Hoe u voorbereidingen kunt treffen voor de General Data Protection Regulation (GDPR/AVG)

De nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR oftewel AVG, staat hoog op de agenda bij organisaties met klanten in Europa. Citrix kan u daarbij helpen.

Waarom is de GDPR belangrijk?

De GDPR verplicht organisaties om bij te houden welke persoonsgegevens ze verzamelen, waarvoor ze die gegevens gebruiken en hoe ze deze gegevens beveiligen. Dit geldt ook voor gegevens aan de hand waarvan iemand kan worden geïdentificeerd, ongeacht de manier waarop deze gegevens zijn verkregen. Personen hebben uitgebreide rechten om deze gegevens in te zien en te laten aanpassen of verwijderen, of om het gebruik van de gegevens te beperken.

Vanaf 25 mei 2018 kunnen organisaties die de nieuwe wetgeving niet naleven en hiervoor geen nieuwe processen invoeren, een boete krijgen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van hun jaaromzet. Het hoogste bedrag telt. De tijd begint te dringen voor veel organisaties. Uit een recent onderzoek bleek onder meer het volgende:

  • 67% van de respondenten is zich bewust van de GDPR, maar slechts de helft heeft hier geld voor vrijgemaakt en is begonnen met voorbereidingen.
  • 74% van de respondenten geeft aan dat de GDPR een significante, negatieve impact zal hebben op hun organisatie.

Lees meer: Bent u klaar voor de GDPR?

GDPR: Citrix is uw betrouwbare partner

De GDPR (in de Nederlands versie Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaat om vertrouwen: organisaties moeten de persoonsgegevens van hun klanten, partners en medewerkers met zorg en respect behandelen. Organisaties over de hele wereld vertrouwen op Citrix voor de beveiliging van hun apps en data in de moderne mobiele, cloud- en datageoriënteerde omgeving. Als cloudgebaseerd bedrijf en serviceprovider zijn wij een soort verlengstuk van de IT-infrastructuur van onze klanten. Daardoor bevinden wij ons in een uitstekende positie om de GDPR-compliance van onze klanten mogelijk te maken. De security die in onze oplossingen is ingebouwd, en de controle die daarbij wordt geboden over de toegang tot applicaties en data op elk device en netwerk en in de cloud, bieden een betrouwbare basis om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen.

Naleving van de GDPR binnen uw organisatie

Citrix oplossingen maken het mogelijk om gegevens vertrouwelijk te behandelen en veilig en beschikbaar te houden binnen alle soorten IT-omgevingen: on-premise, hybrid cloud of public cloud. Vier essentiële designprincipes maken onze oplossingen bij uitstek geschikt voor GDPR-ondersteuning:

  • Apps worden gecentraliseerd in het datacenter of de cloud, zodat bedrijfsgegevens niet op de devices hoeven te worden opgeslagen.
  • Wanneer het toch nodig is dat gevoelige gegevens worden verspreid of mobiel of offline gebruikt, dan worden de gegevens afgeschermd gehouden in een beveiligde container.
  • Contextafhankelijke policy’s op basis van identiteit, device, locatie en netwerkverbinding van de gebruiker maken uiterst fijnmazig beheer mogelijk.
  • Inzichtelijkheid in en analyse van wat de gebruikers doen, brengen mogelijke gevaren meteen aan het licht zodat meteen kan worden ingegrepen.

Download het infopakket over de GDPR

De klok tikt. Hoog tijd om in actie te komen. Citrix kan u helpen.

Voldoe aan de eisen van de GDPR met oplossingen van Citrix

Citrix oplossingen maken het mogelijk om aan de GDPR te voldoen, dankzij contextafhankelijke toegang, beveiliging van netwerk en gegevens, en analyses en inzichtelijkheid. Citrix oplossingen bieden gegevensbescherming en risicobeheersing, organisatiebreed. Ontdek nu hoe Citrix uw organisatie kan helpen bij uw GDPR-voorbereidingen en bezorg uw organisatie succes in deze nieuwe tijden.

Neem voor meer informatie contact op met een Citrix expert.

Deze pagina en de vermelde links geven een globaal overzicht van de General Data Protection Regulation (GDPR) of algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn niet bedoeld als juridisch advies. De tekst mag dus ook niet als zodanig worden opgevat. Citrix biedt geen enkel juridisch, boekhoudkundig of auditgerelateerd advies. Verder geeft Citrix geen enkele garantie dat klanten of Channel Partners met de door Citrix aangeboden diensten of producten volledig in overeenstemming zijn met wat voor wet- of regelgeving dan ook.

Klanten en Channel Partners zijn zelf verantwoordelijk voor hun naleving van wet- en regelgeving, inclusief de GDPR/AVG. Klanten en Channel Partners zijn zelf verantwoordelijk voor hun interpretatie van en/of moeten zelf deskundig juridisch advies inwinnen met betrekking tot de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op hun activiteiten en alles wat ze moeten doen om de desbetreffende wet- en regelgeving na te leven.