Bezpieczeństwo aplikacji jako usługa — prosta i całościowa ochrona

Wszechstronna ochrona aplikacji i interfejsów API — bez względu na miejsce ich wdrożenia

Aplikacje internetowe i interfejsy API są najcenniejszymi i najbardziej wrażliwymi zasobami. Aby zapewnić ich bezpieczeństwo, Citrix zapewnia sprawdzoną, wszechstronną ochronę aplikacji internetowych i interfejsów API jako usługę w chmurze. Usługa Citrix Web App and API Protection zapewnia całościową, sprawdzoną i wielowarstwową ochronę przed znanymi i nieujawnionymi atakami na aplikacje. Usługa w chmurze zapewnia ochronę wszystkich rodzajów aplikacji w środowisku wielu chmur, takich jak zapora aplikacji internetowych, zarządzanie botami i ochrona przed atakami DDoS. Dzięki temu można zachować spójność zabezpieczeń.

Szybkość i prostota ochrony aplikacji i interfejsu API

Zarządzanie i zgodność w środowisku wielu chmur

Rozwiązanie Citrix Web App and API Protection łatwo się wdraża i konfiguruje w środowiskach wielu chmur — służy do tego widok jednookienkowy. Zapewnij ochronę wszystkich aplikacji w każdym miejscu dzięki wszechstronnym zabezpieczeniom łączącym funkcje zarządzania botami i ochronę przed atakami DDoS ze sprawdzoną zaporą aplikacji internetowych Citrix.

Bezpieczeństwo w liczbach

92

92% zgłaszanych luk w zabezpieczeniach występuje w aplikacjach, a nie w sieciach.

Przeczytaj krótki opis rozwiązania

62

62% organizacji nie ma zaufania do bezpieczeństwa swoich aplikacji.

Wyświetl infografikę

Zależy nam na sukcesie Twojej firmy

Nasz program Customer Success Services (CSS) Select  i program Appliance Maintenance , dostępny w ramach subskrypcji, łączy w sobie nieograniczone wsparcie, pomoc ekspertów, elastyczny system szkoleń i proaktywne monitorowanie. Wszystko to ma jeden cel: zapewnić sukces Twojej firmie.

[Citrix Web App Firewall] analizuje zachowanie aplikacji i prezentuje zalecenia moim pracownikom, aby zapewnić optymalną ochronę każdej aplikacji internetowej bez wyjątku.

Torsten Brandt
Kierownik infrastruktury sieciowej centrum przetwarzania danych
Dataport

Przeczytaj historię klienta