Telemark fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune har brukt Citrix i mange år for å levere applikasjoner til sine ansatte. Rundt 1600 ansatte får tjenester fra flere soner. Autorisert personale som håndterer sensitive personopplysninger får tilgang i sikker sone, resterende i åpen sone. I tillegg leverer fylkeskommunen en skolesone for elever og pedagogisk ansatte ved de videregående skolene i Telemark.

Utfordring: Internett på eksamen

Da Telemark fylkeskommune rullet ut Citrix NetScaler for første gang i 2014 var det med bistand fra Citrix-forhandler Firstpoint. Beslutningen ble blant annet fattet på bakgrunn av anbefalinger fra naboene i Buskerud. Målet var å bedre utnytte ressurser på tvers av infrastrukturen, skjerpe sikkerheten og gjøre nye tjenester lettere tilgjengelige. Håpet var besparelser i form av enklere administrasjon, mindre behov for mange dyre punktløsninger og et mer homogent miljø. Net -Scaler ble raskt navet som sikrer og styrer trafikk inn og ut av nettverket.

  • Citrix NetScaler bedrer kvaliteten på tjenestene og lastbalanserer på tvers av nettverket. Samti - dig som vi får økt fleksibilitet rundt leveranse av tjenester forbedres også brukeropplevelsene. Det er en unik plattform for å raskere og bedre levere nettbaserte tjenester, sier Anders Røine i fylkeskommunens it-avdeling.
  • Teknologien i Netscalerne gir oss utrolig mange muligheter, og er en viktig brikke i vår infra - struktur, sier Røine.

Han forklarer videre at noe av det mest geniale med NetScaler er de mange tekniske innstillin - gene. Det er like enkelt både å åpne og sperre tilganger.

Da Utdanningsdirektoratet (Udir) i 2015 åpnet for at man kunne bruke digitale hjelpemidler på eksamen i videregående skole, kom NetScaler virkelig til sin rett. Selv om dette ga elevene helt nye muligheter, var det en teknisk nøtt å finne ut hvordan man kunne tillate noe innhold i enkelte nettsider og sperre for andre, samt hindre kommunikasjon under eksamen.

Løsning: NetScaler som dørvakt

  • Det er viktig å støtte elevenes behov for digitale hjelpemidler, sier Røine, som skrudde sammen løsningen med innspill fra Citrix, NLDA og Cerpus som leverer de tekniske løsningene for NDLA.
  • Da vi hadde bestemt oss for hva vi skulle gjøre, var hele løsningen satt opp på under en time, sier Røine som sier at de aldri ville klart å sette opp en slik tjeneste uten neste generasjons sikkerhetsløsninger. Vanlige brannmurer er ikke avanserte nok til å kunne filtrere på avansert innhold. Nå er det satt opp en proxy-løsning med NetScaler som motor som tillater noen typer HTML-trafikk og som hindrer alle forsøk på faste tilkoblinger. Dermed får elevene i praksis en skrivebeskyttet tilgang til internett der alle «ikke-tillatte» handlinger vaskes vekk.

Eksamensløsningen fungerer ved at eleven blir lagt i en sperre-gruppe, dermed kjøres maskinen over i eksamensmodus, med rød skrivebordsbakgrunn og et ekstra ikon på elevens skrivebord som heter «Telemark begrenset internett». Når elevene starter dette ikonet åpnes en egen nettleser med sidene NDLA, wikipedia og Språkrådets ordbok.

Resultat: Sikrer, men ikke hindrer

Løsningen er tilgjengelig for elever og lærere til enhver tid, slik at de kan lære hva som er tilgjen - gelig og hvordan de kan bruke det effektivt. Når man bruker løsningen er det noen deler av nettstedene som ikke virker slik som video og søk. Røine mener det er viktig at elevene ser og lærer seg mulighetene og begrensningene, men tror at dette er et viktig skritt i riktig retning for å gi elevene en virkelighetsnær eksamensgjennomføring.

Citrix NetScaler-installasjonen er i denne sammenhengen satt opp for å vaske trafikken fra elevens pc ut mot internett. Alt som kan friste til kommunikasjon, chat, juks eller andre tidstyver som sosiale medier blokkeres.

  • Vi vurderte om vi skulle sette innstillingene slik at de kunne bruke den vanlige nettleseren sin, men for å være på den sikre siden har vi «Telemark begrenset internett» som en helt separat løsning, forteller Røine.
  • Vi er svært stolte over at vi klarte å løse denne utfordringen, og håper det kan bidra til en bedre eksamenssituasjon for elevene, sier Røine.

Våren 2015 gjorde fylkeskommunen tilgjengelig sin løsning for fri nedlasting for andre med tilsvarende behov.

  • Vi deler gjerne på arbeidet vi har gjort, og har vært i kontakt med flere fylkeskommuner og kommuner som ser på vår metode og bruk av teknologi, og som ønsker å tilby sine elever samme muligheter, forteller Røine.

About Citrix Systems

Citrix (NASDAQ:CTXS) is leading the transition to software-defining the workplace, uniting virtualization, mobility management, networking and SaaS solutions to enable new ways for businesses and people to work better. Citrix solutions power business mobility through secure, mobile workspaces that provide people with instant access to apps, desktops, data and communications on any device, over any network and cloud. With annual revenue in 2014 of $3.14 billion, Citrix solutions are in use at more than 330,000 organizations and by over 100 million users globally. Learn more at no.citrix.com.

© 2015 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, XenMobile, Citrix ShareFile, ShareFile, Worx, WorxMail, WorxWeb, WorxEdit, WorxDesktop, WorxNotes and Citrix Workspace Suite are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Fordeler

  • Enklere administrasjon
  • Skjerpet sikkerhet
  • Raskere utrulling av nye tjenester og funksjoner

Citrix løsninger