Få ut virksomhetens potensial med ytelsesanalyse

Bruk poenggivning basert på maskinlæring til å forbedre resultatene

Citrix Analytics for Performance bruker maskinlæring til å kvantifisere brukeropplevelsen og vurdere tilstanden til miljøet ditt. Dataene samles på ett enkelt dashbord med ende-til-ende-synlighet, noe som gir mulighet til kapasitetsplanlegging og proaktiv respons på reduksjoner i ytelsen.

Vi presenterer Citrix Analytics for Performance

Gjør deg kjent med noen av de viktigste brukssituasjonene for Citrix Analytics for Performance

Få en samlet visning av ytelsen til Citrix Virtual Apps and Desktops basert på brukerøkter. Mål tilstanden til ett enkelt eller flere steder for lokalplasserte kunder. Citrix kan gi omfattende oversikt over ICA-trafikkanaler, Citrix Gateway og HDX-informasjon som gir innsikt i ende-til-ende-ytelsen.

Vurder sluttbrukeropplevelsen av appøkten med «Utmerket», «OK» eller «Dårlig». Maskinlæringsmotoren Citrix Analytics for Performance oppdager nedganger i ytelsen ved å overvåke nettverkets hastighet og påloggingsvarighet via Citrix HDX Insights og Citrix Director. Du kan enkelt identifisere brukergrupper som opplever dårlig ytelse.

Få oversikt over Virtual Delivery Agent-ytelsen (VDA) for et bestemt sted eller på tvers av flere steder. Få tilgang til trenddata og kunnskap om tilgjengelige og ubrukelige VDA-er over en tidsperiode. Bekreft at strategien for kapasitetsadministrasjon oppfyller ytelsesmålene. Juster underliggende ressurser for å maksimere ytelse og planlegge fremtidige behov.

Neste trinn