Bezpieczeństwo aplikacji jako usługa — prosta i całościowa ochrona

Chroń swoje aplikacje i interfejsy API bez względu na miejsce ich wdrożenia

Aplikacje internetowe są najcenniejszymi i najbardziej wrażliwymi zasobami. Zapewnij im ochronę za pomocą kompleksowych zabezpieczeń aplikacji internetowych dostarczanych w modelu usługi w chmurze. Usługa Citrix Web App and API Protection pozwala na ochronę przed znanymi i nieujawnionymi atakami na aplikacje dzięki narzędziom, takim jak zapora aplikacji internetowych, zarządzanie botami i ochrona przed atakami DDoS. Dzięki temu można zachować spójność zabezpieczeń niezależnie od tego, gdzie aplikację są wdrożone.

Szybkość i prostota ochrony aplikacji i interfejsu API

Zarządzanie i zgodność w środowisku wielu chmur

Rozwiązanie Citrix Web App and API Protection łatwo się wdraża i konfiguruje w środowiskach wielu chmur — służy do tego widok jednookienkowy. Zapewnij ochronę wszystkich aplikacji w każdym miejscu dzięki wszechstronnym zabezpieczeniom łączącym funkcje zarządzania botami i ochronę przed atakami DDoS ze sprawdzoną zaporą aplikacji internetowych Citrix.

 

Bezpieczeństwo aplikacji

Ochrona aplikacji w każdym miejscu

Zapewnij kompleksowe, dostarczane w chmurze zabezpieczenia dla aplikacji monolitycznych i opartych na mikrousługach, niezależnie od miejsca ich wdrożenia.

Ochrona DDoS

Ochrona przed atakami wektorowymi

Zapewnij ochronę przed atakami DDoS typu objętościowego, protokołu, warstwy aplikacji i wielowektorowymi dzięki jednej z największych na świecie sieci normalizacji.

Dziesięć najlepszych zabezpieczeń

Minimalizacja ryzyka dzięki liście 10 najpoważniejszych zagrożeń OWASP

Zapewnij ochronę przed 10 najpoważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa aplikacji internetowych w ramach projektu Open Web Application Security Project (OWASP) z wykrywaniem i ograniczaniem zagrożeń przez całą dobę.

Prosta konfiguracja

Szybka konfiguracja i skalowanie

Szybko zabezpieczaj aplikacje i skaluj je w ciągu kilku minut, używając prostych mechanizmów zwiększania liczby licencji, bez konieczności rozbudowy infrastruktury.

Dostarczanie usług cyfrowych do wszystkich użytkowników

Firma technologiczna przyspiesza cyfrową transformację dzięki bezpiecznemu dostępowi do aplikacji

Dowiedz się, jak Rohde & Schwarz zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do aplikacji cyfrowych swoim pracownikom, klientom i partnerom z całego świata.

Przeczytaj historie sukcesu klientów

Zintegrowana zapora aplikacji internetowych dostarczana przez Citrix zabezpiecza aplikacje internetowe w portalu naszych klientów przed atakami na poziomie aplikacji, takimi jak ataki typu odmowa usługi (DDoS), ataki typu XSS, wstrzyknięcie kodu SQL.

Stephan Zimmermann
Architekt ds. bezpieczeństwa
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG