Gratis workshop om bedre digitale arbeidsformer i helsevesenet

Paradokset med teknologi i helsevesenet er at problemene, men også de åpenbare løsningene, har vært kjent i mange år. Likevel har endringstakten vært lav. Det er et tankekors i et samfunn der et effektivt helsevesen er en grunnleggende forutsetning for å møte utfordringene den demografiske utviklingen fører med seg.

Smartere arbeidsformer er nødvendig for å:

  • Fjerne tidstyver for leger og sykepleiere.
  • Gi tilgang til løsninger som brukes i andre bransjer, og tilpasset helsepersonellets arbeidsformer.
  • Gi leger og sykepleiere tilgang til livsviktig informasjon uansett tid og sted, og fra den enheten de foretrekker.
  • Skape smarte arbeidsflater med små og spesialiserte apper som gjør det enklere å jobbe.

Fyll ut skjema så tar vi kontakt for en uforpliktende workshop