Co to jest Desktop as a Service (DaaS)?

Desktops-as-a-Service lub po prostu DaaS umożliwia bezpieczne dostarczanie wirtualnych aplikacji i desktopów z dowolnej chmury na każde urządzenie i do każdego miejsca. To rozwiązanie wirtualizacji desktopów umożliwia udostępnianie bezpiecznych aplikacji SaaS i starszych aplikacji, a także kompletnych desktopów wirtualnych Windows i dostarczanie ich do kadry pracowniczej. Usługa DaaS oferuje prosty i przewidywalny model subskrypcji płatności za faktyczne wykorzystanie, ułatwiając zmniejszanie lub zwiększanie zapotrzebowania w zależności od potrzeb. To gotowe rozwiązanie jest łatwe w zarządzaniu, dzięki czemu upraszcza wiele zadań administratorów rozwiązań desktopowych.

Jak działa DaaS?

Desktop jako usługa (DaaS) pozwala na dostarczanie usług wirtualnych aplikacji i desktopów za pośrednictwem publicznych lub prywatnych chmur. Kadra pracownica ma dostęp do tej usługi za pośrednictwem połączenia internetowego w przeglądarce internetowej obsługującej kod HTML lub bezpiecznej aplikacji pobranej na urządzenie, takie jak komputer przenośny, komputer stacjonarny, klient uproszczony lub tablet.

Rozwiązanie DaaS jest oferowane w formie subskrypcji i jest dostępne dla więcej niż jednego użytkownika. Infrastruktura zaplecza pulpitu wirtualnego (VDI), w tym maszyny wirtualne, na których uruchamiane są systemy operacyjne komputerów stacjonarnych, jest obsługiwana przez dostawcę chmury innej firmy. Dostawca DaaS przesyła następnie pulpity wirtualne do urządzeń użytkowników końcowych klienta.

Dostawcy DaaS zarządzają wdrożeniem VDI, a także konserwacją, zabezpieczeniami, aktualizacjami, tworzeniem kopii zapasowych danych oraz ich przechowywaniem. Klient zarządza aplikacjami i obrazami pulpitu. DaaS to dobre rozwiązanie dla organizacji, które nie chcą inwestować w swoje własne lokalne rozwiązanie VDI oraz nim zarządzać.

Jaka jest różnica między VDI a DaaS?

DaaS jest formą infrastruktury wirtualnego desktopu (VDI), obsługiwanej przez dostawcę chmury. Dzięki VDI organizacja wdraża pulpity wirtualne z własnych lokalnych centrów danych. Wewnętrzne zespoły informatyczne są odpowiedzialne za wdrażanie pulpitów wirtualnych, a także za zakup, zarządzanie i aktualizację infrastruktury.

DaaS jest zasadniczo tym samym, ale infrastruktura jest oparta na chmurze. Organizacje, które subskrybują ofertę DaaS, nie muszą zarządzać własnym sprzętem.

Dlaczego DaaS?

Pracownicy wymagają dostępu do swojej pracy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu. Firmy szukają taniego, prostego rozwiązania do bezpiecznego dostarczania aplikacji i pulpitów potrzebnych ludziom do wykonania swojej pracy. Tradycyjne środowiska PC są obciążone wyzwaniami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną tak prostymi, jak resetowanie haseł pracowników i tak trudnymi, jak aktualizowanie poprawek zabezpieczeń i aktualizacji, które wpływają na doświadczenia i produktywność użytkowników, a także zajmują cenny czas administratorom IT.

Podczas gdy wielu klientów decyduje się na wirtualizację aplikacji i komputerów stacjonarnych, dostrzeżenie złożoności i inwestycji kapitałowych sprawia, że branże poszukują uproszczonych rozwiązań, które będą funkcjonować w ramach struktury kosztów operacyjnych.

DaaS może być realnym rozwiązaniem dla klientów, którzy preferują centralizację, bezpieczeństwo i zarządzanie VDI , a jednocześnie prostotę sytuacji, w której profesjonalna organizacja może zajmować się w ich imieniu podstawowym zarządzaniem desktopem. DaaS oferuje działowi IT wiele korzyści, upraszczając operacje i bezpiecznie dostarczając pracownikom pulpity i aplikacje systemu Windows.

Najważniejsze zalety DaaS:

  • Elastyczność: pracownicy, pracownicy sezonowi i kontrahenci mogą bezpiecznie uzyskać dostęp do swoich aplikacji, zdalnych desktopów i danych z dowolnego miejsca na ekonomicznych urządzeniach, zachowując produktywność, niezależnie od miejsca pracy.
  • Skalowalność: szybkie zwiększanie liczby aplikacji i desktopów w przypadku wzrostu potrzeb, a także ich zmniejszanie, gdy nie są już potrzebne, co zapewnia ścisłą kontrolę kosztów IT. Przydatne to jest w trakcie fuzji i przejęć, &zatrudniania pracowników tymczasowych w szczycie sezonów, zarządzania kontrahentami (deweloperami) lub wdrażania oddziałów.
  • Ciągłość biznesowa: DaaS może wspierać plan odzyskiwania po awarii. Można szybko zapewniać bezpieczny dostęp zdalny do aplikacji i desktopów kadrze pracowniczej oraz swobodę działania w przypadku klęski żywiołowej, pandemii lub innego nieprzewidzianego zdarzenia. Twoi pracownicy są bezpieczni, a organizacja produktywna. Rozwiązanie DaaS umożliwia łatwe dodawanie użytkowników w razie potrzeby, a opłaty są naliczane za faktyczne wykorzystanie.
  • Oszczędności finansowe: płać tylko za to, z czego korzystasz, dzięki dostępnym modelom subskrypcji miesięcznej i rocznej. Dodatkowo zmniejsz wydatki kapitałowe i ciesz się bardziej przewidywalnymi kosztami operacyjnymi.
  • Zabezpieczenia: DaaS udostępnia użytkownikom bezpieczny punkt dostępu i upraszcza procesy i procedury zarządzania komputerami i aplikacjami. Dzięki dostępowi do aplikacji i desktopów w chmurze, dane są bezpiecznie przechowywane i chronione przed utratą danych lub kradzieżą urządzenia.
  • Partner Microsoft: usługi Citrix DaaS wykorzystują chmurę platformy Microsoft Azure i można je bezproblemowo zintegrować z codziennie używanymi aplikacjami i desktopami, takimi jak Office 365, Windows 10, Teams, a także Skype dla firm.
  • Zarządzanie: Dzięki rozwiązaniom Citrix klienci mogą zarządzać swoimi usługami w chmurze za pośrednictwem  Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure lub zlecić usługodawcy Citrix zarządzanie w ich imieniu.

Następny krok

Dowiedz się więcej o Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure, czyli naszym rozwiązaniu DaaS