Duża wydajność niezbędna do zapewnienia wspaniałego środowiska pracy

Optymalizowanie ruchu internetowego na podstawie danych przesyłanych w czasie rzeczywistym

Dzięki miliardom pomiarów rzeczywistych użytkowników każdego dnia z wszystkich części Internetu rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management pozwala na monitorowanie problemów związanych z ruchem internetowym w czasie rzeczywistym i automatyczne sterowanie ruchem, aby ich unikać. Bez względu na to, czy aplikacje i zawartość są obsługiwane lokalnie, w chmurze, czy też w sieci dostarczania zawartości (CDN), rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management umożliwia globalne równoważenie obciążenia związanego z całym ruchem, dynamicznie optymalizując środowisko użytkownika i obniżając koszty serwisu.

Łatwo monitoruj swój ruch internetowy, zapewniając najlepsze doświadczenia użytkownika

Wykorzystaj dynamiczne monitorowanie rzeczywistych użytkowników na potrzeby dostarczania aplikacji 

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników (Real User Monitoring – RUM) pozwala zrozumieć, jaki wpływ ma wydajność Internetu na satysfakcję i zaangażowanie klienta. Citrix Intelligent Traffic Management gromadzi dane RUM klientów, gdy uzyskują oni dostęp do aplikacji w chmurach, centrach przetwarzania danych i sieciach CDN, tworząc całościowy obraz stanu Internetu.

Dostosuj dostarczanie zawartości w chmurze 

Operacje w chmurze oferują elastyczność w zakresie spełniania wymagań Twojej firmy. Citrix Intelligent Traffic Management monitoruje połączenia w całym Internecie i może wybrać, gdzie trafią żądania użytkownika. Pozwala to zagwarantować, że Twoja zawartość będzie zawsze dostępna, oraz ulepszyć doświadczenia użytkownika. Citrix Intelligent Traffic Management sortuje również dane dotyczące wydajności poszczególnych dostawców chmury, dzięki czemu możesz zdecydować, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, i w zależności od tego migrować.

Optymalizuj globalne dostarczanie wideo do użytkowników

Skracaj czas uruchomienia wideo, eliminuj awarie i poprawiaj buforowanie w różnych witrynach. Citrix Intelligent Traffic Management równoważy obciążenie ruchem wideo w wielu sieciach dostarczania zawartości (CDN). Analizuje miliardy statystyk ruchu setek milionów użytkowników i zapisuje w repozytoriach zawartości na całym świecie oraz tworzy wirtualną mapę doświadczenia użytkownika w Internecie. Dane te wykorzystuje się, by zagwarantować, że żądania będą kierowane do najbliższych lub najbardziej wydajnych centrów przetwarzania danych oferujących jak najlepsze doświadczenia użytkownika.

Wykorzystaj dynamiczne monitorowanie rzeczywistych użytkowników na potrzeby dostarczania aplikacji

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników (Real User Monitoring – RUM) pozwala zrozumieć, jaki wpływ ma wydajność Internetu na satysfakcję i zaangażowanie klienta. Citrix Intelligent Traffic Management gromadzi dane RUM klientów, gdy uzyskują oni dostęp do aplikacji w chmurach, centrach przetwarzania danych i sieciach CDN, tworząc całościowy obraz stanu Internetu.