Maak samenwerking mogelijk zonder in te leveren op security

Creëer een systeem waarmee uw hybride medewerkers effectief en veilig kunnen samenwerken vanaf elk device en elke locatie.

RAPPORT | Leestijd: 4 m
21 december 2021

Tientallen jaren lang kregen IT-teams nauwelijks aandacht binnen de organisatie. IT was een noodzakelijk kwaad dat verder niet veel bijdroeg tot het echte succes van de organisatie. De afgelopen jaren kwam IT echter steeds meer op de voorgrond te staan. Werken op afstand en hybride werken hebben van IT de allerbelangrijkste katalysator voor succes gemaakt. Van check-ins met managers tot brainstormsessies, alle vormen van samenwerking die een moderne hybride organisatie kenmerken, zijn afhankelijk van technologie die zelf goed werkt en iedereen goed laat werken.

Dat IT zo belangrijk is geworden voor organisaties, blijkt wel uit de nieuwste Pulse-onderzoeksenquête. Daarin voorspellen IT-leidinggevenden dat samenwerking vanaf alle mogelijke locaties in de komende vijf jaar de grootste impact zal hebben op de productiviteit en ervaring van werknemers. Het mogelijk maken van persoonlijke concentratie was een goede tweede, wat aangeeft dat de behoeften van de groep en die van het individu goed in balans moeten worden gebracht. Volgens het Era Hyper-Innovation-rapport van Fieldwork heeft samenwerking op afstand ook grote voordelen op het gebied van innovatie.

In een hybride werkomgeving brengen tools voor samenwerking op afstand de productiviteit en innovatie van medewerkers naar nieuwe hoogtes. Er is echter ook een keerzijde: netwerken zijn niet meer strikt afgebakend, de traditionele securityperimeter is verdwenen. Om veiligheid te creëren voor medewerkers die op het ene moment thuis aan de slag zijn en even later in de trein of op kantoor, moeten organisaties hun securityprotocollen op de schop nemen. Tegelijkertijd moeten ze voorkomen dat medewerkers worden gehinderd door een overdaad aan accounts, wachtwoorden en securitytools.

Organisaties die voorop lopen, weten al dat effectieve samenwerking op afstand en effectieve security geen kwestie is van of-of. Zij zijn tot de ontdekking gekomen dat goede samenwerking op afstand en sterke security heel goed samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken – mits ondersteund door de juiste technologie en policy’s.

40%

van de IT-leidinggevenden vindt samenwerking op afstand het belangrijkste aspect van IT om de ervaring en productiviteit van medewerkers te verbeteren (voor de komende vijf jaar).

Digitale samenwerkingstools voor iedereen

In een hybride werkomgeving zijn Collaborative Work Management-software, tools voor elektronische handtekeningen, virtuele vergaderapps en platforms voor het realtime delen van bestanden belangrijker dan ooit. Het aantal opties enerzijds en de uiteenlopende behoeften van medewerkers en securityvereisten anderzijds leidt er echter toe, zo tonen de gegevens van Pulse aan, dat IT-leidinggevenden moeilijk kunnen beslissen welke tools ze nodig hebben.

Hoe krijgen medewerkers alles wat ze nodig hebben om optimaal samen te werken, terwijl elke vorm van toegang maximaal wordt beschermd? Dit is mogelijk met tools die met elkaar kunnen worden geïntegreerd en zich flexibel aanpassen aan elke situatie, en het securitybeheer voor de IT-afdeling sterk verminderen. Add-ons en aanpassingen maken het verder heel eenvoudig om een en dezelfde tool af te stemmen op verschillende teams, rollen en personen. Verder is het belangrijk dat tools geautomatiseerde aanpassingen bieden omdat daarmee de druk op de IT-afdeling nog verder kan worden verlaagd.

De belangrijkste securityproblemen van 2022 – en de beste oplossingen daarvoor

Tools stroomlijnen is belangrijk, maar er is meer. U moet ook weten wat de belangrijkste gevaren zijn en daarvoor de juiste oplossingen kiezen. Ransomware is een belangrijk aandachtspunt. Ongeveer 40 procent van de IT-leidinggevenden vindt dit het grootste securityprobleem van 2022, gevolgd door bedreigingen van binnenuit (18 procent).

Toch zijn ze optimistisch over de toekomst. Bijna 80 procent van de ondervraagde leidinggevenden (in ‘De staat van security in een hybride werkomgeving’ van Fieldwork by Citrix ziet dit als een kans om hun langetermijnstrategie voor informatiebeveiliging bij te sturen. Vooruitdenkende IT-teams willen 2022 gebruiken om oplossingen te vinden voor aanvallen met ransomware en andere grote risico’s, terwijl ze toch flexibel werken en altijd beschikbare oplossingen kunnen ondersteunen.

