Gi sikker tilgang til interne apper med en «zero trust»-løsning

Oppfyll behovene til den distribuerte arbeidsstyrken

For ikke lenge siden var nettverkssikkerhet fortsatt ganske enkelt: Bygg et sikkert perimeter rundt ressursene og beskytt det som er innenfor. Deretter ble appene flyttet til skyen, ansatte begynte å bli avhengige av ikke-administrerte enheter og angrepsflaten ble større. Som et resultat av dette, trenger dagens organisasjoner en bedre måte å beskytte bedriftsdata på – en måte der du kan overvåke tilgangen til appene, uansett hvor de blir distribuert. Det er her «zero-trust»-sikkerhet kommer inn i bildet. Dette VPN-alternativet åpner for en bedre, enklere og sikrere måte å autorisere tilgang til SaaS og nettleserbaserte apper.

Reduser angrepsflaten

Ettersom arbeid eksternt fortsetter å vokse, gjør også eksponerte VPN-tjenester det1. Dette er bekymringsverdig, siden tradisjonelle VPN-forbindelser ikke bare kobler ikke-administrerte enheter til lokalplasserte ressurser, men også gjør tillit implisitt når det gis tilgang til nettverket. Resultatet er åpne tilkoblinger, kompromitterte eiendeler og en økt risiko for angrep på nettverksnivå. Ettersom brukertrafikken går gjennom bedriftsnettet, kan i tillegg en rekke av de daglige 100 000 skadelige nettangrepene2 få fritt spillerom. Med «zero trust»-tilgang til nettverket, er det enkelt å overvinne disse utfordringene. Ved å gi tilgang ved applikasjonslaget, kan Citrix Secure Workspace Access trygt levere apper og data til brukerne – uten å eksponere eiendelene til å oppdages eksternt.

Oppfyll behovene til den distribuerte arbeidsstyrken

For ikke lenge siden var nettverkssikkerhet fortsatt ganske enkelt: Bygg et sikkert perimeter rundt ressursene og beskytt det som er innenfor. Deretter ble appene flyttet til skyen, ansatte begynte å bli avhengige av ikke-administrerte enheter og angrepsflaten ble større. Som et resultat av dette, trenger dagens organisasjoner en bedre måte å beskytte bedriftsdata på – en måte der du kan overvåke tilgangen til appene, uansett hvor de blir distribuert. Det er her «zero-trust»-sikkerhet kommer inn i bildet. Dette VPN-alternativet åpner for en bedre, enklere og sikrere måte å autorisere tilgang til SaaS og nettleserbaserte apper.

Gi en bedre brukeropplevelse

Når det kommer til den digitale arbeidsplassopplevelsen, kommer tradisjonelle VPN- og ZTNA-teknologier (Zero Trust Network Access) til kort. Siden de tilbakefører applikasjonstrafikken til datasenteret og fører til en flaskehals for det underliggende nettverket, kan ikke disse løsningene optimalisere app-tilgang på måter som bidrar til å støtte produktiviteten. Ettersom de sender både jobb- og privattrafikk gjennom bedriftens IT-system, kan de også komme i veien for de ansattes personvern. Et bedre alternativ er sømløs tilgang med enkel pålogging (SSO), som enkelt kan tilpasses basert på individuell enhetsaktivitet. Denne ende-til-ende kontekstuelle tilgangen sikrer en overlegen brukeropplevelse, uten å eksponere organisasjonen for unødvendig risiko eller skape problemer med personvernet. 

Bruk sikker BYO

På den ene siden ønsker distribuerte arbeidere å velge hvilke enheter de skal bruke. Samtidig trenger IT å forsikre seg om at bedriftsdataene forblir sikre – en utfordring som er spesielt vanskelig når mer enn 70 % av IT-sjefer sier at BYO-enheter utgjør den største årsaken til sikkerhetsrisikoer3 Citrix overvinner dette problemet med avanserte sikkerhetskontroller. I motsetning til tradisjonelle VPN-forbindelser som krever konstant enhetsbehandling, lar Citrix Secure Workspace Access deg automatisk justere tilgangen basert på hvor og hvordan appene brukes. Ansatte kan sikkert navigere appene i Citrix Secure Browser, mens ytterligere alternativer kan brukes for å skjule tastetrykk og beskytte mot skadelig programvare som tar skjermbilder. Eksterne brukere forblir produktive – og IT har kontroll.

Få større sikkerhetsfordeler med Citrix Gateway

Enten Citrix Secure Workspace Access brukes frittstående eller integreres med Citrix Gateway, gir det tilgang til alle appene og dataene som de ansatte trenger – sikkert og pålitelig. Citrix Gateway-kunder kan sømløst integrere med Citrix Secure Workspace Access og begynne å bruke vår Workspace-opplevelse – og gjøre tilgang til virtuelle apper og skrivebord, interne web-apper og SaaS enhetlig – med de samme detaljerte sikkerhetspolicyene. For kunder som har distribuert Citrix Gateway for klientfri VPN- eller SSO-bruk, gir Citrix Secure Workspace Access ekstra sikkerhetsfordeler.

Mer informasjon

INFOGRAFIKK

ESG-grafikk: Veksten innen eksternt arbeid bringer zero-trust i fokus

Se infografikken

ARTIKKEL

Hvorfor en tradisjonell VPN-løsning ikke fungerer for dagens mobile arbeidsstyrke

Les rapport

LØSNINGSSAMMENDRAG

Sikker fjerntilgang til alle applikasjoner fra hvor som helst, på en hvilken som helst enhet.

Les løsningssammendrag