Illinois staat de burger bij met digitale technologie

Sector: Overheid |  Oplossing: Bedrijfscontinuïteit

De staat Illinois

Illinois staat de burger bij met digitale technologie

Abraham Lincoln zei: “Ik heb een sterk geloof in de mensen. Als ze met de waarheid geconfronteerd worden, dan kunnen we op hen vertrouwen om elke nationale crisis te weerstaan.” Met de COVID-19-pandemie bleek die uitspraak meer dan ooit actueel in de Amerikaanse staat Illinois, ook wel ‘the Land of Lincoln’ genoemd.

4500
max. aantal medewerkers op afstand bij aanvang

25.000
nieuwe medewerkers op afstand

5e
meest dichtbevolkte staat

Uitdaging

Na de uitbraak van het coronavirus moest het IT-team van deze overheid ervoor zien te zorgen dat de vele kantoormedewerkers thuis aan de slag konden. “Door COVID-19 maakt de hele wereld op hetzelfde moment dezelfde beweging”, aldus Ron Guerrier, CIO en Secretary of Innovation & Technology van Illinois.

Toen het aantal gevallen van COVID-19 in een paar dagen tijd explosief toenam, zagen Guerrier en zijn team al gauw in dat deze situatie ernstige gevolgen kon hebben voor de continuïteit. COVID-19 en de verplichte social distancing noodzaakten tot thuiswerken op ongekende schaal. Tot dat moment telde de staat Illinois ongeveer 3000 thuiswerkende medewerkers met Citrix. Er was capaciteit voor zo’n 1500 personen extra, bijna 4500 gebruikers in totaal. Maar als gevolg van de pandemie en het feit dat bijna iedereen moest thuiswerken, nam het benodigde aantal werkplekken exponentieel toe. Er was sprake van 30.000 medewerkers op afstand.

De oplossing

Gelukkig waren de bouwstenen voor een snelle conversie naar een meer op thuiswerken gerichte omgeving al aanwezig: Illinois had al geruime tijd geleden een ‘cloud-first’ strategie ingevoerd. “COVID-19 oefent een druk uit op IT-omgevingen die zelfs cloudproviders niet hadden zien aankomen”, bevestigt Guerrier. “Iedereen heeft het wel over de elasticiteit van de cloud, maar die elasticiteit gaat ervan uit dat nooit iedereen tegelijk alle resources nodig heeft. Het coronavirus maakt dat we tegen veel dingen anders moeten gaan aankijken.”

De urgentie van de situatie was duidelijk en Citrix zette een team van Citrix Consulting architects aan het werk om snel hulp te bieden. Citrix bood hiermee niet alleen een technische oplossing aan, maar ook de kennis en ervaring die nodig waren om deze oplossing binnen de kortste keren uit te rollen.

Met Citrix Virtual Apps and Desktops is het team erin geslaagd om alle medewerkers op afstand te laten werken vanaf hun eigen computers en devices. Deze strategie heeft ervoor gezorgd dat een zo groot mogelijk aantal gebruikers in een zo kort mogelijk tijdsbestek thuis aan de slag kon. De realiteit was dat de eigen desktop van de medewerkers al geconfigureerd was voor hun dagelijkse takenpakket. De meeste mensen hadden de vereiste software al. Met de nieuwe toegangsmethode hoefde niemand zich zorgen te maken over compatibiliteit. Had het IT-team alle apps vooraf geschikt moeten maken voor een virtueel Windows 10-desktopimage, dan was de situatie compleet anders geweest.

Bij de transitie van de IT-omgeving naar thuiswerken was de bescherming van gevoelige data cruciaal. Computers op afstand, waaronder dus ook eigen computers van medewerkers, moesten toegang krijgen tot overheidssystemen. Zonder veiligheidsmaatregelen was dit onmogelijk. De nieuwe omgeving gaat uit van hetzelfde ‘zero trust’-principe dat al van kracht was in de bestaande IT-omgeving van de staat Illinois. “Wij bieden onze medewerkers specifiek toegang tot de systemen die ze nodig hebben, op hun eigen pc. Het is een soort ‘zero trust’-implementatie tegen onverwachte uitdagingen”, merkt Ford op.

“Dankzij Citrix hebben we nu twintig keer zoveel medewerkers die op afstand werken”, aldus Guerrier. “Bovendien konden we meteen inspelen op een urgente openbare veiligheidsrichtlijn van de gouverneur van Illinois.” Het team heeft deze nationale crisis aangegrepen om te moderniseren en voorbereidingen te treffen voor de toekomst.

Resultaten

Veilige toegang tot pc’s op kantoor

Citrix Gateway biedt medewerkers vanuit huis veilige toegang tot hun Windows-desktop op kantoor.

Groot aantal medewerkers binnen de kortste keren operationeel op afstand

Medewerkers op afstand kunnen hun bekende computers en devices gebruiken, waardoor een zo groot mogelijk aantal gebruikers in een zo kort mogelijk tijdsbestek thuis aan de slag kon.

Zero trust tegen securityrisico’s

Medewerkers konden thuis aan het werk vanaf hun eigen computer, met minder risico en zonder ongecontroleerde computers toegang te geven tot het netwerk van de staat.

Bovendien konden we meteen inspelen op een urgente openbare veiligheidsrichtlijn van de gouverneur van Illinois. Dankzij Citrix hebben we nu twintig keer zoveel medewerkers die op afstand werken.

Ron Guerrier
CIO en Secretary of Innovation & Technology
De staat Illinois

Over de staat Illinois

Illinois is vernoemd naar de gelijknamige indianenstam en werd op 3 december 1818 een staat van de Verenigde Staten. Deze staat is de thuisstaat van vier Amerikaanse presidenten: Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Ronald Reagan en Barack Obama. Illinois, dat ook wel ‘the Land of Lincoln’ wordt genoemd, is met bijna 12,9 miljoen inwoners de op vier na dichtstbevolkte staat van de VS.

Gerelateerde verhalen weergeven

OVERHEID

Gemeente Corona
Een natuurramp is nooit veraf in Corona. Reden genoeg om continuïteit in te bouwen met Citrix

OVERHEID

Gemeente Abu Dhabi
Mobiele medewerkers werken beter met Citrix Virtual Apps & Desktops

OVERHEID

Schotse dienst voor milieubescherming
Een energiezuinig en productief bureau van wereldklasse