Badanie „Praca w 2035 r.”

Jak ludzie i technologie będą tworzyć nowe metody pracy

RAPORT | 6 minut czytania
19 września 2020 r.

Koncepcja „digital disconnect”

(rzeczownik, /ˈdi-jə-tᵊl dis-kə-ˈnekt/): to rozbieżność między sposobami, w jakie liderzy biznesowi i pracownicy postrzegają przyszłość pracy.

Aby można było kształtować przyszłość, należy najpierw ją sobie wyobrazić. Jednak największa niepewność dotycząca przyszłości jako takiej związana jest z przyszłością pracy.

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele organizacji do zrewolucjonizowania sposobów pracy niemalże z dnia na dzień i sprawiła, że przyszłość pracy zmaterializowała się już teraz. Pytaniem nie jest już to, czy zmienią się wrażenia pracowników, ponieważ tak się już stało. W jaki sposób liderzy biznesowi, decydenci i poszczególne osoby analizują potężne siły kształtujące nasz świat i sprawiają, że przyszłość, jakiej chcemy, pojawia się już teraz?

Korzystając z punktów widzenia pracowników naukowych, liderów biznesowych i pracowników w Stanach Zjednoczonych i Europie, firma Citrix zleciła ambitne, dwuczęściowe badanie wyobrażeń o pracy w roku 2035. Gdzie szukać potencjalnych szans? Co może zagrozić postępowi? I w jaki sposób ludzie mogą wykorzystywać technologie do osiągania najlepszych rezultatów zarówno dla swoich organizacji, jak i dla siebie?

Pierwszy etap naszych badań polegający na eksperckich wywiadach z paroma czołowymi na świecie autorytetami w dziedzinie przyszłości pracy pomógł nam zidentyfikować dwie najważniejsze osie stanowiące podstawę naszych scenariuszy na temat przyszłości pracy: zastępowanie pracowników a technologie pomagające im w pracy oraz scentralizowany a rozproszony świat pracy. Wykorzystaliśmy te osie do stworzenia czterech odrębnych scenariuszy dotyczących świata pracy w 2035 r.

Podstawę do ich stworzenia zapewnił drugi etap naszych badań polegający na przeprowadzeniu ankiety wśród pracowników i liderów biznesowych, dzięki której dowiedzieliśmy się, który z tych światów zdaniem specjalistów jest najbardziej prawdopodobny.

Jak pokazują nasze badania, jest wiele aspektów napawających optymizmem. Zdaniem 77% wszystkich przepytanych specjalistów do roku 2035 r. sztuczna inteligencja znacząco przyspieszy proces podejmowania przez nich decyzji. Większość respondentów zgadza się co do tego, że w przyszłości interfejsy technologiczne zwiększą wydajność człowieka. Nasze badania ujawniły także głębokie rozbieżności, określane po angielsku jako „digital disconnect”, pomiędzy sposobami, w jakie liderzy biznesowi i pracownicy postrzegają przyszłość pracy.

73

liderów biznesowych uważa, że technologie i sztuczna inteligencja zwiększą wydajność pracowników o co najmniej dwa razy do 2035 r.

39

pracowników uważa, że technologie i sztuczna inteligencja zwiększą ich wydajność o co najmniej dwa razy do 2035 r.

Na przykład prawie trzy czwarte (73%) liderów biznesowych uważa, że technologie i sztuczna inteligencja zwiększą wydajność pracowników o co najmniej dwa razy do 2035 r., ale zdanie to podziela jedynie 39% pracowników. Niewielu liderów biznesowych uważa, że stałe zatrudnienie będzie rzadkością w 2035 r. (tylko 19%), ale tak uważa większość pracowników (60%).

ŚWIAT PRACY W KSZTAŁCIE PRZEWIDYWANYM PRZEZ PRACOWNIKÓW RÓŻNI SIĘ OD ŚWIATA ANTYCYPOWANEGO PRZEZ LIDERÓW BIZNESOWYCH.

Dodatkowo, mimo że ponad 75% liderów uważa, iż organizacje stworzą takie funkcje jak działy zarządzania sztuczną inteligencją i jednostki ds. zwalczania cyberprzestępczości, powstanie takich jednostek biznesowych do 2035 r. przewiduje mniej niż połowa pracowników. Podczas gdy większość liderów biznesowych przewiduje świat silnych struktur korporacyjnych opierających się na rozwijającej się współpracy między ludźmi a technologiami, pracownicy przewidują znacznie bardziej rozproszony świat, w którym nie będą już dominowały duże korporacje i w którym wiele ról zastąpią technologie.

