Work 2035

Hoe mensen en technologie op nieuwe manieren gaan werken

RAPPORT | Leestijd: 6 m
19 september 2020

‘Digital disconnect’

(noun, \ ˈdi-jə-tᵊl \ dis-kə-ˈnekt \): de kloof tussen hoe bedrijfsleiders en hoe medewerkers het toekomstige werken zien.

Als we vorm willen geven aan de toekomst, moeten we ons die toekomst eerst kunnen voorstellen. En zeker als het gaat om het toekomstige werken, is de toekomst erg veranderlijk.

De COVID-19-pandemie heeft veel organisaties tot nadenken gedwongen over hun manier van werken. In één klap was het toekomstige werken geen toekomst meer, maar heden. Het is niet meer de vraag of de werknemerservaring zal veranderen. Dat is namelijk al gebeurd. Wat mogen leidinggevenden, beleidsmakers en de ‘gewone man’ verwachten van de krachten die onze wereld vormgeven? Hoe creëren we de toekomst die we willen?

In opdracht van Citrix is een ambitieus tweedelig onderzoek gehouden onder academici, leidinggevenden en werknemers in de VS en Europa om een idee te krijgen van hoe werken er in het jaar 2035 zou kunnen uitzien. Waar liggen de kansen? Wat staat vooruitgang in de weg? En hoe kunnen mensen technologie gebruiken om het beste resultaat te genereren, voor hun organisatie en voor zichzelf?

De eerste fase van ons onderzoek (gesprekken met gerenommeerde specialisten op het gebied van het toekomstige werken) heeft geleid tot de twee pijlers waarop onze scenario’s zijn gebaseerd: werknemers vervangen t.o.v. werknemers plus technologie, en centraal werken t.o.v. verspreid werken. Deze pijlers hebben we gebruikt om vier verschillende scenario’s op te stellen voor ons werken in het jaar 2035.

De tweede fase van het onderzoek (enquête onder werknemers en leidinggevenden) maakte de scenario’s meer concreet en maakte duidelijk welk scenario de meeste kans maakt om werkelijkheid te worden.

Ons onderzoek laat zien dat er veel is om optimistisch over te zijn. 77 procent van de ondervraagde professionals denkt dat in 2035 het besluitvormingsproces sneller zal verlopen dankzij kunstmatige intelligentie (AI). De meerderheid van de respondenten denkt dat koppeling met technologie in de toekomst zal leiden tot hogere productiviteit en betere prestaties bij mensen. Ons onderzoek heeft echter ook aangetoond dat er een grote kloof bestaat, de ‘digital disconnect’, tussen hoe leidinggevenden en hoe werknemers aankijken tegen het toekomstige werken.

73
%

van de leidinggevenden denkt dat technologie en AI werknemers minstens tweemaal zo productief zullen maken in 2035

39
%

van de werknemers denkt dat technologie en AI werknemers minstens tweemaal zo productief zullen maken in 2035

Zo denkt bijna drie kwart (73%) van de leidinggevenden dat technologie en AI werknemers tweemaal zo productief zullen maken in 2035, terwijl maar 39% van de werknemers dezelfde mening is toegedaan. En terwijl er maar weinig leidinggevenden zijn die denken dat werknemers met een vast dienstverband zeldzaam zullen zijn in 2035 (slechts 19%), gaat de meerderheid van de werknemers ervan uit dat dit wel het geval zal zijn (60%).

WERKNEMERS ZIEN HET TOEKOMSTIGE WERKEN ANDERS DAN LEIDINGGEVENDEN.

Meer dan drie kwart van de leidinggevenden denkt dat organisaties functies zullen creëren zoals een ‘afdeling AI management’ of een ‘afdeling Cybercriminaliteit’, terwijl minder dan de helft van de werknemers denkt dat er dergelijke afdelingen zullen bestaan in 2035. De meeste leidinggevenden verwachten sterke organisatiestructuren op basis van uitstekende samenwerking tussen mens en technologie. Werknemers verwachten echter een veel meer versnipperde wereld waarin grote organisaties niet meer domineren en veel functies door technologie zijn vervangen.

