Citrix DaaS e-book
Download PDF

‘Business as usual’ in het nieuw

Het belang van de hybride cloud voor het toekomstige werken

Welkom bij het nieuwe ‘business as usual’

Organisaties krijgen te maken met nieuwe manieren van werken, waarbij hybride cloudtechnologie medewerkers zo productief mogelijk maakt, ongeacht locatie of de devices die ze gebruiken.

01

Creëer een organisatie die het nieuwe werken kan ondersteunen

In één klap waren de kantoren leeg: in de eerste helft van 2020 werkte bijna de helft van de Amerikaanse werknemers thuis.1 Verwacht wordt dat eind 2021 nog 25 tot 30 procent van de werknemers wereldwijd meerdere dagen per week thuis aan de slag zal zijn.2 Hoe pakken organisaties dit ‘nieuwe normaal’ aan?

Grotere organisaties hebben wel een meer of minder uitgebreid noodplan klaarliggen voor specifieke situaties of gebeurtenissen. Maar hoe ga je om met onderbrekingen die veel langer duren en waarbij de gevolgen over de hele wereld voelbaar zijn?

Veel organisaties hebben moeten vaststellen dat hun IT-infrastructuur simpelweg te beperkt is om de nieuwe manier van werken te ondersteunen: thuiswerkende teams hadden last van onbetrouwbare verbindingen, bedrijfskritische applicaties waren alleen beschikbaar vanuit het eigen, on-premise datacenter, en zo waren er nog veel meer uitdagingen.
 

Niemand kan voorspellen hoe de volgende grote onderbreking eruit zal zien. Of wanneer dit zal zijn. Voorbereidingen treffen kan wel, met hybride cloudtechnologie die organisaties meer veerkracht biedt en on-premise software-implementaties ook op afstand beschikbaar maakt. Daarmee kunnen medewerkers efficiënt aan de slag vanaf elke locatie en elk device.

02

Bouw bedrijfscontinuïteit in met een aanpasbare infrastructuur

Een noodsituatie komt altijd onverwachts. Organisaties die aanpassingsvermogen, flexibiliteit en schaalbaarheid inbouwen in hun infrastructuur, kunnen de draad gemakkelijk oppikken na een langdurige verstoring van de markt.

Voor organisaties met een minder goede infrastructuur (waarbij de meeste workloads en bedrijfskritische applicaties draaien in een on-premise datacenter) is dit veel moeilijker.

De kans op vlot herstel is sterk afhankelijk van de veerkracht die ze hebben ingebouwd in hun organisatiecultuur en in het functioneren van de organisatie.

Tijdens de coronacrisis gaf bijna 60 procent van de Amerikaanse volwassenen die noodgedwongen thuis moesten werken aan dat ze voortaan ‘zoveel mogelijk’ thuis zouden willen werken.3

Waarom zeiden ze dit? Enkele redenen:

Zonder al die vergaderingen en praatjes bij het koffiezetapparaat zijn ze veel productiever.

Niet naar kantoor reizen is beter voor het milieu en bespaart tijd en geld.

Werkende ouders zijn soms blij dat ze meer tijd hebben voor de kinderen.

De werktevredenheid gaat omhoog (tijdens het thuiswerken).

Ze zijn minder blootgesteld aan hoestende en proestende collega’s.

Welke organisatie beschrijft uw organisatie het beste?

  Organisatie 1
Heeft de meeste bedrijfskritische workloads, zakelijke apps e.d. in een on-premise datacenter
Organisatie 2
Heeft een combinatie van gevirtualiseerde desktops en apps in de public cloud en enkele bedrijfskritische workloads in een on-premise datacenter
Factoren
Focus van IT-team Er gaat veel werk zitten in het dagelijks beheer van de infrastructuur, waardoor de apps en desktops waar de organisatie op draait er weleens bij inschieten Het beheeraspect wordt overgelaten aan de cloudpartner(s), waardoor de eigen IT tijd krijgt voor functionaliteit die de werknemers
een betere ervaring bezorgt
Toegang tot innovatie IT-managers worden beperkt door de hard- en software waarover ze beschikken. Ze moeten goed blijven opletten dat ze geen nieuwe features, functionaliteit of oplossingen missen, en moeten die dan ook nog zelf installeren De control-laag en de management-laag worden kant-en-klaar aangeboden en up-to-date gehouden (recente versies, features, securitypatches) door de cloudpartner(s)
Security Het eigen IT-personeel heeft de taak om op de hoogte te blijven van alle nieuwe cybergevaren en systemen te voorzien van nieuwe patches en protocollen Het eigen IT-personeel werkt samen met diverse securityspecialisten van de cloudaanbieder en verbetert zo de volledige beveiliging
Schaalbaarheid Vendor lock-in leidt tot infrastructuurtechnische beperkingen en maakt kosteneffectief opschalen moeilijk Onbeperkte, kosteneffectieve schaalbaarheid, met de mogelijkheid om de rekenkracht en performance op en af te schalen volgens de behoeften. Zo nodig wordt de cloud ingeschakeld, wat de ROI op bestaande on-premise hardware verhoogt
Business continuity Bedrijfscontinuïteit is sterk afhankelijk van hoe het IT-team met een onderbreking weet om te gaan. Soms heeft beperkte fysieke toegang tot on-premise systemen gevolgen voor de continuïteit Ononderbroken bedrijfscontinuïteit. Gecentraliseerd beheer maakt het mogelijk om snel extra workloads op te zetten op elke hypervisor of bij elke cloudaanbieder, zonder core-componenten te moeten herstellen
Time-to-value De hele procedure voor de inkoop van fysieke hardware kan lang aanslepen. Nieuwe apparatuur en gebruikers toevoegen loopt vertraging op als daarvoor niet genoeg personeel aanwezig is Nieuwe workloads en gebruikers worden razendsnel toegevoegd, zodat de IT-afdeling tijd krijgt voor meer
strategische zaken
Investering Significante, eenmalige investering van kapitaal (CapEx), met daarna steeds nieuwe uitgaven om de infrastructuur verder uit te bouwen en te laten draaien Het voordeel van ‘pay as you go’ met workloads in de public cloud, die dan als operationele uitgaven worden beschouwd (OpEx)

