Meer inzicht met analytics en machine learning

Predictief en prescriptief inzicht over het hele Citrix portfolio heen

Citrix Analytics for Security past kunstmatige intelligentie en machine learning toe om voorspellingen mogelijk te maken omtrent gebruikersgedrag en applicatieperformance. Dit levert de Citrix beheerders concreet inzicht op om proactief in te spelen op securityrisico’s voor gebruikers en applicaties.

realtime analytics tegen echte gevaren

Ontdek enkele belangrijke use cases voor Citrix Analytics for Security

Organisaties geven aan dat investeren in data analytics, visuele dashboards en predictieve en prescriptieve analytics belangrijk wordt in de komende twaalf maanden.

IDG: Data & Analytics Landscape in the Enterprise
2018

Citrix Analytics for Security integreert met Microsoft-omgevingen door middel van de Microsoft Graph Security API en biedt dan complete risicoprofielen voor gebruikers voor het volledige productaanbod van Citrix en Microsoft.

Meer informatie

Exporteer Citrix Analytics for Security data naar Azure Sentinel. Sentinel is een cloud-native SIEM van Microsoft dat uw volledige organisatie bestrijkt, inclusief belangrijke risico-indicatoren van Citrix als het gaat om security.

Meer informatie

Exporteer Citrix Analytics for Security data naar uw Splunk-omgeving om waarschuwingen op één plek bij elkaar te hebben en uw security te centraliseren.

Meer informatie

Volgende stap