Oct

252018

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2018 roku

Kwartalny przychód na poziomie 732 milionów USD - 6% wzrost rok do roku Kwartalne przychody z subskrypcji na poziomie 112 milionów USD – wzrost o 37% rok do roku

FORT LAUDERDALE, Floryda – 25 października 2018 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2018.

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2018 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 732 mln USD, co stanowi 6 procent wzrostu w porównaniu do 691 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za trzeci kwartał 2018 roku wyniósł 159 mln USD lub 1,08 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 127 mln USD lub 0,82 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2017 roku. Zysk netto za trzeci kwartał za 2018 rok obejmuje ulgę podatkową w wysokości około 23 mln USD lub 0,16 USD na rozwodnioną akcję, związaną z podatkiem przejściowym od uznanego przeniesienia odroczonego dochodu zagranicznego. Zysk netto za trzeci kwartał 2017 roku obejmuje koszty restrukturyzacji w wysokości około 9 mln USD lub 0,06 USD na rozwodnioną akcję, głównie związane z kosztami zamknięcia obiektów i koszty ulgi podatkowej w wysokości około 8 mln USD lub 0,05 USD na rozwodnioną akcję, związanej z wygaśnięciem przedawnienia w odniesieniu do wcześniejszego krajowego roku podatkowego.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Zysk netto za trzeci kwartał 2018 roku, liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 197 mln USD lub 1,40 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 186 mln USD lub 1,22 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2017 roku. Zysk netto za trzeci kwartał z lat 2018 i 2017 nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji wartości niematerialnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto za trzeci kwartał 2018 roku niezgodny z GAAP nie obejmuje również korzyści podatkowych, związanych z szacunkowym podatkiem przejściowym od uznanego przeniesienia odroczonego dochodu zagranicznego. Dochód netto na akcję rozwodnioną liczony niezgodnie z zasadami GAAP za trzeci kwartał z lat 2018 i 2017 odzwierciedla również anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

Oprócz kwartalnych wyników finansowych zarząd Citrix ogłosił również wypłatę dywidendy dla wszystkich akcjonariuszy w wysokości 0,35 USD na akcję, płatną 21 grudnia 2018 r. według kursu zamknięcia transakcji z dnia 7 grudnia 2018 r. i upoważnił do odkupienia dodatkowych 750 mln USD w akcjach. Na dzień 30 września 2018 r. z poprzednich autoryzacji pozostało do odkupienia około 398 mln USD.

"Nasze solidne wyniki w tym kwartale są kolejnym pozytywnym krokiem, ale także efektem ciągłej realizacji naszej firmowej transformacji" - powiedział David Henshall, prezes i dyrektor generalny Citrix. "Podwoiliśmy tempo wzrostu przychodów sprzed roku, a także udało nam się osiągnąć znaczną poprawę marży i wskaźnika EPS. Wiele organizacji chce działać w środowisku multi-cloud i w chmurze hybrydowej, a Citrix ma wyjątkową ofertę, by zapewnić proste, bezpieczne i ujednolicone rozwiązania, które są niezbędne by sprostać tym wyzwaniom."

Podsumowanie wyników finansowych za trzeci kwartał 2018 roku (1)

W porównaniu do wyników finansowych za trzeci kwartał 2017 roku:

 • Przychody z subskrypcji wzrosły o 37 procent;
 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 1 procent;
 • Przychody netto wzrosły w regionie EMEA o 7 procent, w Ameryce o 6 procent, a w regionie Pacyfiku wzrosły o 2 procent;

Ponadto w trzecim kwartale 2018 roku(1):

 • Marża brutto liczona według zasad GAAP wyniosła 86 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 88 procent;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 23 procent. Marża operacyjna liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 32 procent;
 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 15 procent;
 • Przychody odroczone i niezafakturowane wyniosły 1,9 mld USD na dzień 30 września 2018, w porównaniu z 1,7 mld USD na dzień 30 września 2017 roku, co oznacza wzrost o 11 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 301 mln USD;
 • W trzecim kwartale firma odkupiła około 1,1 mln akcji.

Perspektywy finansowe na 2018 rok (1)

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych za 2018 rok:

 • Przychód netto ma wynieść od 2,95 do 2,97 mld USD;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z zasadami GAAP wyniesie od 21 do 22 procent;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 3,81 do 3,88 USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 5,55 do 5,60 USD.