Wnioski są uderzające: Jeśli luka określana jako „digital disconnect” nie zostanie zlikwidowana, liderzy biznesowi staną przed ryzykiem zignorowania wartości i korzyści wynikających z przyszłości opartej na technologiach.

W niniejszym opracowaniu przedstawimy implikacje każdego z modeli pracy, co pomoże decydentom w opracowaniu taktyk przygotowujących na rok 2035 zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zgłębiając te możliwości, organizacje mogą opracować ścieżkę do przyszłości, w której warto pracować.

Cztery światy pracy

Modelowanie scenariusza

Firma Citrix opracowała wieloetapowy proces gromadzenia najnowszych spostrzeżeń dotyczących przyszłości pracy i technologii. Wywiady z ekspertami w dziedzinach związanych z przyszłością pracy uzupełniono serią warsztatów, podczas których odkrywano składniki czterech prawdopodobnych scenariuszy przyszłości.

Badania opinii

Przeprowadziliśmy 500 wywiadów z liderami na stanowiskach kierowniczych oraz 1000 wywiadów z pracownikami ze średniej wielkości i dużych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników (500 w Stanach Zjednoczonych). Sektory objęte badaniem to usługi finansowe, ochrona zdrowia, nauki biologiczne, handel detaliczny, produkcja, usługi specjalistyczne, telekomunikacja, media i technologie.

W maju 2020 r. wśród 300 liderów biznesowych przeprowadzono ankietę uzupełniającą mającą na celu poznanie oddziaływania pandemii COVID-19 na podejście do przyszłości pracy.

Freelance Frontiers

Augmented workers, distributed organizations

Explore now

Powered Productives

Augmented workers, centralized organizations

Explore now

Platform Plugins

Replaced workers, distributed organizations.

Read now

Automation Corporations

Replaced workers, centralized organizations. Coming November 2020

Notify me

Eliminacja tej rozbieżności

Korzyści z nadchodzących zmian w sferze pracy odnieść mogą zarówno liderzy biznesowi jak i pracownicy, pod warunkiem że koncepcja „digital disconnect” zostanie zrozumiana, zbadana i wyeliminowana. Bez tych starań rewolucja dotycząca miejsc pracy może zostać w dużej mierze wstrzymana. Najpoważniejsza obawa, jaką ujawniły nasze badania, jest następująca: Liderzy i pracownicy nie byli zgodni co do tego, która z czterech wersji przyszłego świata będzie dominowała w 2035 r.

Pracownicy za model pracy, który z największym prawdopodobieństwem będzie definiował rok 2035, uznali świat platform opartych na wtyczkach, z którym wiążą się poważne obawy dotyczące zastępowania człowieka i utraty stałego zatrudnienia. Tymczasem liderzy więcej wiary pokładają w świat wydajnych pracowników wspomaganych przez technologie, w którym stałe zatrudnienie nadal stanowi podstawę kultury pracy, a w którym technologie umożliwiają pracownikom ukazanie się z jak najlepszej strony. Aby wyeliminować te rozbieżności w opiniach, liderzy muszą zająć się udoskonalaniem i zwiększaniem na szeroką skalę umiejętności niezbędnych do rozwoju personelu oraz przekazywaniem atrakcyjnej wizji, w której technologia w życiu pracowników odgrywa rolę składnika udoskonalającego ich pracę, a nie zabierającego ją.

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 pokazały, jak bardzo nieprzewidywalna jest przyszłość. Niewielu mogło przewidzieć sytuację, z którą świat boryka się obecnie, a co dopiero mówić o przewidywaniu sytuacji za 15 lat. Jednak badania pokazują jasno, że to do nas należy stworzenie najlepszego świata pracy. Dzięki planowaniu i rozmysłowi będzie to taki świat, w którym korzyści będą odnosić zarówno pracownicy, jak i organizacje, i w którym codzienne życie będzie bardziej konstruktywne.

Powiązane zasoby

RAPORT

Badanie „Praca w 2035 r.”: Jak ludzie i technologie będą tworzyć nowe metody pracy

E-BOOK

Zachęcamy do przeczytania naszego e-booka na temat pracy zdalnej i przygotowania się w ten sposób do kontynuacji standardowej działalności z dowolnego miejsca.

BIULETYN

Najnowsze badania, analizy i historie z serwisu Fieldwork firmy Citrix.