Ciągłość biznesowa – na żądanie

Nie możesz przewidzieć następnego kryzysu, ale możesz się na niego przygotować

Zakłócenia w działaniu firmy mogą mieć wpływ na firmę dowolnej wielkości i w każdej lokalizacji. Od zjawisk pogodowych, poprzez przerwy w dostawach prądu, zdarzenia polityczne, aż po pojawienie się nowego wirusa – każda organizacja potrzebuje planu zachowania ciągłości biznesowej, który pozwoli jej kontynuować działanie niezależnie od rodzaju zakłócenia.

Najważniejszym elementem takiego planu jest zapewnienie użytkownikom możliwości produktywnej pracy, zachowując przy tym wymagany poziom bezpieczeństwa i kontroli nad dostępem użytkowników do zasobów firmy. Citrix Workspace, zawierający wirtualne aplikacje i desktopy, umożliwia podtrzymanie nieprzerwanej produktywności, oferuje pracownikom elastyczność w pracy z dowolnego miejsca i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo firmowym aplikacjom i informacjom.

PODCAST
Rozmowa Tim Minahan i BriefingsDirect z dyrektorami zarządzającymi w dziale IT w sprawie udostępniania pracy zdalnej.

Borykając się z problemem ponad 14 000 studentów, którzy nie mogli dostać się z Chin do Australii ze względu na nałożone ograniczenia podróży, Uniwersytet w Sydney zwrócił się o pomoc do firmy Citrix.

Bezpieczeństwo i ochrona naszych studentów, personelu i członków społeczności jest kwestią nadrzędną. Aby umożliwić naszemu personelowi zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych, z których znany jest nasz uniwersytet, musimy polegać na technologii, która umożliwia dzielenie się wiedzą i korzystanie z niej w sposób bezpieczny i w pełni chroniony.

Jordan Catling
Wicedyrektor ds. technologii klienckich, ICT
Uniwersytet w Sydney

Jak wygląda Twój plan zachowania ciągłości biznesowej?

Pobierz udostępniony przez nas dokument przeglądowy, aby zapoznać się z najlepszymi praktykami dotyczącymi kompletnej strategii ciągłości biznesowej oraz sposobami, w które technologie firmy Citrix zapewniają bezpieczny dostęp do aplikacji i danych na dowolnym urządzeniu korzystającym z dowolnej sieci lub chmury.

Wypełnij formularz, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do tego dokumentu przeglądowego. 

Przygotuj się na najgorsze. Oferuj to, co najlepsze.

Wypowiedź prezesa firmy Citrix, Davida Henshalla, na temat wpływu elastyczności pracy zdalnej na przygotowanie do zdarzeń losowych

W jaki sposób potężne firmy podchodzą do kwestii ciągłości biznesowej?

90% firm ogranicza podróże swoich pracowników

62% organizacji zwiększyło udział pracy w modelu wirtualnym i zdalnym

Przygotuj się i zacznij działać