Wspieranie dobrego samopoczucia pracowników

Dbaj o ludzi wykonujących pracę dzięki spersonalizowanemu środowisku pracowników

W czasach wielkiej zmiany potrzeby pracowników mogą się zmieniać znacząco, a organizacje muszą na nie reagować, aby utrzymać produktywną i zadowoloną kadrę pracowniczą. Oznacza to, że technologia środowiska pracy musi skupiać się nie tylko na technologii, ale także na osobach. Wprowadzając zmiany w zasadach i programach, należy brać pod uwagę dobre samopoczucie pracowników. Badania pokazują powiązanie między potrzebami pracowników a czynnikami ich zaangażowania, samopoczucia i produktywności w pracy1. Wykorzystanie solidnego środowiska pracy, które umiejętnie integruje dobre samopoczucie ze środowiskiem pracowników, zapewnia ludziom miejsce, którego potrzebują do pracy i które wspiera dobre samopoczucie.

Tworzenie kultury dobrego samopoczucia 

Platforma środowiska pracy Citrix oferuje ścisłą integrację z setkami najczęściej używanych aplikacji koncentrujących się na pracownikach. Dzięki temu możesz stworzyć bardziej całościowe wirtualne środowisko pracy wspierające pracowników. Z pomocą partnerów Citrix możesz dostosować przepływy pracy mikroaplikacji, aby poprawić ogólne dobre samopoczucie. Rozwiązanie Citrix Workspace zapewnia dobre samopoczucie użytkowników, wykorzystując funkcje, takie jak przypomnienia o zrobieniu sobie przerwy, pochwały za dobrze wykonaną pracę, a nawet zachęty. Żadne dodatkowe czynności lub logowania nie są potrzebne.

Maksymalizowanie inwestycji w kadry 

O ile problem stresu w miejscu pracy nie jest nowy, badania pokazują, że ponad 40% pracowników wykazuje obniżoną produktywność i stabilność w związku z wymogiem stałej dostępności właściwym dla współczesnego modelu pracy zdalnej2. Nie musi jednak tak być. Citrix Workspace może zapewniać środowisko pracy promujące dobre samopoczucie, dając pracownikom dostęp do zasobów zwiększających wydajność, zmniejszających nieobecności i poprawiających zatrzymywanie pracowników3. Wystarczy zidentyfikować czynności, które będą najbardziej korzystne dla kadry pracowniczej, i stworzyć niestandardowy przepływ pracy zaspokajający te potrzeby.

Zwiększanie zaangażowania pracowników 

Programy poprawiające dobre samopoczucie pracowników to żadna nowość, ale zgodnie z wynikami badań często występuje luka między tym, co firmy oferują pracownikom, a tym czego oni w rzeczywistości potrzebują4. Problem ten mogą rozwiązać inicjatywy zwiększające zaangażowanie pracowników. Coś tak prostego, jak zapewnienie pracownikom możliwości publicznego uznawania osiągnięć innych osób, zmniejsza rotację personelu i zwiększa ochotę na pracę5. Dzięki rozwiązaniu Citrix Workspace możesz tworzyć przepływy pracy, aby przeprowadzać badania nastrojów pracowniczych, przekazywać dobre wiadomości i nie tylko. Wspólnie te działania mogą zapewnić znaczące korzyści, które wykraczają poza zalety dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego, tj. wyższe zyski i lepszy rozwój6.

Technologia może wpływać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na nasze dobre samopoczucie emocjonalne.  Kilka przypadków dobrego zastosowania: kontakt z innymi osobami zapewniający emocje podnoszące na duchu, pomagający w samoregulacji i zwiększaniu produktywności i efektywności.

dr Amit Sood
Dyrektor wykonawczy
Globalne centrum wytrwałości i dobrego samopoczucia

Trzy sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Dowiedz się, jakie czynności podjąć, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników i promować dobre samopoczucie.

Przeczytaj artykuł

Zacznijmy