Citrix Hypervisor functietabel

Laatst bijgewerkt: 21 december 2021

Raadpleeg de onderstaande delen voor meer informatie over de mogelijkheden van Citrix Hypervisor, opgedeeld volgens producteditie en type release. Voor meer informatie over de levenscyclus van de Current Release (CR) en Long Term Service Release (LTSR) gaat u naar de pagina Citrix Hypervisor Lifecycle Milestones.

Compleet platform voor het beheer van uw applicatie- en desktophypervisor

Citrix Hypervisor is een sterk geoptimaliseerd hypervisorplatform voor Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix Hypervisor biedt strakke integratie van het hele systeem en legt features op hardwareniveau bloot voor een echte HD-gebruikerservaring, betere security en eenvoudiger operationeel beheer.
 Citrix Hypervisor biedt uitgebreide features en performance op maat van grote organisaties, waarmee het beheer van verschillende soorten workloads, heterogene besturingssystemen en complexe storage- of networkingconfiguraties wordt vereenvoudigd. 

Klanten met Citrix DaaS en Citrix Virtual Apps and Desktops (alle edities) hebben recht op de Citrix Hypervisor Premium Edition.

Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
64-bits Hypervisor De Xen Project hypervisor waarop alle workloads draaien.
64-bits Control Domain Het 64-bits control domain beheer de pooling van resources en workloads die draaien op de host.
Ondersteuning voor
Hardware Compatibility List (HCL)
Citrix werkt actief met OEM’s van hardware samen om veelgebruikte hardware te testen en ondersteunen met Citrix Hypervisor. De HCL van ondersteunde hardware is te vinden op: http://www.citrix.com/Citrix Hypervisor/hcl.
Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
Multi Server Management met XenCenter GUI De XenCenter GUI is een Windows-interface voor het beheer van hosts en pools van resources (verzamelingen van hosts) op een gebruiksvriendelijke en schaalbare manier.
Integratie met Active Directory Voor de ondersteuning van meerdere gebruikersaccounts op een server of in een pool gebruikt u Microsoft Active Directory services om authenticatie mogelijk te maken. Op deze manier melden Citrix Hypervisor gebruikers zich met behulp van hun gebruikersgegevens voor hun Windows-domein aan bij een pool van Citrix Hypervisor hosts.  
Role-Based Administration and Control (RBAC) Met RBAC kunt u gebruikers, rollen en rechten toewijzen en daarmee bepalen wie toegang heeft tot uw Citrix Hypervisor hosts. Citrix Hypervisor RBAC koppelt afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers aan gedefinieerde rollen, waar vervolgens Citrix Hypervisor rechten aan worden gekoppeld.  
Citrix Hypervisor vApps vApps maakt het mogelijk om meerdere VM’s in een groep onder te brengen voor het opstarten, afsluiten, instellen van HA en terughalen van policy’s, volledig op vApp niveau.
Dynamic Memory Control (DMC) DMC past de hoeveelheid geheugen die door het besturingssysteem van een gast-VM kan worden gebruikt, automatisch aan.  Door voor het geheugen een minimum en maximum op te geven, is een grotere VM-dichtheid per hostserver mogelijk.  
Rapportage en waarschuwing m.b.t. performance XenCenter biedt de mogelijkheid om de performance van de VM-workload en hostinfrastructuur te monitoren (processorcapaciteit, geheugen, netwerk en schijven).  Verder kunnen administratieve waarschuwingen worden gedefinieerd.
Live Memory VM
Snapshot and Revert
Citrix Hypervisor biedt een mechanisme dat op elk gewenst moment een snapshot van de storage, het geheugen en de metadata van een VM kan maken. Met behulp van Microsoft Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) worden applicatieconsistente (‘quiesced’) point-in-time snapshots gemaakt.
Live VM Migration Live-migratie van de compute workload van een VM tussen twee verschillende hosts in een pool van resources maakt mogelijk om de belasting handmatig te verdelen over de infrastructuur en uitval door geplande downtime van infrastructuur te voorkomen.
Heterogene resource-pools Bij de uitbreiding van bestaande resource-pools is het niet altijd mogelijk om exact dezelfde hardware of processors te krijgen. Deze feature maakt het mogelijk om nieuwe hosts en processorversies toe te voegen aan bestaande pools, met ondersteuning voor alle VM-features zoals live-migratie.
Live-patching Live-patching maakt het mogelijk om de Citrix Hypervisor te patchen zonder VM’s van de host te migreren, af te sluiten of te onderbreken.    
Geautomatiseerde updates via XenCenter Citrix Hypervisor infrastructuur-hotfixes kunnen worden geïnstalleerd via de opdrachtregel of XenCenter, en in batches, waarbij de vereiste hotfixes automatisch worden gedownload, wat het beheer van het hypervisorplatform verder vereenvoudigt.    
Geplande snapshots Met geplande snapshots kunnen elk uur, elke dag of elke week snapshots van een VM of groep VM’s worden gemaakt. Ook is de mogelijkheid aanwezig om een maximum aan geplande snapshots te bepalen, waarbij de oudste steeds wordt verwijderd, wat het lifecycle-beheer van snapshots eenvoudiger maakt.  
Health check Geautomatiseerde upload van de infrastructuurstatus naar Citrix, waarna rapporten kunnen worden geproduceerd om de toestand van de infrastructuur te bepalen en na te gaan of updates nodig zijn en of de configuratie wel correct is.
Update van PV-drivers
Geautomatiseerde delivery en patching van de Windows VM-drivers van Citrix Hypervisor via Windows Update (WSUS), wat het beheer van grootschalige VM-implementaties sterk vereenvoudigt.    
Citrix Hypervisor Conversion Manager Beschikbaar als apart te downloaden pack. Systeembeheerders kunnen hun VM’s hiermee batchgewijs migreren van een VMware vSphere-infrastructuur naar Citrix Hypervisor. Windows- en Linux-systemen kunnen worden gemigreerd met een minimum aan stappen en werk.    
Dynamic Workload Balancing en Audit Reporting (WLB) WLB biedt diep inzicht in de systeemperformance, wat optimalisatie van de infrastructuur, energiebeheer van hosts en auditrapportages mogelijk maakt.    
Lijst van pool-resources exporteren Export naar een spreadsheet van alle objecten in de infrastructuurweergave van XenCenter.    
Docker Container Management Monitoring en beheer van omgevingen met Linux- of Windows-gebaseerde Docker-implementaties. 
Rolling Pool Upgrade (RPU) Een XenCenter feature die downtime bij de upgrade van Citrix Hypervisor hosts beperkt. RPU patcht automatisch alle hosts in een pool, waarbij VM’s zo nodig tijdelijk worden verplaatst (live-migratie).  
Maximale grootte van pools Citrix Hypervisor ondersteunt pools van maximaal 64 hosts. Zonder licentie is Citrix Hypervisor beperkt tot 3 hosts per pool.    
Gastondersteuning voor Microsoft Windows Server 2019 Ondersteuning voor het draaien van VM’s met het nieuwste serverbesturingssysteem van Microsoft.
UEFI Secure boot voor Windows VM’s Ondersteuning voor het opstarten in UEFI op nieuw aangemaakte 64-bits Windows 10-, Windows Server 2016- en 2019-VM’s. UEFI biedt een rijkere interface voor het regelen van de interactie tussen het gast-OS en de hardware, wat de opstarttijden van een Windows-VM significant sneller kan maken.  
Admin TLS Certificate install* Deze functionaliteit maakt nu deel uit van XenCenter, aangezien admins de Citrix Hypervisor host TLS-certificaten gemakkelijk kunnen vervangen binnen hun omgeving. Het is zelfs zo dat XenCenter de admins een herinnering stuurt wanneer het certificaat bijna afloopt.    

* Nieuwe of bijgewerkte feature in de laatste release

Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
Basale netwerksecuritygroepen Securitygroepen (beschikbaar bij een OVS-netwerk) zijn een manier om tenants gescheiden te houden. Meestal gebruikt door producten voor cloudbeheer, zoals Accelerite CloudPlatform.
Open Virtual Switch (OVS) Bij gebruik met een controller appliance zijn OVS-netwerken een programmeerbare netwerkstandaard voor het verzamelen van statistieken, gebaseerd op OpenFlow en sFlow.
Distributed Virtual Switch Controller (DVSC) Dit is een GUI voor de configuratie en het beheer van infrastructuren op basis van OVS. OVS-ondersteuning omvat fijnmazige securityregels, toegangslijsten (ACL’s), gedrag van verkeer en zichtbaarheid van de performance.  
Cross-Host Private Networks Maakt het mogelijk om L2-tunnelnetwerken te creëren tussen hosts (en weer op te heffen), wanneer dat maar nodig is en zonder VLAN’s te maken in de core netwerkinfrastructuur.  
Netwerkkaarten met SR-IOV-ondersteuning Ondersteuning voor netwerkkaarten met SR-IOV, voor krachtige networking voor virtuele machines. Citrix Hypervisor maakt het gebruik van Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) mogelijk, waardoor één PCI-device op het fysieke systeem kan worden weergegeven als meerdere PCI-devices.      
Efficiënte Multicast-ondersteuning Het gebruik van IGMP-snooping om IPv4-multicastverkeer alleen door te sturen naar de VM’s die zijn geregistreerd om naar die specifieke multicast te luisteren.    
Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
Host Failure Protection High Availability (HA) HA maakt lokale recovery van VM’s en/of vApps mogelijk bij storing in infrastructuurhardware. HA zorgt er bovendien voor dat er bij uitval van een pool-master opnieuw een host wordt gekozen.  
Site Recovery Manager Herstel van VM’s en/of vApps na een zware hardwarestoring in de compute-, storage- en/of netwerklaag.  Hierbij valt meestal een groot deel van de infrastructuur (of de volledige infrastructuur) van een bepaalde locatie uit.  
Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
Shared Storage Connectivity Connectiviteit naar alle soorten lokale en gedeelde opslag, met inbegrip van EXT3, NFS v3 en v4, iSCSI en FC HBA en open-FCoE.
SMB Storage Connectivity Aanmaken van Citrix Hypervisor Storage Repositories (SR’s) op basis van SMB-opslag (hardwarematige array of Windows-gebaseerde opslagserver).    
Software-boot-from-iSCSI Opstarten van Citrix Hypervisor hosts vanuit softwarematig geïmplementeerde iSCSI binnen Cisco UCS fabrics.  
Shared Nothing Live
VM-migratie
Live-migratie van zowel het compute- als storage-gedeelte van een VM, tussen verschillende hosts en opslagtypen. Dit kan binnen dezelfde resource-pool zijn of tussen verschillende pools, wat totale flexibiliteit biedt om storage anders in te delen en geplande downtime van infrastructuur te voorkomen.  
Live-migratie van storage Live-migratie van het storage-gedeelte van een VM maakt het mogelijk om een nieuwe target SR te selecteren voor elke VDI van een VM en deze live te verplaatsen zonder downtime en zonder het compute-gedeelte van de VM te verplaatsen.  
Intellicache Met lokale host-storage past Citrix Hypervisor caching toe van reads en non-persistente writes bij gebruik van een gedeelde desktop-image.  Dit lost een groot deel van de off-host IOPS op, waardoor er bij grootschalige infrastructuren minder behoefte is aan high-end arrays.  
MCS Read Cache Bij gebruik van Machine Creation Services (MCS) images voor gevirtualiseerde desktop- en applicatietaken is caching van de reads mogelijk in RAM van de host, wat snelle, schaalbare toegang mogelijk maakt en een sterke beperking van de off-host IOPS, waardoor er bij grootschalige infrastructuren minder behoefte is aan high-end arrays.    
PVS-Accelerator Integratie van een Citrix Hypervisor Provisioning Services (PVS) host cache zorgt voor een sterke reductie van het netwerkverkeer, zodat hetzelfde VM-volume kan worden verwerkt door minder PVS-servers terwijl de opstarttijd van de VM’s sneller wordt. PVS (standalone licentie of Citrix Virtual Apps and Desktops entitlement) vereist.
   
