Optymalizowanie ruchu internetowego na podstawie danych przesyłanych w czasie rzeczywistym

Dzięki miliardom pomiarów rzeczywistych użytkowników każdego dnia z wszystkich części Internetu rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management pozwala na monitorowanie problemów związanych z ruchem internetowym w czasie rzeczywistym i automatyczne sterowanie ruchem, aby ich unikać.

Bez względu na to, czy aplikacje i zawartość są obsługiwane lokalnie, w chmurze, czy też w sieci dostarczania zawartości (CDN), rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management umożliwia globalne równoważenie obciążenia związanego z całym ruchem, dynamicznie optymalizując środowisko użytkownika i obniżając koszty serwisu. Citrix wykorzystuje uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym, aby kierować żądania użytkowników do najbardziej odpowiedniego źródła zawartości.

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management

Dodatkowe zastosowania 

Ruch związany z przesyłaniem wideo przyspiesza równie szybko, co oczekiwania klientów względem jakości. Rosnąca widownia jest dosłownie wszędzie i korzysta z różnych urządzeń na całym świecie. W miarę wzrostu bazy widzów i jej dywersyfikacji należy zapewnić bezproblemowe dostarczanie CDN w wysokiej jakości. Skalowanie najlepiej przeprowadzać globalnie, ale optymalizację już na poziomie użytkownika z dużą dokładnością, aby zapewnić najlepsze możliwe zadowolenie klienta.

Syntetyczne monitorowanie rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management jest rozbudowanym narzędziem działającym w czasie rzeczywistym, które umożliwia śledzenie i analizowanie stanu zasobów bazowych. W ten sposób użytkownik zyskuje syntetyczne dane monitorowania, które może wykorzystać do działania niezależnie od zdarzeń wpływających na infrastrukturę dynamiczną. Monitorowanie syntetyczne stale wysyła sygnał testowy do usługi stanu centrum przetwarzania danych, chmury i każdej sieci CDN, dzięki czemu zawsze wiadomo, czy usługi są dostępne i użyteczne. Można go też używać do automatycznego podejmowania decyzji o routingu i planowania przełączania awaryjnego. Pozwala to wyeliminować ręczne przełączanie awaryjne w środku nocy dla zespołów operacyjnych IT i deweloperów.

Dowiedz się więcej o optymalizacji dostarczania wideo

Migracja do chmury może być ryzykowna – to nie tylko umieszczenie całej zawartości w nowym miejscu i przełączenie przełącznika. Aplikacje muszą być dostarczane wydajnie przed, w trakcie i po migracji, a także muszą być stale dostępne. Dzięki rozwiązaniu Citrix Intelligent Delivery Management masz kontrolę nad tym, jak zawartość jest dostarczana. Prosty interfejs można łatwo zaprogramować, tak aby kierować użytkowników do zawartości na podstawie zdefiniowanych reguł. Dzięki temu można rozszerzyć możliwości poza ograniczone reguły oferowane przez tradycyjnych dostawców równoważenia obciążenia serwerów. Usługi można też migrować z wybraną szybkością.

Najlepiej przenosić usługi jedna po drugiej, testować je, a następnie stwierdzać, czy działają – jest to możliwe dzięki rozwiązaniom Citrix. Tworząc usługę w chmurze i zwiększając liczbę użytkowników, którzy korzystają z niej w poszczególnych miejscach, można ocenić, czy usługa działa, przed pełnym jej wdrożeniem. Dzięki temu, że można przywrócić poprzedni stan usługi, jeżeli coś nie będzie działać, można ograniczyć ryzyko utraty użytkowników i poprawić ich zadowolenie.

Partnerzy świadczący usługi dostarczania zawartości mają różne zalety i wady zależne od wielu czynników: zasięg geograficzny, architektury, koszty i modele użycia itd. W związku z tym czas pracy i opóźnienia mogą się znacząco różnić w danym momencie. Bardzo ważne jest określanie, która sieć dostarczania, chmura lub centrum przetwarzania danych jest najlepsze stosownie do konkretnych potrzeb firmy, a także potrzeb poszczególnych użytkowników. W skali globalnej jest to mnóstwo decyzji do podjęcia. Citrix Intelligent Traffic Management zapewnia najlepsze doświadczenia użytkownika w sposób ekonomiczny, automatyzując proces i umożliwiając dynamiczne podejmowanie decyzji dostarczania zawartości internetowej.

Dostarczanie zawartości przez architekturę wielu sieci CDN jest najlepszą praktyką stosowaną przez nowoczesne zespoły operacyjne. Zapewnienie ciągłej i bezproblemowej pracy oraz wielu planów awaryjnych dostarczania zapewnia zespołom spokój, a także elastyczność i możliwość wyboru. Cechy niezbędne dla ograniczenia negatywnych skutków uzależnienia od jednego dostawcy. Jeżeli można równoważyć obciążenie dostarczania aplikacji, filmów wideo i zawartości internetowej w wielu sieciach CDN, można zapewnić ochronę użytkowników końcowych przed obniżeniem jakości usługi i awariami. Sterowany programowo mechanizm dostarczania w rozwiązaniu Citrix Intelligent Traffic Management umożliwia podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji dotyczących używanych sieci CDN na podstawie danych społeczności rzeczywistych użytkowników, monitorowania aplikacji i innych parametrów ustawionych jako ważne dla firmy.

Dane monitorowania użytkowników rzeczywistych są wykorzystywane we wszystkich funkcjach rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management.

Citrix codziennie gromadzi informacje z ponad 50000 sieci.

Codziennie wykonywane są pomiary w ponad 130 chmurach, sieciach CDN i centrach przetwarzania danych.

Setki milionów klientów generują ponad 14 miliardów punktów danych rzeczywistego monitorowania użytkowników (RUM) każdego dnia.

Najlepsze praktyki oceny i wdrażania strategii obejmującej wiele sieci CDN

Pobierz dokumentację techniczną