De conclusie is hard: als deze ‘digital disconnect’ niet wordt aangepakt, is het risico aanwezig dat leidinggevenden de waarde en voordelen van een door technologie ondersteunde toekomst niet zullen kunnen waarmaken.

We geven hier meer uitleg over de implicaties van elk werkmodel, zodat u een strategie kunt bepalen die ervoor zorgt dat 2035 een goed jaar wordt voor zowel werkgevers als werknemers. Door de diverse mogelijkheden te bestuderen, kunnen organisaties de juiste weg uitstippelen naar een toekomst waarin mensen graag zullen willen werken.

De vier werelden van werken

Scenarioplanning

Citrix heeft een meerfasenproces bepaald om de nieuwste inzichten te verzamelen met betrekking tot het toekomstige werken en de bijbehorende technologie. Aan de hand van gesprekken met specialisten en een aantal workshops is onderzocht welke componenten belangrijk zijn voor vier plausibele toekomstscenario’s.

Opinieonderzoek

We hebben gesproken met 500 hogere leidinggevenden (C-Suite) en 1000 medewerkers van grote en middelgrote organisaties (met minimaal 250 werknemers (500 in de VS)). Het ging om de volgende sectoren: financiële dienstverlening, gezondheidszorg, retail, productie, professionele dienstverlening en telecom, media en technologie.

In mei 2020 werd een aanvullend onderzoek gehouden onder 300 leidinggevenden om een idee te krijgen van de impact van de coronacrisis op de houding tegenover het toekomstige werken.

Freelance Frontiers

‘Augmented’ medewerkers, gedistribueerde organisaties

Ontdek nu

Powered Productives

‘Augmented’ medewerkers, gecentraliseerde organisaties

Ontdek nu

Platform Plugins

Vervangen medewerkers, gedistribueerde organisaties.

Nu lezen

Automation Corporations

Vervangen medewerkers, gecentraliseerde organisaties. November 2020

Nu lezen

Het dichten van de kloof

Het toekomstige werken ziet er goed uit voor zowel leidinggevenden als gewone werknemers, mits de ‘digital disconnect’ wordt begrepen, uitgediept en overwonnen. Doen we dat niet, dan dreigt de ‘werkplekrevolutie’ tot stilstand te komen. Het belangrijkste alarmsignaal van ons onderzoek: leidinggevenden en werknemers zijn het niet eens over welke van deze vier werelden de bovenhand heeft in 2035.

Volgens werknemers wordt ‘Platform Plugins’ het werkmodel van 2035, met veel angst om te worden weggeautomatiseerd en verlies van vaste banen. Leidinggevenden zien meer in ‘Powered Productives’, waarbij een vast dienstverband nog steeds de basis vormt van onze werkcultuur, en technologie in werknemers het beste naar boven haalt. Om deze kloof te overbruggen, moeten leidinggevenden ervoor zorgen dat werknemers hun vaardigheden kunnen verbeteren en moeten ze een overtuigende visie overdragen waarin technologie iets toevoegt aan het leven van werknemers, en niet iets wegneemt.

De veranderingen als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben duidelijk gemaakt hoe onvoorspelbaar de toekomst is. De huidige situatie viel al nauwelijks te voorspellen, laat staat de situatie die ons over 15 jaar te wachten staat. Maar wat het onderzoek wel duidelijk maakt, is dat we de beste ‘werkwereld’ zelf creëren. Met planning en aandacht wordt dit een wereld die zowel werknemers als werkgevers ten goede komt en een zinvollere invulling geeft aan ons dagelijks werken.

Aanvullende informatie

RAPPORT

Work 2035: Hoe mensen en technologie op nieuwe manieren gaan werken

E-BOOK

Lees ons e-book over werken op afstand en bereid u voor op ‘business as usual’ – vanaf elke locatie

NIEUWSBRIEF

Onderzoek, inzicht en verhalen van Fieldwork door Citrix.