Migracja do chmury we własnym tempie

Tworzenie i wdrażanie bezpiecznych wirtualnych środowisk pracy w ciągu zaledwie godzin, a nie tygodni

Usługi Citrix Cloud upraszczają dostarczanie technologii Citrix i zarządzanie nimi podczas migracji najważniejszych aplikacji, desktopów i zasobów danych do dowolnej chmury lub chmury hybrydowej. 

DaaS i VDI

Citrix Daas (poprzednio usługa Citrix Virtual Apps and Desktops)

Wspieraj swoją elastyczną kadrę pracowniczą dzięki bezpiecznym, łatwym w zarządzaniu desktopom i aplikacjom w chmurze.

Citrix Analytics for Performance

Wykorzystaj uczenie maszynowe do ulepszania doświadczeń użytkownika i stanu środowiska pracy.

Citrix Analytics – wykorzystanie

Wgląd w interakcje użytkowników dzięki wybranym komponentom Citrix Workspace.

Adapter ITSM

Automatyzuj aprowizację zasobów Citrix w organizacji i zarządzania tymi zasobami.   

Citrix Workspace

Usuń wszystkie przeszkody i pokieruj pracą użytkowników w sposób, który jest najistotniejszy.

Zarządzanie środowiskiem Workspace

Używanie inteligentnych technologii zarządzania zasobami i profilami, aby dostarczać najlepszą wydajność i środowisko użytkownika.

Dostarczanie aplikacji i bezpieczeństwo

Citrix Analytics for Security

Proaktywnie wykrywaj i zapobiegaj zagrożeniom wewnętrznym przy użyciu analityki zachowań użytkowników.

Citrix App Delivery and Security Service

Zapewnij wyjątkowe, bezpieczne środowisko aplikacji dzięki pierwszej na świecie usłudze dostarczania aplikacji opartej na intencjach oraz usłudze chmurowej zabezpieczeń.

Citrix Application Delivery Management

Przeglądanie, automatyzacja i zarządzanie usługami sieciowymi dla zapewnienia skalowalności architektury aplikacji.

Citrix Endpoint Management

Udostępnij każdą aplikację i punkt końcowy w jednym ujednoliconym widoku, aby dostarczać kompletne wirtualne środowisko pracy.

Citrix Intelligent Traffic Management

Optymalizuj ruch internetowy dzięki danym przesyłanym w czasie rzeczywistym, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia.

Citrix SD-WAN Orchestrator

Z łatwością zarządzaj wielkoskalową infrastrukturą dzięki pulpitom z mnóstwem informacji i intuicyjnym interfejsom graficznym.

Citrix Secure Browser

Ochrona danych przed atakami z poziomu przeglądarki bez ograniczania dostępu.

Citrix Secure Internet Access

Ochrona bezpośredniego dostępu do Internetu dla pracowników oddziałów i pracowników zdalnych przy użyciu niezatwierdzonych aplikacji.

Citrix Secure Private Access

Zapewniaj dostęp adaptacyjny do zatwierdzonych aplikacji IT dzięki rozwiązaniu ZTNA dostarczanemu w chmurze.

Ochrona aplikacji internetowych i interfejsów API za pomocą rozwiązań Citrix

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich publicznych i prywatnych aplikacji i interfejsów API dzięki zabezpieczeniom aplikacji jako usługa w chmurze.

Współpraca nad treściami

Pliki Citrix obsługiwane przez Citrix ShareFile

Bezpiecznie udostępniaj treści oraz współpracuj z klientami i zespołami wewnętrznymi z dowolnego urządzenia lub miejsca, w jednej ujednoliconej przestrzeni roboczej.

Następny krok