Een van de belangrijkste oplossingen is Zero Trust Network Access (ZTNA). ZTNA, ook wel ‘perimeter-less security’ genoemd, maakt het voor medewerkers mogelijk om snel en veilig vanaf elke locatie en via één toegangspunt toegang te krijgen tot alle applicaties van de organisatie, terwijl het beheer voor de IT-afdeling wordt vereenvoudigd. In tegenstelling tot VPN’s, die toegang verlenen tot het hele netwerk van de organisatie, verleent ZTNA contextafhankelijke toegang tot specifieke services of applicaties. Nu veel devices en apps buiten het eigen netwerk worden benaderd, is dit een must.

ZTNA vormt de fundamenten onder een veilige hybride werkomgeving. Daarnaast zijn er tal van andere securityoplossingen die de mogelijkheden verder kunnen vergroten. Als u zich afvraagt hoe u uw investering kunt prioriteren, dan bent u niet de enige. Hoog op de agenda bij IT-leidinggevenden staat momenteel hoe ze de digitale versnelling en hun investeringen in cybersecurity in balans kunnen krijgen, zo ontdekten onderzoekers van Pulse.

Uw opties verkennen is een uitstekende eerste stap, maar u mag niet vergeten om regelmatig een cybersecurity assessment te houden om de risico’s en werknemerservaring in kaart te brengen. In eerste instantie is effectieve security cruciaal om te overleven. Maar voor echt succes is een vorm van naadloze security belangrijk die uw productiviteit en innovatie echt een boost kan geven.

Ransomware de grootste zorg van IT-leidinggevenden

Top 6 van werkplekbeleid om een personeelsbestand ‘met twee snelheden’ te voorkomen

Hoewel leidinggevenden optimistisch zijn over hybride werken, zijn ze op hetzelfde moment bang voor een systeem met twee snelheden, waarbij medewerkers op afstand een soort tweederangs personeel worden.

Locatiegebaseerde vriendjespolitiek, ook ‘proximity bias’ genoemd, kan uw samenwerking op afstand en security in één klap ondermijnen, hoe sterk uw systemen ook mogen zijn. Door de proximity bias missen medewerkers op afstand een spontane brainstormsessie, kunnen ze zich tijdens een vergadering niet laten horen of krijgen ze geen toegang tot bepaalde tools, waardoor ze op zoek gaan naar veel minder veilige workarounds.

U kunt dit voorkomen door proximity bias duidelijk op te nemen in het HR- en IT-beleid van uw organisatie:

  1. Organiseer elke hybride vergadering virtueel. Werkt er één persoon op afstand, dan moet iedereen vanaf zijn of haar device inbellen. Alleen dit creëert een gelijk speelveld.
  2. Ga volledig digitaal. Voor hybride teams moet al het werk plaatsvinden in de digitale omgeving. Spontane persoonlijke bijeenkomsten met een mogelijk grote impact op het werk van het team, zijn geen optie.
  3. Houd regelmatig een IT-audit om na te gaan of de ervaring op afstand en op kantoor wel hetzelfde is. Bepaal met behulp van enquêtes, focusgroepen en IT-tickets waar technologie tekortschiet. Stel vervolgens een actieplan op.
  4. Meet prestaties op basis van resultaten, niet op basis van zichtbaarheid. Dit verkleint de proximity bias bij het evalueren van medewerkers voor opdrachten, promoties en bonussen.
  5. Geef elke medewerker evenveel tijd met zijn of haar manager. Geplande vergaderingen, spontane besprekingen, managers moeten alles goed bijhouden en ervoor zorgen dat medewerkers op afstand net zoveel aandacht krijgen als medewerkers op kantoor.
  6. Zorg ervoor dat iedereen een even sterke relatie kan opbouwen. Praat met medewerkers om te weten te komen hoe ze sterkere relaties met collega’s willen opbouwen. Creëer bijvoorbeeld een virtuele koffiecorner of richt samen met medewerkers allerlei virtuele interessegroepen in.

Abonneer u op de nieuwsbrief om te ontdekken hoe u een IT-systeem bouwt dat de toekomst probleemloos en efficiënt kan ondersteunen.

75%

van de leidinggevenden vreest dat hybride werken zal leiden tot twee categorieën medewerkers: een meer bevoorrechte groep medewerkers op kantoor en een minder bevoorrechte groep medewerkers thuis.

RAPPORT

Meer informatie over de IT-percepties voor 2022

NIEUWSBRIEF

Onderzoek, inzicht en verhalen van Fieldwork door Citrix.