Oxford Economics en Citrix: De mobiele revolutie staat nog maar aan het begin

Volgens een recent onderzoek van Oxford Economics en Citrix ervaren alle organisaties druk, als gevolg van de snelle ontwikkeling van mobility, om niet achterop te raken.

Lees het e-book voor advies:

  • Focus op strategieën en processen (niet alleen devices en applicaties) die inherent mobiel van opzet zijn.
  • Kijk verder dan smartphones en tablets. Wat zijn de tools van de volgende generatie?
  • Houd rekening met de impact die mobiel werken heeft op uw mensen en zoek manieren waarin iedereen zich kan vinden.
  • Ken de waarde van een goede security voor uw bedrijfsvoering en de uitdagingen van groei.

Volgende stap