Uzyskaj niezbędny wgląd w dane dzięki analizie bezpieczeństwa, aby chronić swoje wirtualne środowisko pracy.

Proaktywnie wykrywaj i usuwaj zagrożenia dla bezpieczeństwa dzięki analizie poziomu bezpieczeństwa

Ochrona danych poufnych wymaga zapewniania bezpieczeństwa zasobów i pracowników w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Citrix Analytics for Security zapewnia proaktywną ochronę zabezpieczeń bez komplikowania środowiska pracowników.

Ocena, wykrywanie i eliminowanie ryzyka w czasie rzeczywistym

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i użytkowników dzięki wbudowanej funkcji uczenia maszynowego

Oceny ryzyka użytkownika

Poziom ryzyka codziennych aktywności

Przypisz każdemu użytkownikowi spersonalizowaną ocenę ryzyka w oparciu o jego codzienne nawyki i zachowania w czasie rzeczywistym, aby móc identyfikować zagrożenia, zanim doprowadzą one do naruszeń.

Oś ryzyka użytkownika

Przewiduj podejrzane zachowania

Automatycznie dodawaj do osi ryzyka użytkownika wszelkie nietypowe działania, takie jak nieznane loginy lub nadmierne udostępnianie plików. Ułatwi to zauważenie nieprawidłowości.

Zasady i działania

Reaguj na zagrożenia w rekordowym czasie

Użyj funkcji automatycznego egzekwowania zasad, aby podjąć działania natychmiast po wykryciu zagrożeń — np. ogranicz dostęp, blokuj użytkowników, dodaj ich do list obserwowanych.

Szczegółowe wyszukiwanie

Integracje SIEM

Połącz się z platformami Splunk i Azure Sentinel

Wysyłaj dane do usług SIEM, w tym Splunk i Azure Sentinel, aby scentralizować zarządzanie ryzykiem i uzyskać szczegółowe informacje o stanie bezpieczeństwa.

Trzy sposoby na poznanie rozwiązania Citrix Analytics for Security

Wybierz szybki przegląd, szczegółowe doświadczenie administratora lub spersonalizowaną prezentację 1:1.

Zobacz, jak to działa

Zobacz, jak Citrix Analytics for Security chroni Twoje środowisko pracy

Zapobieganie utracie własności intelektualnej

Zapewnianie bezpieczeństwa pracowników, środowiska informatycznego oraz treści dzięki inteligentnej technologii analitycznej

Wykrywanie i eliminowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa

Identyfikacja zagrożeń dla danych dzięki proaktywnej widoczności na poziomie organizacji

Ochrona środowiska pracy wspólnie z liderem IDC MarketScape

Citrix liderem IDC MarketScape w zakresie rozwiązań komputerowych dla klientów pracujących wirtualnie.

Zobacz, w jaki sposób Citrix zapewnia ochronę danych firmowych bez wpływu na środowisko użytkownika.

Przeczytaj raport

Klienci zainteresowani rozszerzeniem istniejących wdrożeń systemów VCC, którzy rozważają skorzystanie z usługi Windows Virtual Desktop (WVD) lub poszukują usługi zarządzanej desktopów wirtualnych, powinni wziąć pod uwagę platformę Citrix z uwagi na oferowane funkcje zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa oraz wydajność.

IDC MarketScape: Ogólnoświatowe badanie dostawców urządzeń komputerowych dla klientów pracujących wirtualnie za lata 2019–2020

Wybierz plan odpowiedni dla swojej firmy

Każdy niezależnie od potrzeb znajdzie dogodną dla siebie opcję cenową.

Dodatek do istniejącej usługi

4 USD
* Na użytkownika miesięcznie

Oszczędzaj w pakiecie z rozwiązaniem  Citrix Analytics for Performance

Dodaj gotowe rozwiązanie analityki zabezpieczeń do swojego istniejącego wdrożenia Citrix DaaS Advanced lub Advanced Plus, Citrix Virtual Apps and Desktops lub Citrix Workspace.

Wykorzystuje uczenie maszynowe do ciągłej oceny ryzyka użytkowników, prognozowania narażenia na szkodliwe oprogramowanie i proaktywnego reagowania w celu ochrony poufnych danych.

Citrix DaaS Premium Plus

23 USD
* Na użytkownika miesięcznie

Kompleksowe rozwiązanie desktop jako usługa (DaaS) z dodatkowym narzędziem do zaawansowanej analityki bezpieczeństwa.

Obejmuje pełne rozwiązanie Citrix DaaS, zaawansowane funkcje zabezpieczeń i analitykę wydajności, a także rozwiązanie Citrix Analytics for Security, w tym możliwość wykrywania pierwszego dostępu z nowego urządzenia, potencjalnego wyprowadzania danych i nietypowego dostępu do aplikacji.

* Średnia sugerowana cena detaliczna producenta w USD na użytkownika dla 500 użytkowników za 1-letnią subskrypcję. Ceny rzeczywiste mogą się różnić. Opcje licencjonowania Citrix DaaS dostępne są dla minimum 25 użytkowników.

Uzyskaj więcej informacji

Analityka zachowań użytkowników umożliwiająca proaktywną analizę bezpieczeństwa

Dowiedz się, w jaki sposób zaawansowana analityka może pomóc informatykom w rozpoznawaniu zachowań użytkowników, określaniu profili ryzyka oraz ocenie i eliminowaniu potencjalnych zagrożeń w środowisku sieciowym o coraz szerszym zasięgu.

Łatwe do przetworzenia analizy niezbędne do wykrywania i eliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa

Najnowsze badania wskazują, że złośliwi użytkownicy, którymi często są osoby z zewnątrz podszywające się pod pracowników, atakują zasoby firmowe od wewnątrz.

Obsługiwane produkty

Citrix Analytics for Performance

Analiza ilościowa doświadczeń użytkownika i stanu środowiska pracy

Citrix DaaS (poprzednio usługi Citrix Virtual Apps and Desktops)

Wspieraj swoją elastyczną kadrę pracowniczą dzięki bezpiecznym, łatwym w zarządzaniu desktopom i aplikacjom w chmurze.

Citrix Workspace

Usuń wszystkie przeszkody i pokieruj pracą użytkowników w sposób, który jest najistotniejszy.