Chroń swoje aplikacje i interfejsy API w wielu chmurach

Uzyskaj solidne zabezpieczenia za pomocą sprawdzonej zapory aplikacji internetowych

Aplikacje i interfejsy API są najcenniejszymi i najbardziej wrażliwymi zasobami. Citrix Web App Firewall zapewnia ich bezpieczeństwo przez ochronę przed zarówno znanymi, jak i nieznanymi atakami na aplikacje oraz zapewniając informacje niezbędne do zapobiegania tym atakom. Dzięki temu masz pewność w kwestii swoich zabezpieczeń i wydajności aplikacji w środowisku wielu chmur.

Spełnij wymagania zarządzania i zgodności z przepisami, łącznie z PCI-DSS

Chroń swoje aplikacje i interfejsy API przed dziesięcioma najpoważniejszymi zagrożeniami i nieujawnionymi atakami OWASP.

Tylko rozwiązanie Citrix Web App Firewall wykorzystuje jedną bazę kodów we wszystkich kontrolerach dostarczania aplikacji, aby umożliwić spójne stosowanie i wymuszanie zasad bezpieczeństwa w każdym środowisku. Jest łatwe we wdrażaniu i dostępne w ramach jednej licencji, zapewniając uproszczoną konfigurację, zarządzanie botami i dane holistyczne oraz sterowanie w widoku jednookienkowym.

Powierz swoje aplikacje i interfejsy API sprawdzonemu liderowi w segmencie WAF

Rozwiązanie Citrix Web App Firewall posiada certyfikat ICSA Labs potwierdzający spełnienie wszystkich kryteriów testów zabezpieczeń.

Przeczytaj raport

 

Rozwiązanie Citrix ADC WAF 14020 spełniło wszystkie wymagania w testach ICSA Labs Web Application Firewall (WAF). W związku z zaliczeniem przeprowadzonych testów zabezpieczeń rozwiązanie Citrix ADC WAF 14020 uzyskało certyfikat ICSA Labs WAF Security.

Raport z testów certyfikacyjnych ICSA Labs Web Application Firewall
maj 2021 r.

Uzyskaj więcej informacji

Sześć najważniejszych elementów WAF zapewniających bezpieczeństwo aplikacji

Chroń się przed nową falą zagrożeń internetowych za pomocą kontrolera ADC ze sprawdzonymi funkcjami zabezpieczeń.

Firma techniczna chroni klientów przed nieujawnionymi lukami w zabezpieczeniach

Zobacz, jak firma Rohde & Schwarz wykorzystuje rozwiązanie Citrix Web App Firewall, aby chronić aplikacje portalu dla klientów.
 

Dane techniczne Citrix Web App Firewall

Poznaj funkcje Citrix Web App Firewall, które zapewniają wszechstronną ochronę aplikacji i interfejsu API.