Støtt ansattes velvære

Ta fatt på det menneskelige elementet i arbeidet med en personlig opplevelse for dine ansatte

I tider med store endringer kan medarbeidernes behov skifte dramatisk, og organisasjoner må respondere for å opprettholde en effektiv og fornøyd arbeidsstyrke. Det betyr at teknologi på arbeidsområdet må fokusere på mer enn teknologi – det må fokusere på personer. Når du gjør endringer i retningslinjer og programmer, må trivsel for de ansatte inkluderes. Forskning viser en sammenheng mellom ansattes behov og de underliggende drivkreftene for deres engasjement, trivsel og arbeidseffektivitet1. Ved å utnytte styrken av en sterk arbeidsplattform som sømløst integrerer trivsel i medarbeideropplevelsen, får folk plassen de trenger for å jobbe og ha det bra.

Skap en kultur med velvære 

Arbeidsområdeplattformen fra Citrix tilbyr dype integreringer med hundrevis av de mest brukte medarbeiderfokuserte appene – slik at du kan skape et mer helhetlig digitalt miljø for å støtte dine ansatte. Ved hjelp av Citrix-partnere kan du tilpasse mikroapp-arbeidsflyter for å forbedre generell trivsel. Fra påminnelser om å ta seg en pause, utrop for godt utført arbeid, eller til og med en enkel oppmuntring, skaper Citrix Workspace sømløst en verden av velvære for brukere. Ingen ekstra trinn eller tilleggspålogging kreves.

Maksimer HR-investeringen 

Mens spørsmålet om stress på arbeidsplassen ikke er nytt, viser studier at mer enn 40 % av ansatte opplever redusert produktivitet og stabilitet som resultat av alltid på-karakteren av fjernarbeid.2. Men det behøver ikke være slik. Citrix Workspace kan tilby en opplevelse som er tilpasset for å fremme trivsel, slik at ansatte får tilgang til ressurser som øker produktivitet, reduserer fravær og øker en bedrifts evne til å holde på ansatte3. Det er bare å identifisere hvilke handlinger som vil være mest fordelaktige for arbeidsstyrken din, og iverksette en tilpasset arbeidsflyt som dekker de spesifikke behovene.

Øk de ansattes engasjement 

Programmer som fremmer de ansattes trivsel er ikke noe nytt, men forskning viser at det ofte er et gap mellom hva selskaper tilbyr og hva ansatte faktisk trenger4. Initiativer for å fremme de ansattes engasjement kan bidra til å løse denne utfordringen. Noe så enkelt som å gi folk en måte å gjenkjenne hverandre offentlig på har vist seg å redusere gjennomtrekk og skape begeistring for arbeidet5. Med Citrix Workspace kan du opprette arbeidsflyter for å gjennomføre pulsundersøkelser, dele gode nyheter og mer. Til sammen kan disse handlingene utgjøre viktige fortrinn som går utover fordelene ved mentalt og følelsesmessig velvære – som for eksempel større lønnsomhet og høyere vekstnivåer6.

Teknologi kan både skade og hjelpe vårt følelsesmessige velvære.  Noen få gode bruksområder å få kontakt med andre, gi tilgang til oppløftende følelser, og hjelpe til med selvregulering, produktivitet og effektivitet.

Dr. Amit Sood
Daglig leder
Global Center for Resiliency and Well-Being

Tre måter å forhindre at ansatte blir utbrent

Lær hvordan du tar skritt for å forhindre at ansatte blir utbrent og fremme velvære.

Les artikkelen

La oss komme i gang

Oslo:
+47 21 52 01 50