Uprość dostarczanie aplikacji za pomocą danych holistycznych

Zyskaj łatwe do przetworzenia analizy z środowisk wielu chmur

Zarządzanie dostarczaniem aplikacji monolitycznych i opartych na mikrousługach może być wyzwaniem. Tylko rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia aprowizację jednym kliknięciem oraz widok holistyczny i spójność operacyjną w placówce i chmurze. Wszystkie potrzebne dane są dostępne w widoku jednookienkowym.

Łatwo monitoruj dostarczanie aplikacji i zarządzaj nim

Uprość operacje, przyspieszanie rozwiązywania problemów i uzyskiwanie danych

Przeglądaj dane dotyczące całego środowiska wielu chmur w jednym holistycznym widoku i przechodź do szczegółów infrastruktury ADC, takich jak wydajność aplikacji, stan infrastruktury i bezpieczeństwo.