Networking

Zapewnij bezpieczeństwo i wydajność w środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur

Obecnie obciążenia są przenoszone do chmury, a użytkownicy potrzebują większej liczby aplikacji SaaS. Utrzymywanie i zabezpieczanie tych połączeń staje się zadaniem o znaczeniu krytycznym. Użytkownicy z całego świata potrzebują niezawodnego dostępu, bez względu na ich lokalizację. Poprawiając wydajność sieci i jej bezpieczeństwo, dział IT zyskuje pełny wgląd i kontrolę potrzebne do zapewniania swoim użytkownikom końcowym żądanych funkcji.

Produkty do networkingu

Citrix ADC

Dostarczanie aplikacji i równoważenie obciążenia

Citrix Gateway

Dostęp zdalny, SSO i VDI monitoring

Citrix Web App Firewall

Ochrona aplikacji i usług sieciowych

Citrix SD-WAN

Sieć lokalna przedsiębiorstw i optymalizacja WAN

Citrix Application Delivery Management

Widoczność i zarządzanie

Citrix Intelligent Traffic Management

Optymalizacja ruchu sieciowego

Dlaczego to ma takie znaczenie?

Niezawodne bezpieczeństwo

Chroń swój dostęp do sieci i infrastrukturę

Wraz z przenoszeniem aplikacji do chmury typowy model bezpieczeństwa sieci —„najpierw połącz, a potem uwierzytelnij” — naraża na ataki internetowe. O ile bramy zapewniają dostęp kontekstowy i bezpieczeństwo przez uwierzytelnianie użytkowników, kontrolery ADC, składniki zapory aplikacji internetowych i bezpiecznych bram sieci Web zapewniają ochronę infrastruktury sieci i aplikacji.

Niezawodny dostęp i dostarczanie

Zapewnij niezawodny dostęp do aplikacji w chmurze

Aplikacje i usługi stają się bardziej rozproszone w ramach chmur i centrów przetwarzania danych. Użytkownicy z całego świata potrzebują niezawodnego dostępu, bez względu na to, czy są w oddziale firmy, w domu, czy też w innej sieci. Sieć SD-WAN zapewnia większe możliwości niż tradycyjne kontrolery ADC i mechanizmy równoważenia obciążenia, pozwalając agregować wszystkie rodzaje sieci w spójne środowisko, niezależnie od lokalizacji.

Widoczność i dane analityczne

Zapewnij pełną widoczność dzięki inteligentnym narzędziom do analizy

Wdrożenie osobnych rozwiązań do obsługi poszczególnych aplikacji w środowisku hybrydowym lub obejmującym wiele chmur może powodować trudności w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania. Wykorzystaj wiele strumieni danych z kontrolerów ADC, sieci SD-WAN i innych technologii, aby zapewnić kompletną widoczność oraz analizę aplikacji, użytkowników i urządzeń w sieci.

Na czym polega pomoc Citrix?

Rozwiązania pracy sieciowej Citrix zapewniają całkowitą niezawodność aplikacji, dzięki czemu zapewniają najlepsze środowisko i dostępność zasobów w dowolnym momencie, na każdym połączonym urządzeniu. Zapewniamy widoczność sieci i infrastruktury IT, która pozwala na kontrolowanie i optymalizowanie wydajności, zabezpieczanie przed zagrożeniami oraz ochronę plików, aplikacji i urządzeń użytkowników końcowych.

Rozwiązania pracy sieciowej Citrix spełniają wszystkie te wymagania.

  Citrix F5 Networks
HAProxy NGINX Cisco Viptela VeloCloud Okta
Podstawowe równoważenie obciążenia serwerów      
Widoczność w chmurach i analiza użytkowników/sieci/aplikacji            
Niezawodność aplikacji: użycie dowolnej chmury        
Zabezpieczenia aplikacji zorientowane na użytkownika (przykład: SSO)        

Następny krok

Poznaj produkty sieciowe Citrix

Citrix ADC
Dostarczanie aplikacji i równoważenie obciążenia

Citrix Gateway
Dostęp zdalny, SSO i VDI monitoring

Citrix Web App Firewall
Ochrona aplikacji i usług sieciowych

Citrix SD-WAN
Sieć lokalna przedsiębiorstw i optymalizacja WAN

Citrix Application Delivery Management
Widoczność i zarządzanie

Citrix Intelligent Traffic Management
Optymalizacja ruchu sieciowego