Beleid ondersteuning tijdens de product lifecycle

Citrix stelt alles in het werk om u de beste software te bezorgen. Het is echter onmogelijk om de software te testen in alle scenario's en softwareomgevingen. Soms kunnen er zich problemen voordoen die gevolgen hebben voor de performance of functionaliteit van uw product. Voor dergelijke gevallen hebben wij onze technische ondersteuningsprogramma’s. Ga hiervoor naar het ondersteunings- en servicegedeelte van de Citrix website.

Citrix laat u de juiste technische ondersteuning kiezen voor uw behoeften, met diverse opties zoals gratis webgebaseerde tools, ons uitgebreide netwerk van solutions providers en technische ondersteuning rechtstreeks van Citrix.

De Citrix-ondersteuningsprogramma's zijn erop gericht onze klanten de tools en kennis te bezorgen die ze nodig hebben om technische problemen te identificeren. Na identificatie kan Citrix stappen aanbevelen om het probleem op te lossen of te voorkomen. Denk hierbij aan een aanpassing in de configuratie of een update of upgrade van het product. In sommige gevallen kan Citrix tot de conclusie komen dat escalatie nodig is om het probleem verder te kunnen onderzoeken en het eventueel op te lossen met een nieuwe update. Uw Citrix-ondersteuningsmedewerker kan u precies vertellen wat de juiste stappen zijn om een technisch probleem met ons product op te lossen.

In deze policy gelden de volgende definities met betrekking tot ondersteuning:

Ondersteuning

  • Algemene troubleshooting van een specifiek probleem om mogelijke oorzaken te achterhalen
  • Oplossen van problemen door aanpassingen in configuraties of door middel van een update of upgrade.

Software-onderhoud

  • Een probleem oplossen door de code vanhet product aan te passen
  • Meestal in de vorm van een productupdate of -upgrade
  • Als de oplossing aanwezig is in een volgende release, kan de klant verplicht zijn om te upgraden naar deze nieuwe release

Veel producten van Citrix doorlopen een levenscyclus van drie fasen

Wanneer Citrix een product of release uitbrengt gedurende deze levenscyclus, wordt een aankondiging gedaan op de zogeheten Notice of Status Change-datum (NSC-datum) en wordt de Product Matrix Table bijgewerkt met de specifieke datums voor End of Sales (EOS), End of Maintenance en End of Life. Raadpleeg de definities met betrekking tot de levenscyclus voor een omschrijving van de verschillende datums.

Onderhoud en ondersteuning tijdens elke fase

Van General Availability (GA) tot End of Maintenance (EOM)

Een product dat in General Availability komt, wordt vanaf dat moment tot de End of Maintenance-datum volledig ondersteund en onderhouden. Citrix biedt onderhoud van code in de vorm van productupdates of -upgrades. Om onderhoud te blijven krijgen kunnen Citrix klanten verplicht zijn om te updaten of upgraden naar een recentere productversie. Ga voor meer informatie over technische ondersteuning naar onze ondersteuningsprogramma’s en services.

Van End of Maintenance (EOM) tot End of Life (EOL)

Zodra een productrelease de datum van End of Maintenance bereikt, vindt verder geen onderhoud van code meer plaats. Tot aan de datum van End of Life wordt het product echter nog wel ondersteund.

Einde levensduur

Zodra een product de Einde levensduur-datum bereikt, kan de klant het product blijven gebruiken volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor dat product. De beschikbare ondersteuningsopties zijn echter beperkt. Het Knowledge Center en andere online-resources kunnen nog wel informatie bevatten, maar die informatie wordt niet meer actueel gehouden of anderszins bijgewerkt. De klant gebruikt het product zoals het is binnen de voorwaarden van de productlicentie.

De Product Lifecycle Support Policy is uitsluitend bedoeld voor bestaande Citrix klanten en de producten die zij aanschaffen. Deze policy geldt niet voor derden of producten van derden. Citrix behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel en zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de Product Lifecycle Support Policy aan te brengen, voor alle producten of een bepaald product, als dat om zakelijke redenen noodzakelijk is. Als er wijzigingen zijn, worden de webpagina’s waarop de Product Lifecycle Support Policy vermeld staat, op de ingangsdatum van de wijzigingen aangepast.