Gi «zero trust»-adgang til alle apper

Hold alle applikasjoner sikre, og din hybride arbeidsstyrke produktiv

Citrix Secure Private Access  (tidligere Citrix Secure Workspace Access) gir «zero trust»-nettverksadgang (ZTNA) til virksomheten din for at den kan forbli konkurransedyktig med adaptiv autentisering og SSO til IT-sanksjonerte applikasjoner. Så du kan skalere virksomheten din og fortsatt oppfylle dagens moderne sikkerhetsstandarder – uten at det går ut over de ansattes produktivitet.

Forhindre uautorisert tilgang og trusler fra ikke-administrerte og BYO-enheter

Gå videre enn tradisjonell sikkerhetskontroll

Med adaptive tilgangspolicyer basert på brukeridentitet, plassering og enhetsstilling kan du kontinuerlig overvåke økter og beskytte mot trusler om uautorisert innlogging fra BYO-enheter — samtidig som du gir en enestående brukeropplevelse. Og med integrert ekstern nettleserisoleringsteknologi kan brukerne få tilgang til apper på en sikker måte ved å bruke hvilken som helst BYO-enhet — ingen endepunktagent er nødvendig.

Se hva du kan oppnå med Citrix Secure Private Access

Gi «zero trust»-adgang til alle sanksjonerte apper

Beskytt deg mot trusler med en helhetlig, konsolidert «zero trust»-sikkerhetsstrategi

Sikker tilgang fra ikke-administrerte og BYO-enheter

Sikker implementering av et BYO-program med adaptive tilgangspolicyer og nettleserisolasjon

Forene sikker brukertilgang

Gå utover enkel pålogging (SSO) med adaptiv autentisering og adaptive sikkerhetserklæringer

Enkel og sikker tilgang til alle applikasjoner

Internasjonalt byrå øker skalerbarheten med Citrix-løsninger for sikker tilgang

Da HDI opplevde en rask økning i fjernarbeidere, stod IT overfor en viktig beslutning: Øke investeringene i servere og virtuelle maskiner, eller finne en bedre måte å levere apper på en sikker måte? Med Citrix klarte selskapet å støtte ikke-administrerte og BYO-enheter på en sikker måte — ingen ekstra infrastruktur er nødvendig.

Les kundens suksesshistorie

Med Citrix har vi funnet en måte å øke produktiviteten og levere en bedre erfaring til ansatte. Vi har gjort fjernarbeid sikrere.

Gilliard Delmiro
CTO
HDI

Velg planen som passer best for din bedrift

Vi har prisalternativer som passer for alle.

Mer informasjon

Enkel pålogging slik det skal være

Det burde være enkelt å gi sikker SSO-tilgang til de apper og data som de ansatte trenger – men det er ikke alltid tilfellet. 

Gi sikker tilgang uten at det går på bekostning av IT-kontrollen

Med Citrix kan kundene gi kontekstuell og sikker tilgang til lokalplasserte, sky- og SaaS-baserte applikasjoner.

Støtteprodukter

Citrix Workspace

Fjern alle distraksjoner og hjelp brukerne med å bruke tiden sin optimalt

Citrix Secure Internet Access

Beskytt direkte Internett-tilgang for avdelings- og fjernarbeidere som bruker apper som ikke er godkjent

Citrix SD-WAN

Optimaliser applikasjonsytelsen over et sikkert, motstandsdyktig WAN