Roadmap voor Citrix Workspace productreleases

Pagina voor het laatst bijgewerkt: 1 mei 2019

De roadmap voor Citrix Workspace laat zien welke updates momenteel gepland staan voor het Citrix Workspace platform, aangeboden door middel van Citrix Cloud services. De functionaliteit en updates die in deze roadmap staan, maken deel uit van de uitgebreide Citrix Workspace Premium Plus service. Updates en functionaliteit bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling en beschikbaarheid voor klanten wereldwijd. De onderstaande features die in ontwikkeling zijn, betreffen slechts functionaliteit die officieel openbaar is gemaakt. Achter de schermen wordt constant gewerkt aan meer features en verbeteringen.

Officieel uitgebracht
Officieel uitgebrachte updates en functionaliteit die nu algemeen beschikbaar zijn voor de desbetreffende klanten.

Citrix Workspace experience U/I geeft in de gebruikersinterface de volgende workspace resources weer (volgens de rechten die de klant heeft).

 • Virtuele apps en desktops beheerd via Citrix Virtual Apps and Desktops service
 • Virtuele apps en desktops beheerd via Citrix Virtual Apps and Desktops 7
 • Mobiele applicaties en productiviteitsapps via Citrix Endpoint Management service
 • Mobiele applicaties en productiviteitsapps via XenMobile Server
 • SaaS-applicaties, waaronder Office 365, via Citrix Access Control service
 • Single Sign-On (SSO) voor toegang tot webapplicaties (intranetapplicaties) via Citrix Access Control service 
 • De mogelijkheid om content uit verschillende opslaglocaties te delen en te bewerken via Citrix Content Collaboration
 • Systeembeheerders kunnen de Workspace experience inschakelen op basis van delivery groups via Citrix Endpoint Management

Citrix Workspace platform integreert met identity providers voor de authenticatie van gebruikers.

 • Active Directory
 • Azure Active Directory
 • On-premise Citrix Gateway als identity provider voor Citrix cloudservices
 • Active Directory met Time-based One Time Password (TOTP) als tweede authenticatiefactor

Citrix Workspace experience U/I werkt samen met de desbetreffende identity provider om onmiddellijke toegang zonder wachtwoord mogelijk te maken tot de volgende resources.

 • Virtuele apps en desktops
 • Mobiele applicaties en productiviteit
 • Alle SaaS-applicaties met ondersteuning voor SAML 2,0 (zoals Citrix Files, Office 365, G Suite, SalesForce etc.)
 • Content en verbonden dataopslag
 • SSO voor toegang tot webapplicaties die on-premise zijn geïmplementeerd (Tech Preview)

Citrix Workspace krijgt de volgende nieuwe mogelijkheden om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

 • Weergave van recent gebruikte apps, desktops en bestanden
 • Gebruikers kunnen hun favoriete apps, desktops en bestanden taggen
 • Zoeken naar apps en desktops op naam
 • Integratie van Citrix Casting met Citrix Workspace hub
 • Zoeken naar bestanden op naam
 • Bestanden openen met virtuele app
 • Personal Cloud Connectors voor OneDrive, Dropbox, Box, Google Drive
 • Integratie van Microsoft security risk indicators (Azure AD ID Protection en Windows Defender ATP)
 • Integratie met Microsoft AD voor betere gebruikersprofielen
 • Export naar Splunk
 • Dashboard met links delen om gevaarlijke links in Content Collaboration te identificeren
 • Dynamic Recording om actieve gebruikerssessie in Citrix Virtual Apps and Desktops vast te leggen

In ontwikkeling
Updates en mogelijkheden die momenteel op de roadmap staan

 • Virtuele apps en desktops beheerd via Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD)
 • Virtuele apps en desktops beheerd via VMWare Horizon

Citrix Workspace platform integreert met identity providers voor de authenticatie van gebruikers.

 • Azure Active Directory met SSO voor toegang tot virtuele apps en desktops
 • Okta als identity provider voor Citrix cloudservices
 • Google als identity provider voor Citrix cloudservices

Admins kunnen de volgende authenticatiemodi configureren voor aanmelding van gebruikers bij Citrix Workspace

 • Cloud-enabled Federated Authentication Service (FAS) voor Citrix Virtual Apps and Desktops
 • Ondersteuning voor on-premise Radius native in Citrix Cloud
 • Integratie met 3rd-party aanbieders
 • Mobiele SSO
 • Preventie van key logging en screen capture voor Citrix Workspace app

Citrix Workspace krijgt de volgende nieuwe mogelijkheden om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Naast de bovenstaande items werken we aan veel meer innovatieve features die bekend zullen worden gemaakt op het moment van lancering. 

 • Security analytics voor SaaS- en webapps
 • Ondersteuning voor de EU

Voor beleggers in Citrix
Deze publicatie bevat toekomstgerichte verklaringen die worden gedaan in overeenstemming met de safe harbor-bepalingen van sectie 27A van de Securities Act van 1933 en sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. De toekomstgerichte verklaringen in dit bericht vormen geen garantie met betrekking tot toekomstige resultaten. Er spelen vele factoren een rol die kunnen leiden tot een wezenlijke afwijking van de verwachte resultaten. Factoren zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van de wereldeconomie en onzekerheid in de IT-uitgaven, inkomstengroei en geboekte omzet, producten en diensten, de ontwikkeling en distributie daarvan, de vraag naar producten, de toestand van de pipeline, economische en concurrentiegerelateerde factoren, belangrijke strategische relaties van Citrix, de risico’s van een overname en bijbehorende integratie, evenals andere risico’s zoals bepaald in de stukken die Citrix indient bij de Securities and Exchange Commission. Citrix aanvaardt geen enkele verplichting tot het bijwerken van toekomstgerichte informatie in dit bericht of met betrekking tot de hierin beschreven aankondigingen. De ontwikkeling, release en timing van features of functionaliteit voor onze producten zijn onze verantwoordelijkheid en kunnen zonder verdere kennisgeving of enig overleg worden gewijzigd. De hier gegeven informatie is louter ter informatie en mag niet worden beschouwd als afspraak, belofte of wettelijke verplichting om materiaal, code of functionaliteit daadwerkelijk op te leveren. Deze informatie mag ook niet worden gebruikt om aankoopbeslissingen op te baseren en mag niet worden gebruikt in een contract.