Beveilig en faciliteer een betere workspace-ervaring

Unieke integratie met de werkplek maakt een optimale gebruikerservaring mogelijk

Als u kiest voor meerdere aparte oplossingen, kunnen de kosten fors oplopen en krijgen de gebruikers vaak een sterk versnipperd systeem om in te werken. Deze oplossingen zijn immers niet of nauwelijks geïntegreerd of geoptimaliseerd. Kiest u voor uw workspace echter voor een uniforme endpoint management solution, dan wordt het voor de IT-afdeling mogelijk om de security van alle services binnen de omgeving aan te scherpen zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikerservaring. De productiviteit blijft hoog, ongeacht locatie, en de security blijft in stand. 

Lees hoe

Hackers gaan steeds slimmer te werk. Voor IT-afdelingen betekent dit dat ze potentiële gevaren sneller moeten kunnen detecteren en voorkomen. Binnen onze bredere Citrix Workspace oplossing is Citrix Endpoint Management het onderdeel dat kritische informatie doorgeeft aan Citrix Analytics, bijvoorbeeld of devices aan de voorwaarden voldoen, wat vervolgens kan worden gekoppeld aan andere securitygegevens uit de workspace. De mogelijkheid om securitygegevens uit de volledige workspace bij elkaar te brengen, maakt het voor de IT-afdeling mogelijk om afwijkingen proactief aan het licht te brengen en gevaren te voorkomen.

Wanneer Citrix Endpoint Management en Citrix Virtual Apps and Desktop worden geïntegreerd, is de IT-afdeling in staat om veilige toegang te bieden tot virtuele apps en desktops op mobiele devices. Voordat een virtuele app wordt gestart op een mobiel device, controleert de workspace-app eerst of het device wel aan de regels voldoet. Als dat zo is, wordt de app gestart en is veilige toegang mogelijk.

De toegang tot en het delen van grote bestanden kan een hele uitdaging zijn voor mobiele medewerkers. De simpelste dingen, zoals een bestand naar een collega of klant sturen, zijn ineens veel minder simpel als je onderweg bent, en al helemaal wanneer de verbinding het laat afweten. Met Citrix Endpoint Management en Citrix Content Collaboration kunnen uw gebruikers snel en gemakkelijk bestanden uitwisselen in de vorm van een automatisch gegenereerde URL (en dus niet als grote bijlage). Deze integratie maakt het bovendien mogelijk om aanvullende policy’s te creëren voor de Citrix Files app, wat ervoor zorgt dat geen enkele andere app buiten de veilige container toegang heeft tot deze bestanden.

Mobiele medewerkers benaderen hun apps vanaf de meest uiteenlopende devices en netwerken, wat ze kwetsbaar maakt voor mobiele malware, schadelijke apps of ransomware. Om de data van de organisatie goed te beschermen moet de IT-afdeling de afweging maken tussen eenvoudige toegang en beveiligd inloggen. Integratie van Citrix Endpoint Management en Citrix Gateway versterkt de algehele security van de Citrix Workspace. Gebruik van meervoudige authenticatie en single sign-on voor alle apps en mobiele devices staat garant voor eenvoudige én veilige toegang tot de data van de organisatie.

Citrix-product

Citrix Endpoint Management

  • Verzamelt securitygegevens uit de hele workspace voor detectie van afwijkingen en preventie van securityrisico’s
  • Is een essentiële component van Citrix workspace oplossingen, waarmee gebruikers op een veilige manier toegang krijgen tot de apps en data die ze nodig hebben.
  • Biedt een geoptimaliseerde applicatie-ervaring voor gebruikers op elk mobiel device.