WHITE PAPER

Hvordan jobbe mere effektivt i helsevesenet

2020 har bevist viktigheten av at alle yrkesgrupper får mer digitale arbeidsformer slik at de bedre kan løse sine arbeidsoppgaver uansett tid og sted. Nå er tiden er inne for digital tjenesteinnovasjon i helsevesenet.

Denne faktaboken gir inspirasjon til hva som er mulig når ansatte på sykehus og i helseinstitusjoner får smarte digitale arbeidsformer, og sikrer:

  • Mer tid til pasientbehandling
  • Bedre samhandling mellom klinikere
  • Raskere tilgang til livsviktig informasjon

Vi har intervjuet fageksperter, hentet inn kunnskap fra anerkjente organisasjonen innen helsevesenet, og legger frem beste praksis.

Fyll ut skjema under for å laste ned