Radykalne zmiany zachowań użytkowników przyczyniają się do zmian metodologii pracy

Praca nie jest już miejscem, do którego się chodzi. Nie jest ograniczona konkretnymi budynkami, urządzeniami ani nawet czasem.

Aby móc wykonywać pracę, musimy mieć dostęp do informacji wtedy, gdy są potrzebne, a aplikacje muszą działać niezawodnie i bezpiecznie, bez względu na czas i miejsce użycia.

Tym zmianom zachowań towarzyszą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa IT. Działy IT potrzebują widoczności i kontroli, aby odpowiednio dostosować się do nowych metod wykonywania pracy.

75% przedsiębiorstw jest zdania, że potrzebujemy nowej struktury bezpieczeństwa, aby stawić czoła zagrożeniom cyberbezpieczeństwa

Źródło: Potrzeba stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa IT
Citrix i Ponemon Institute, 2017

Citrix oferuje dostępne na żądanie i zorientowane na ludzi podejście do bezpieczeństwa dzięki Citrix Workspace

Uproszczone IT

Scentralizowana kontrola zasad dzięki rozproszonemu wymuszaniu

Widoczność 360

Kompletna widoczność środowisk SaaS, hybrydowych i z wieloma chmurami

Inteligentna analityka

Proaktywne wykrywanie szkodliwych działań użytkowników

Rozwiązywanie najważniejszych problemów z bezpieczeństwem przy użyciu narzędzi Citrix

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Tradycyjne logowanie jednokrotne ogranicza się do uwierzytelniania wieloskładnikowego, bez scentralizowanych zasad bezpieczeństwa ani uwzględnienia doświadczeń użytkownika.
 • Rozwiązania wielopunktowe są kosztowne, trudne w obsłudze i powodują pogorszenie doświadczeń użytkownika.
 • Większość dostawców nie oferuje klientom możliwości wyboru między rozwiązaniami lokalnymi a chmurowymi.

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Skonsolidowany dostęp do aplikacji SaaS, sieciowych i wirtualnych 
 • Kontrola dostępu na podstawie urządzenia, lokalizacji, urządzenia użytkownika końcowego lub aplikacji 
 • Spójne środowisko użytkownika umożliwiające wybór dowolnego urządzenia
 • Kompleksowy dostęp działu IT do danych ruchu generowanego przez użytkowników i aplikacje
 • Analiza zachowań użytkowników w celu wykrywania nieprawidłowości i wymuszania zasad bezpieczeństwa

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Dowiedz się więcej o produktach zapewniających bezpieczny dostęp

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Trudność utrzymywania wielu rozproszonych systemów zarządzania urządzeniami.
 • Potrzeba wdrożenia planu BYOD lub rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem w istniejącym programie BYOD.
 • Informacje firmowe są dostępne w sposób niezabezpieczony na urządzeniach mobilnych.
 • Spadek produktywności ze względu na rozproszenie środowiska użytkownika na różnych urządzeniach.

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Kompletne, ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi
 • Kompleksowe zasady bezpieczeństwa dla wszystkich aplikacji przy użyciu jednej struktury bezpieczeństwa
 • Rozszerzone wdrażanie Microsoft EMS/Intune dla działów IT przedsiębiorstwa i użytkowników mobilnych
 • Interaktywne wykrywanie podejrzanych urządzeń lub zachowań użytkowników

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Dowiedz się więcej o produktach zapewniających bezpieczny dostęp

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Złożoność ochrony informacji poufnych przed coraz bardziej wyrafinowanymi atakami.
 • Brak solidnych narzędzi do wykrywania szkodliwego oprogramowania i oprogramowania typu ransomware.
 • Dział IT jest często zmuszony, aby reagować na ataki zamiast wykonywać czynności proaktywne.    

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Skoordynowane podejście do szkodliwego oprogramowania, które obejmuje urządzenia końcowe, ścieżki sieciowe, repozytoria danych i aplikacje
 • Skonsolidowane logowanie jednokrotne z filtrowaniem internetowym i mechanizmami kontroli bezpieczeństwa danych przechowywanych w aplikacjach SaaS

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Dowiedz się więcej o produktach zapewniających bezpieczny dostęp

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Pracownicy przechowują informacje firmowe na urządzeniach osobistych lub w niezatwierdzonych repozytoriach.
 • Dostawcy i podwykonawcy potrzebują bezpiecznego dostępu do informacji poufnych.
 • Potrzeba ochrony danych poufnych przy jednoczesnym zapewnianiu łatwej współpracy nad treściami i produktywności.
 • Większa potrzeba ochrony przed utratą danych. 

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Kontrola działu IT nad uwierzytelnianiem, udostępnianiem zawartości i wymuszaniem kontroli w celu ochrony własności intelektualnej
 • Integracja całego portfolio Citrix zapewnia najlepsze i najbardziej spójne środowisko użytkownika
 • Dane analityczne przekazywane do mechanizmu Citrix w celu zapewnienia punktów danych interakcji użytkowników z plikami

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Dowiedz się więcej o produktach zapewniających bezpieczny dostęp

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Czasochłonne wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, standardów zgodności lub przepisów.
 • Utrudnione wykazywanie zgodności z przepisami przez dział IT.

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Jedyny dostawca zapewniający zgodność na poziomie sieci, zawartości i urządzenia.
 • Kompletna widoczność ruchu generowanego przez aplikacje wirtualne, mobilne, internetowe i SaaS.

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Następny krok

Obejrzyj całe wideo