Optimaliser internettrafikk med sanntidsdata

Med milliarder av reelle brukermålinger hver dag fra alle hjørner av internett overvåker Citrix Intelligent Traffic Management trafikkproblemer på internett i sanntid og styrer trafikken din automatisk for å unngå dem.

Uansett om applikasjonene dine ligger lokalt, i skyen eller i innholdsleveringsnettverk (CDN), gir Citrix Intelligent Traffic Management muligheten til å fordele belastningen av all trafikk globalt med dynamisk optimalisering av brukeropplevelsen og reduksjon av tjenestekostnadene. Citrix bruker maskinlæring i sanntid til å lede brukerforespørsler til den best egnede innholdskilden.

Bli kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Intelligent Traffic Management

Ytterligere brukssituasjoner  

Videotrafikken øker like raskt som kundenes forventninger til kvaliteten. Den voksende målgruppen din er overalt – på alle enheter og over hele kloden. Etter hvert som seerbasen din vokser og blir mer mangfoldig, må du sikre sømløs kvalitetslevering av CDN. Skaler globalt, men optimaliser med brukerunik tetthet sekund for sekund for å sikre størst mulig kundetilfredshet.

Syntetisk overvåking med Citrix Intelligent Traffic Management er et effektivt sanntidsverktøy som sporer og analyserer tilstanden til underliggende ressurser. På denne måten får du anvendelige, syntetiske overvåkingsdata uansett hva som skjer med den dynamiske infrastrukturen. Den syntetiske overvåkingen tester konstant tjenestetilstanden i datasenteret, skyen og hver enkelt CDN, slik at du alltid vet om tjenestene dine er tilgjengelige og brukbare. Den kan også brukes som grunnlag for automatiske rutingsbeslutninger og failover-planlegging. Det betyr en slutt på manuelle bytter til nødtjenester midt på natten for IT Ops- og Devops-teamene.

Les mer om optimalisering av videolevering

Migrering til nettskyen kan være risikabelt – det er ikke bare å bygge opp alt innholdet på et nytt sted og deretter vri på en bryter. Apper må leveres effektivt før, under og etter omstillingen og være tilgjengelige hele tiden. Med Citrix Intelligent Delivery Management har du kontroll over avgjørelsen om hvordan innholdet ditt skal leveres. Det enkle grensesnittet er lett å programmere slik at brukerne sendes til ønsket innhold via regler du definerer. Du er ikke bundet av de begrensede reglene som tradisjonelle leverandører av global lastfordeling tilbyr. Tjenestene dine kan også migreres med den hastigheten du ønsker.

Det er klokt å flytte en og en tjeneste av gangen, teste dem og bestemme om det fungerer eller ikke – og Citrix lar deg gjøre dette. Ved å bygge tjenesten i skyen og kontakte brukere som skaffer seg tilgang til den på hvert sted, er det mulig å vurdere om tjenesten fungerer før den åpnes helt. Fordi du umiddelbart kan utføre failback hvis noe ikke virker, reduseres risikoen for tapte brukere og den totale brukeropplevelsen blir bedre.

Innholdsleverandørpartnere har forskjellige styrker og svakheter basert på faktorer som geografisk dekning, arkitektur, kostnads- og bruksmodeller osv. På grunn av dette kan oppe- og ventetid når som helst variere sterkt. Det er viktig å velge leveringsnettverket, skyen eller datasenteret som er best for dine unike behov og behovene til brukerne. På en global skala blir det en god del beslutninger som må tas. Citrix Intelligent Traffic Management leverer den beste brukeropplevelsen ved å automatisere prosessen og muliggjøre beslutninger om levering av dynamisk nettinnhold på en kostnadseffektiv måte.

Levering av innhold over en flerfoldig CDN-arkitektur er beste praksis for moderne OPS-team. Ved å sikre oppetid og flere leveringsforutsetninger, får teamene trygghet og mulighet til å redusere negative effekter av leverandørlåsing. Når du kan fordele belastningen ved levering av app-, video- og nettsideinnhold på tvers av flere CDN-er, kan du sikre at sluttbrukerne er beskyttet mot forstyrrelser og driftsstans. Den programvaredefinerte leveringslogikken til Citrix Intelligent Traffic Management tar beslutninger i sanntid om hvilke CDN-er som skal brukes, basert på data fra ekte brukersamfunn, applikasjonsovervåking og andre parametersett som er viktige for virksomheten din.

Virkelige data fra brukerovervåking driver alle aspekter av Citrix Intelligent Traffic Management

Citrix innhenter informasjon fra mer enn 50 000 nettverk hver dag.

Over 130 nettskyer, CDN-er og datasentre måles daglig.

Hundrevis av millioner kunder genererer over 14 milliarder RUM-datapunkter hver dag.

Beste praksiser for evaluering og implementering av en multi-CDN-strategi

Hent rapporten