktów końcowych. Rozwiązanie networkingu Citrix zapewnia gotowość na wszystkie wyzwania – bez względu, czy chodzi o skalowanie w celu zarządzania rozwiązaniem M&A czy też obsługę wahań ruchu sieciowego wynikających z istotnych zdarzeń biznesowych.

Dostarczanie spójnego środowiska dla lekarzy

Rozwiązanie Citrix Workspace zapewnia bezpieczną, specjalnie przystosowaną platformę dostępu do aplikacji i danych niezależnie od urządzenia, sieci lub lokalizacji. Citrix Workspace zapewnia działowi IT spokój ducha dzięki temu, że dane są bezpieczne w centrum przetwarzania danych, a także zadowolenie z tego, że lekarze mają zapewnione te same możliwości i bezpieczeństwo w każdym miejscu szpitala.

Upraszczanie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR)

Rozwiązania Citrix usprawniają przepływ pracy w szpitalu, umożliwiając lekarzom dostęp do wrażliwych informacji o pacjentach na dowolnym urządzeniu przenośnym, przez dowolną sieć. Pracownicy szpitala mogą bezpiecznie korzystać z aplikacji i danych niezależnie od miejsca, a lekarze nie muszą w każdej sali wykonywać tej samej złożonej procedury i niepotrzebnie ponownie uruchamiać tych samych aplikacji.

Blog: 3 najważniejsze cechy przetwarzania danych w służbie zdrowia

Łatwy dostęp do informacji o zgodności z HIPAA i HITECH

Informacje do zapewniania zgodności z HIPAA i HITECH masz zawsze pod ręką. Spełniaj wymagania audytu, wymuszając zasady, które nie tylko dają dostęp do chronionych danych medycznych (PHI) na podstawie kontekstu użytkownika, ale też   tworzą ścieżkę audytu. Rozwiązania Citrix obejmują wbudowane narzędzia do monitorowania, rejestrowania w dzienniku i raportowania ułatwiające zespołom IT aktywne zapewnianie zgodności z przepisami i badanie po zdarzeniu.

Zapobieganie kradzieży chronionych danych medycznych

Rozwiązania Citrix wymuszają przechowywanie danych w centrum przetwarzania danych, a nie na urządzeniach końcowych.  Dzięki temu chronione dane medyczne (PHI), dane prób klinicznych i informacje finansowe o pacjentach są przechowywane bezpiecznie. Rozwiązanie networkingu Citrix pozwala ograniczyć podatność na ataki, konsolidując punkty dostępu za pomocą szczegółowych zasad kontroli dostępu, w tym obsługę uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi PHI.

Workspace IoT dla służby zdrowia 

100% z 10 największych organizacji służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje rozwiązania IT Citrix.

Dzięki naszemu bieżącemu otoczeniu możemy dostarczać nasze systemy elektronicznej dokumentacji medycznej, oprogramowanie do dyktowania, przeglądarki obrazów i wiele innych produktów tysiącom lekarzy i pracowników niezależnie od miejsca. Możemy też zdalnie usuwać dane w sposób trwały z pamięci zagubionych lub skradzionych urządzeń. A wszystko odbywa się całkowicie bezproblemowo dla naszych użytkowników końcowych. Większość z nich nie wie, jak to się dzieje. Wiedzą jedynie, że się to sprawdza.

Linda Shanley
Wiceprezes i dyrektor zarządzający w dziale IT
Szpital i centrum medyczne Saint Francis

Gotowy na poprawę jakości pracy?

Wykonaj kolejny krok na drodze do cyfrowej transformacji.