Chroń swoje aplikacje i interfejsy API w wielu chmurach

Uzyskaj solidne zabezpieczenia za pomocą sprawdzonej zapory aplikacji internetowych

Aplikacje i interfejsy API są najcenniejszymi i najbardziej wrażliwymi zasobami. Citrix Web App Firewall zapewnia ich bezpieczeństwo przez ochronę przed zarówno znanymi, jak i nieznanymi atakami na aplikacje oraz zapewniając informacje niezbędne do zapobiegania tym atakom. Dzięki temu masz pewność w kwestii swoich zabezpieczeń i wydajności aplikacji w środowisku wielu chmur.

Spełnij wymagania zarządzania i zgodności z przepisami, łącznie z PCI-DSS

Chroń swoje aplikacje i interfejsy API przed 10 najpoważniejszymi zagrożeniami i nieujawnionymi atakami OWASP.

Tylko rozwiązanie Citrix Web App Firewall wykorzystuje jedną bazę kodów we wszystkich kontrolerach dostarczania aplikacji, aby umożliwić spójne stosowanie i wymuszanie zasad bezpieczeństwa w każdym środowisku. Jest łatwe we wdrażaniu i dostępne w ramach jednej licencji, zapewniając uproszczoną konfigurację, zarządzanie botami i dane holistyczne oraz sterowanie w widoku jednookienkowym.

Wydajność w liczbach

79

79% sieci globalnych zostało przynajmniej raz narażone na ataki internetowe.

Zwiększ skuteczność zabezpieczeń, aby ograniczyć ryzyko i zarządzać nim.

Przeczytaj e-book

38

38% organizacji z środowiskami wielu chmur jest zdania, że spójne zasady bezpieczeństwa są niezbędne do ograniczania ryzyka naruszeń bezpieczeństwa.

Dowiedz się, jak kontroler Citrix ADC na platformie AWS może wymuszać jednolite zasady bezpieczeństwa.

Przeczytaj e-book

Powierz swoje aplikacje i interfejsy API sprawdzonemu liderowi w segmencie WAF

Citrix Web App Firewall zostało uznane przez NSS Labs za lidera w kategorii ceny do wydajności i skuteczności zabezpieczeń.

Pobierz raport

[Citrix Web App Firewall] zablokował 100% ataków w 8 z 10 kategorii OWASP, osiągając ogólny wskaźnik blokowania na poziomie 99,07%. Urządzenie przeszło pomyślnie wszystkie testy z zakresu stabilności i niezawodności.

Raport z testu zapory aplikacji internetowej firmy NSS Labs
Kwiecień 2017 r.

Uzyskaj więcej informacji

Sześć najważniejszych elementów WAF zapewniających bezpieczeństwo aplikacji

Chroń się przed nową falą zagrożeń internetowych za pomocą kontrolera ADC ze sprawdzonymi funkcjami zabezpieczeń.

Firma techniczna chroni klientów przed nieujawnionymi lukami w zabezpieczeniach

Zobacz, jak firma Rohde & Schwarz wykorzystuje rozwiązanie Citrix Web App Firewall, aby chronić aplikacje portalu dla klientów.
 

Dane techniczne Citrix Web App Firewall

Poznaj funkcje Citrix Web App Firewall, które zapewniają wszechstronną ochronę aplikacji i interfejsu API.

Zależy nam na sukcesie Twojej firmy

Nasz program Customer Success Services (CSS) i program Appliance Maintenance dostępny w ramach subskrypcji, łączy w sobie nieograniczone wsparcie, pomoc ekspertów, elastyczny system szkoleń i proaktywne monitorowanie. Wszystko to ma jeden cel: zapewnić sukces Twojej firmie.

[Citrix Web App Firewall] analizuje zachowanie aplikacji i prezentuje zalecenia moim pracownikom, aby zapewnić optymalną ochronę każdej bez wyjątku aplikacji internetowej”.

Torsten Brandt
Kierownik infrastruktury sieciowej centrum przetwarzania danych
Dataport

Przeczytaj historię klienta