Uprość migrację do chmury

Utwórz środowisko wielu chmur hybrydowych, które sprawdza się najlepiej na potrzeby Twojej działalności

Czy w Twojej firmie rozważa się opcje przejścia w chmurę? Jeśli tak, to dobrze się składa, ponieważ rozwiązanie to coraz bardziej zyskuje na popularności. Szacuje się, że 87% osób odpowiadających za kwestie IT na całym świecie przyspiesza realizację strategii przejścia w chmurę w reakcji na ostatnie trendy[1]. Nadal jednak natrafia na ograniczenia. Rozwiązanie to może pociągać za sobą sporą rewolucję IT, zarówno jeśli chodzi o starszą infrastrukturę, jak i bezpieczeństwo w chmurze. Potrzebne jest rozwiązanie, które uprości i usprawni ten proces. Może w tym pomóc usługa Citrix Virtual Apps and Desktops będąca wiodącym rozwiązaniem w segmencie wirtualizacji i dostępu zdalnego. Oferuje ona elastyczne opcje dopasowane do celów biznesowych firmy i ułatwia stworzenie środowiska hybrydowego wielu chmur niezbędnego do osiągnięcia przez nią sukcesu bez zajmowania się dodatkowymi złożonymi kwestiami kojarzonymi z przejściem w chmurę.

Nie musisz już zajmować się zarządzaniem i konserwacją

W czasach, w których zespoły coraz częściej zostają rozproszone, konieczne jest zapewnienie szerokiemu odbiorcy rozwiązania bezpiecznego dostępu zdalnego. Usługa Citrix Virtual Apps and Desktops pozwala na powierzenie nam konserwacji i monitorowania serwera, co ułatwia zarządzanie i usprawnia codzienne zadania administratorów. Dzięki panelowi sterowania zawsze z najnowszymi łatkami i aktualizacjami nie ma potrzeby planowania i realizacji uciążliwych i dużych aktualizacji czy inwestowania w intensywne szkolenia informatyczne. A ponieważ rozwiązanie łatwo integruje się z takimi produktami, jak Citrix Analytics for SecurityCitrix Secure Browser, można uprościć proces zachowania jednolitego profilu bezpieczeństwa. Oznacza to swobodę adaptacji rozwiązania do zmieniających się wymogów biznesowych i więcej czasu na inicjatywy o wysokiej wartości.

Wybieraj spośród wielu opcji wdrażania

Firma Citrix dysponuje rozwiązaniami pozwalającymi zarówno na przechowywanie na miejscu aplikacji niezbędnych do prowadzenia działalności, jak i korzystanie z wielu platform chmurowych. Różnorodność opcji wdrażania pozwala na dostosowanie usługi Citrix Virtual Apps and Desktops do bieżących potrzeb, a nie odwrotnie. Skaluj środowisko zależnie od zmian sezonowych, przejdź na chmurę, aby zyskać więcej miejsca na dane, a także realizuj nieoczekiwane zmiany biznesowe wykraczające poza granice centrów danych. Całe rozwiązanie zamknięto w jednej konsoli, z poziomu której możesz zarządzać zasobami na miejscu w połączeniu z chmurami publicznymi. Nowe opcje Citrix desktop jako usługa (DaaS) można wykorzystywać do dostarczania wirtualnych aplikacji i pulpitów na żądanie, które zapewniają swobodę wdrażania rozwiązań informatycznych.

Nie spiesz się dzięki elastycznym licencjom praw do produktów hybrydowych

Niezależnie od miejsca, w którym obecnie znajduje się dana organizacja, usługa Citrix Virtual Apps and Desktops będzie rozwijać się wraz z nią w oparciu o konkretne potrzeby tejże firmy i branży, w której funkcjonuje. Dotychczasowi klienci dysponujący własną infrastrukturą mogą korzystać z zalet licencji na prawa do produktów hybrydowych, co pozwoli im na obsługę nowych obciążeń pracą i przejście na chmurę zgodnie z potrzebami. Ponieważ nie ma konieczności zarządzania specjalnymi licencjami przypisanymi do danej lokalizacji, możesz przenosić wdrożenia na miejscu w otoczenia hybrydowych zasobów chmurowych w czasie, który będzie najodpowiedniejszy dla organizacji. 

Udoskonalaj odzyskiwanie po awarii

To prawda, że nie można przewidzieć kolejnej awarii zasilania czy katastrofy naturalnej, ale można się na nią przygotować. Korzystając z usługi Citrix Virtual Apps and Desktops do zarządzania wieloma lokalizacjami zasobów w centrach danych lub infrastrukturą chmury, możesz wyeliminować ryzyko uzależniania się od awarii w jednym punkcie systemu, które może się przełożyć na awarię całej infrastruktury. Wbudowane możliwości wykluczania awarii pozwalają na utworzenie awaryjnej strony zapewniającej bezpieczny dostęp do danych w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń i eliminują konieczność udawania się do fizycznych centrów danych. A jeśli nagłe lub nieplanowane zamknięcie biur przełoży się na zwiększenie potrzeby dysponowania dodatkową przestrzenią, można zastosować opcje DaaS, które w zaledwie kilka godzin umożliwią pracownikom zdalny dostęp, pozwalając Ci na utrzymanie pełnej kontroli nad aplikacjami, politykami i użytkownikami.

Uzyskaj więcej informacji