Perspektywy finansowe na 2019 rok (1)

Wstępne prognozy kierownictwa Citrix zakładają, że w 2019 roku przychód netto wzrośnie o około 4 procent. Ponadto zarząd Citrix zakłada, że rozwodniony zysk na akcję, liczony zgodnie z GAAP wyniesie około 3,93 USD, a rozwodniony zysk obliczony według zasad niezgodnych z GAAP na akcję na poziomie około 6,00 USD.

(1) Zestawienie wskaźników zgodnych i niezgodnych z metodologią GAAP przedstawiono w tabelach finansowych w pełnej wersji informacji prasowej w języku angielskim, dostępnej pod adresem: https://bit.ly/2RaTTb3 Wyjaśnienie znajduje się również w sekcji „Określenie wskaźników finansowych niezgodnych z GAAP z porównywalnymi wskaźnikami US GAAP”.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) pozwala na lepszą pracę w ramach ujednoliconych obszarów roboczych, sieci i rozwiązań analitycznych, które pomagają organizacjom otworzyć się na innowacje, angażować klientów i zwiększać efektywność, bez ustępstw w zakresie bezpieczeństwa. Citrix gwarantuje użytkownikom wysoki standard pacy, a działom IT zapewnia ujednoliconą platformę do zabezpieczania, zarządzania i monitorowania różnorodnych technologii w złożonych środowiskach chmurowych. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane przez ponad 400 000 organizacji, w tym 99 procent z listy Fortune 100 i 98 procent z listy Fortune 500. Więcej informacji na stronie: www.citrix.com.

For Citrix Investors

This release contains forward-looking statements that are made pursuant to the safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future performance. Investors are cautioned that statements in this press release, which are not strictly historical statements, including, without limitation, statements by Citrix's CEO and president, statements contained in the Financial Outlook sections and under the Non-GAAP Financial Measures Reconciliation section, and statements regarding management's plans, objectives and strategies, constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by the forward-looking statements, including, without limitation, risks associated with the success and growth of the Company's product lines, including competition, demand and pricing dynamics and the impact of our transition to new business models, including a subscription model; the impact of the global economy, volatility in global stock markets, foreign exchange rate volatility and uncertainty in the IT spending environment; the risks associated with maintaining the security of our products, services, and networks, including securing customer data stored by our services; changes in Citrix’s pricing and licensing models, promotional programs and product mix, all of which may impact Citrix's revenue recognition; changes to Citrix’s product and service naming and branding; increased competition in markets for Citrix's virtualization and networking products and secure data services and the introduction of new products by competitors or the entry of new competitors into these markets; the concentration of customers in Citrix’s networking business; seasonal fluctuations in the Company's business; failure to successfully partner with key distributors, resellers, system integrators, service providers and strategic partners and the Company's reliance on the success of those partners for the marketing and distribution of the Company's products; the size, timing and recognition of revenue from significant orders; conversion of unbilled revenue and backlog into future revenue; the recruitment and retention of qualified employees; transitions in key personnel and succession risk; risks in effectively controlling operating expenses; ability to effectively manage our capital structure and the impact of related changes on our operating results and financial condition; the effect of new accounting pronouncements on revenue and expense recognition; the impact of U.S. tax reform, including unanticipated transition taxes, changes in valuation of tax assets and liabilities, non-renewal of tax credits or exposure to additional tax liabilities; the ability of Citrix to make suitable acquisitions on favorable terms in the future; risks associated with Citrix's acquisitions and divestitures, including failure to further develop and successfully market the technology and products of acquired companies, failure to achieve or maintain anticipated revenues and operating performance contributions from acquisitions, which could dilute earnings, the retention of key employees from acquired companies, difficulties and delays integrating personnel, operations, technologies and products, and disruption to our ongoing business and diversion of management's attention from our ongoing business; litigation and disputes, including challenges to our intellectual property rights or allegations of infringement of the intellectual property rights of others; charges in the event of a write-off or impairment of acquired assets, underperforming businesses, investments or licenses; and other risks detailed in Citrix's filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with respect to the announcements described herein.

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.