03

Hosting in de hybride cloud maakt organisaties veerkrachtig in tijden van verandering

Waar komt deze veerkracht vandaan?

01

Ze willen zo gediversifieerd zijn dat ze zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt.

02

Vaak hebben ze een even betrouwbaar als flexibel ‘business continuity plan’ dat het in alle omstandigheden mogelijk maakt om door te werken.

03

Ze investeren in schaalbare infrastructuur om de productiviteit van hun teams hoog te houden, overal waar deze actief zijn.

De universiteit van Sydney, de Deense gemeente Albertslund, University College London en CEVT (eigenaar van de merken Volvo en Lotus) zijn enkele van die veerkrachtige organisaties waarmee wij samenwerken om hun activiteiten toekomstbestendig te maken en beter om te gaan met onderbrekingen.

Hybride cloudomgevingen die worden gecombineerd met andere technologische innovaties zoals Citrix DaaS (het vroegere Virtual Apps and Desktops service) hebben allerlei aantrekkelijke voordelen voor organisaties van alle soorten en maten, waaronder:

Hogere efficiëntie en wendbaarheid van de activiteiten

Hogere productiviteit van medewerkers (met name voor het toenemende aantal medewerkers op afstand)

Extra security en minder risico’s bij het thuiswerken

04

Verhoog uw efficiëntie en wendbaarheid met gestroomlijnde IT-systemen

Wendbaarheid en efficiëntie zijn het visitekaartje van de meest veerkrachtige organisaties. Zij hebben dit bereikt door bedrijfsprocessen en infrastructuur te creëren die kunnen meebewegen met de veranderende behoeften van klanten en medewerkers, ook tijdens onderbrekingen of andere moeilijke periodes.

Wanneer u uw legacy infrastructuur uitbreidt met moderne IT-functionaliteit, zoals virtuele apps en desktops, investeert u in een veerkrachtig systeem dat meteen in staat is om meer gebruikers op meer verschillende locaties te ondersteunen en dat tegelijk aan de basis kan liggen van een betrouwbaarder en beter schaalbaar systeem voor de toekomst.

U kunt nu snel en eenvoudig alle systemen van uw verschillende cloudlocaties beheren, dus zonder aan uw eigen datacenter gebonden te zijn, wat een groot voordeel is wanneer u niet fysiek naar uw on-premise servers of andere infrastructuur toe kunt.

Het gestroomlijnde beheer van alle bewegende delen van uw IT-ecosysteem, de betere security, het snel toevoegen van gebruikers op afstand en de ‘pass-through’ van policy’s, configuraties en instellingen, het zijn allemaal zaken die garant staan voor meer veerkracht, wat er ook gebeurt.

Gebruikers krijgen betere performance en lagere latency. Doordat alle services in de cloud worden beheerd, wordt alles goed onderhouden en ervaren we elke dag opnieuw de stabiliteit die wij nodig hebben. ‘Stabiel’ is nu standaard. Citrix helpt ons bovendien met onze security en naleving van de GDPR.

Claus Tom Christensen
IT Architect, gemeente Albertslund
Denemarken

05

Zorg voor een gebruikerservaring die de productiviteit verhoogt

Werken op afstand heeft diverse voordelen. Zo ligt de productiviteit hoger doordat veel afleiding die kenmerkend is voor kantoren, wegvalt5. Anderzijds kan de productiviteit weer afnemen als medewerkers thuis niet kunnen rekenen op goede virtualisatie van spraak, imaging en video, zoals bekende cloudoplossingen voor virtuele apps en desktops dit tegenwoordig bieden. Uit onderzoek is verder gebleken dat medewerkers stress ervaren omdat ze zelf toch maar zo productief mogelijk willen zijn, terwijl dat juist nadelig kan zijn voor hun productie6.

