Bezpieczeństwo aplikacji jako usługa — prosta i całościowa ochrona

Wszechstronna ochrona aplikacji i interfejsów API — bez względu na miejsce ich wdrożenia

Aplikacje internetowe i interfejsy API są najcenniejszymi i najbardziej wrażliwymi zasobami. Aby zapewnić ich bezpieczeństwo, Citrix zapewnia sprawdzoną, wszechstronną ochronę aplikacji internetowych i interfejsów API jako usługę w chmurze. Usługa Citrix Web App and API Protection zapewnia całościową, sprawdzoną i wielowarstwową ochronę przed znanymi i nieujawnionymi atakami na aplikacje. Usługa w chmurze zapewnia ochronę wszystkich rodzajów aplikacji w środowisku wielu chmur, takich jak zapora aplikacji internetowych, zarządzanie botami i ochrona przed atakami DDoS. Dzięki temu można zachować spójność zabezpieczeń.

Szybkość i prostota ochrony aplikacji i interfejsu API

Zarządzanie i zgodność w środowisku wielu chmur

Rozwiązanie Citrix Web App and API Protection łatwo się wdraża i konfiguruje w środowiskach wielu chmur — służy do tego widok jednookienkowy. Zapewnij ochronę wszystkich aplikacji w każdym miejscu dzięki wszechstronnym zabezpieczeniom łączącym funkcje zarządzania botami i ochronę przed atakami DDoS ze sprawdzoną zaporą aplikacji internetowych Citrix.

Dostarczanie usług cyfrowych do wszystkich użytkowników

Firma technologiczna przyspiesza cyfrową transformację dzięki bezpiecznemu dostępowi do aplikacji

Dowiedz się, jak Rohde & Schwarz zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do aplikacji cyfrowych swoim pracownikom, klientom i partnerom z całego świata.

Przeczytaj historie sukcesu klientów

Zintegrowana zapora aplikacji internetowych dostarczana przez Citrix zabezpiecza aplikacje internetowe w portalu naszych klientów przed atakami na poziomie aplikacji, takimi jak ataki typu odmowa usługi (DDoS), ataki typu XSS, wstrzyknięcie kodu SQL.

Stephan Zimmermann
Architekt ds. bezpieczeństwa
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG