Meer inzicht met analytics en machine learning

Predictief en prescriptief inzicht over het hele Citrix portfolio heen

Citrix Analytics verzamelt data over het netwerkverkeer, de gebruikers, de bestanden en de endpoints in de Citrix omgeving. Dit levert de Citrix beheerders concreet inzicht op om proactief in te spelen op securityrisico’s voor gebruikers, om de applicatieperformance te verbeteren en om de IT-operaties te optimaliseren.

realtime analytics tegen echte gevaren

Organisaties geven aan dat investeren in data analytics, visuele dashboards en predictieve en prescriptieve analytics belangrijk wordt in de komende twaalf maanden.

IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Citrix Analytics integreert met Microsoft-omgevingen door middel van de Microsoft Graph Security API en biedt dan complete risicoprofielen voor gebruikers voor het volledige productaanbod van Citrix en Microsoft.

Analytics inschakelen in Microsoft Security Graph

 

Exporteer Citrix Analytics data naar Azure Sentinel. Sentinel is een cloud-native SIEM van Microsoft dat uw volledige organisatie bestrijkt, inclusief belangrijke risico-indicatoren van Citrix als het gaat om security.

Citrix Analytics in combinatie met Azure Sentinel

Exporteer Citrix Analytics data naar uw Splunk-omgeving om waarschuwingen op één plek bij elkaar te hebben en uw security te centraliseren.

Splunk-integratie in Citrix Analytics

Volgende stap