Wanneer u bedrijfskritische workloads, apps en desktops aanbiedt vanuit de hybride cloud, maakt u het voor uw mensen mogelijk om thuis net zo efficiënt en doelmatig te werken als op kantoor. Hosting in een hybride cloudomgeving, gecombineerd met Virtualized Desktop Infrastructure (VDI), biedt namelijk het voordeel van geoptimaliseerde bandbreedte in combinatie met toegang tot systemen, volledig ingebouwd.

Resultaat: medewerkers krijgen de ‘high-definition’ gebruikerservaring die ze kennen van kantoor (probleemloos inloggen, naadloze app- en desktopfunctionaliteit op al hun devices, betrouwbaar printen, bellen, beeldbewerking, video), maar dan zonder de afleiding die er op kantoor vaak bijkomt.

Wij willen onze medewerkers de tools bieden waarmee ze hun beste beentje voor kunnen zetten, waarmee ze hun werk en privé beter in balans krijgen, en waarmee ze kunnen werken waar ze maar willen, op elk device. Het betekent ook dat ze ‘s avonds iets door kunnen sturen voor verdere afhandeling en ’s ochtends meteen verder kunnen met het resultaat daarvan.”

Mattias Brandt
Citrix Product Owner, CEVT
(onderdeel van de Zheijang Geely Holding Group, eigenaar van de automerken Volvo en Lotus)

06

Bescherm medewerkers en hun activiteiten, ongeacht locatie of device

Veel organisaties hebben ondertussen gemerkt dat ze niet zijn ontworpen om de mate van thuiswerken te ondersteunen7 die tegenwoordig nodig is als gevolg van (echte) virussen of cybergevaren. Toch moeten we zoveel mogelijk aan de slag blijven.

Het gevolg is dat meer dan een derde van de werknemers een webbrowser op een eigen device gebruikt (dus een device waarover de IT-afdeling geen controle heeft) om toegang te krijgen tot webgebaseerde SaaS-applicaties8.

Het probleem? Werknemers die via een ‘vreemde’ laptop of smartphone of een ander device inloggen op systemen van de werkgever, maken het cybercriminelen een stuk gemakkelijker. Cybercriminelen zijn tegenwoordig actiever dan ooit om bedrijfsnetwerken binnen te dringen, met een verdubbeling (volgens sommige bronnen zelfs een verdrievoudiging of verviervoudiging9) van hun activiteiten. Maar liefst 75 procent van de ondervraagde werknemers weet niet hoe ze een datalek kunnen voorkomen10. Combineer dat met het toegenomen gebruik van traditionele VPN’s (Virtual Private Networks, die veel moeilijker up-to-date te houden zijn bij dagelijks gebruik door medewerkers op afstand), en het moge duidelijk zijn dat het securityrisico steeds grotere proporties aanneemt.

Wilt u in de eerste plaats uw medewerkers op afstand veilige en betrouwbare netwerktoegang bieden, overweeg dan uw traditionele VPN te vervangen door een securityoplossing die uitgaat van het ‘zero trust’-principe, met bijvoorbeeld fijnmazige toegang voor onbevoegde gebruikers op basis van identiteit, tijd, devicestatus en andere contextafhankelijke factoren. Met dergelijke oplossingen krijgt u een volledig beheerde, wereldwijd beschikbare cloudservice die automatisch op- en afschaalt wanneer dat maar nodig of gewenst is. De beveiliging blijft in uw handen, terwijl uw medewerkers vrij kunnen kiezen waar, wanneer en op welk device ze werken.

Organisaties die mensen op afstand laten werken via een VPN, krijgen te maken met steeds meer kwetsbaarheden die door kwaadwillige hackers worden misbruikt.11

Gebruik virtualisatietechnologie in de cloud om verspreide teams productief te houden

Nog niet zo heel lang geleden was mobiel werken een keuze. ‘Business as usual‘ ziet er tegenwoordig anders uit, en dat blijft zo: we moeten naadloos kunnen werken vanaf elke locatie, via elk netwerk en op verschillende devices. Om succesvol te zijn in deze nieuwe omgeving, moeten IT-afdelingen op zoek naar manieren om veerkracht in te bouwen in de fundamenten van de organisatie. Virtualisatietechnologie zoals Citrix DaaS biedt de flexibiliteit, security en onbeperkte schaalbaarheid (met name bij hosting in de hybride cloud) voor de diverse manieren van werken van vandaag.

Lees meer over de toonaangevende oplossingen van Citrix voor het aanbieden van virtuele apps en desktops in een hybride, ‘multi-cloud’ wereld.