GFS2 Storage Repository GFS2 is een Linux-gebaseerd bestandssysteem voor gedeelde schijven en block storage. Inschakelen van de optie voor GFS2 als Storage Repository leidt tot lagere opslagkosten bij thin provisioning voor block storage.      
Changed Block Tracking Changed Block Tracking API’s voor Citrix Hypervisor maken het mogelijk om efficiëntere back-upsystemen te ontwikkelen en na het maken van de eerste back-up van een VM alleen een back-up te maken van gewijzigde blokken.      
VDI’s van meer dan 2 TB Mogelijkheid om Virtual Disk Images van meer dan 2 TiB te maken op GFS2 SR’s.      
Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
GPU Pass-through High-end 3D-graphics binnen VM’s en VDI implementaties voor diverse use cases, zoals CAD/CAM, HPC en Citrix Virtual Apps.  Intel, AMD en NVIDIA worden ondersteund, waarbij elke GPU een 1:1 relatie heeft met een bepaalde VM.  
GPU-virtualisatie Ondersteuning voor gevirtualiseerde 3D GPU’s voor meerdere VM’s per host-GPU, met de meest complete ondersteuning van GPU-aanbieders. Superieure performance vergeleken met software-emulatie. Veel gebruikers hebben veel betere graphics voor alle ondersteunde applicatietypen.    
Live-migratie van vGPU Live-migratie van VM’s met actieve GPU. VM’s met actieve GPU kunnen worden verdeeld over hosts in de pool om de VM-performance te verbeteren en daardoor ook de gebruikerservaring. Doordat gebruiker ook productief kunnen blijven tijdens onverwacht onderhoud, verbetert live-migratie van vGPU’s ook de gebruikersproductiviteit. Live-migratie van vGPU’s is beschikbaar bij de release van ondersteunde software en grafische kaarten van GPU-aanbieders.      
Schijf- en geheugensnapshots voor VM’s met vGPU Wanneer een schijf- en geheugensnapshot van een VM met vGPU wordt gemaakt, zit de toestand van de vGPU vervat in de toestand van de hele VM.      
Ondersteuning voor meerdere NVIDIA vGPU’s Voor NVIDIA GPU’s en drivers die meerdere vGPU’s ondersteunen kunt u instellen dat één VM meerdere virtuele GPU’s tegelijk moet gebruiken. Deze extra vGPU’s kunnen dan worden gebruikt voor rekenwerk.    
 
Kenmerk Beschrijving  Editie Releases
Express Standard Premium 7.1
LTSR
8.2
LTSR
Direct Inspect API’s Memory Introspection API’s maken het voor aanbieders van 3rd-party securitysoftware mogelijk om ‘agentless’ securityproducten te ontwikkelen en te integreren voor een ‘beter dan fysieke’ bescherming tegen malafide activiteiten (virussen, malware en rootkits).    
Measured Boot Bescherming tegen aanvallen op hypervisor-niveau met ‘measured boot’ van de hypervisor. Integratie met Intel TXT werkt met hardwarematige microprocessors om zeker te weten dat niemand aan de hypervisor heeft gezeten.    
Secure Tags In combinatie met Measured Boot is het mogelijk om workloads te beveiligen en tags te gebruiken voor de hosting-infrastructuur. Zo kan ervoor worden gezorgd dat de beveiligde VM’s alleen draaien op de juiste infrastructuurhardware, wat belangrijk kan zijn in het kader van compliance.    
Nested Virtualization voor het Bromium Secure Platform Ondersteuning van Nested Virtualization voor het Secure Platform van Bromium. VM’s worden met microvirtualisatietechnologie in een sandbox gehouden voor extra bescherming.      

Vereist het gebruik van een third-party product zoals Bitdefender GravityZone.

Volgende stap