Dostęp do informacji prawnych dotyczących zgodności i prywatności

Zasady ochrony prywatności
Citrix uważa prywatność za kluczowy aspekt korzystania z Internetu. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu o prywatności Citrix.

Informacje prawne
Należy zapoznać się z tymi informacjami i warunkami dotyczącymi korzystania ze strony internetowej. Uzyskanie dostępu, wykorzystanie lub pobranie jakichkolwiek materiałów ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie tych informacji i warunków.

Oświadczenie dotyczące Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie (Modern Slavery Act)
Nasz Kodeks postępowania w biznesie wyznacza standardy postępowania dla osób, które pracują dla lub w imieniu Citrix.  Oświadczenie dotyczące Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie (Modern Slavery Act) określa nasze stanowisko w sprawie niewolnictwa i handlu ludźmi.

Wskazówki dotyczące znaków handlowych i praw autorskich
Celem tych wytycznych jest pomoc użytkownikowi w zidentyfikowaniu prawidłowej formy znaków towarowych Citrix, przekazanie prawidłowych informacji o znakach towarowych przy użyciu symboli ™ i ® oraz opatrzenie znaków towarowych Citrix odpowiednimi informacjami o prawach autorskich. Celem tych wytycznych jest również udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowego wykorzystania znaków towarowych Citrix.

Umowa o zachowaniu poufności
Informacje dotyczące umowy o zachowaniu poufności dla klientów lub partnerów marketingowych Citrix.

Formularze podatkowe
Pobierz formularze podatkowe wymagane do współpracy z firmą Citrix. 

Patents
Pełna lista patentów firmy Citrix oraz wykorzystujących ich produktów i usług Citrix zgodnie z postanowieniami dotyczącymi oznakowania patentów wirtualnych w amerykańskiej ustawie o wynalazkach (America Invents Act).