Citrix privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2022

Citrix Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen (‘Citrix’) hebben respect voor uw bezorgdheid omtrent privacy. Wanneer in dit Privacybeleid sprake is van ‘Citrix’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, zijn dit verwijzingen naar het Citrix onderdeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Meestal is dat het Citrix onderdeel dat uw persoonsgegevens verzamelt.

Dit Privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verkrijgen, wat we met die persoonsgegevens kunnen doen, met wie we deze persoonsgegevens delen en welke rechten u hebt met betrekking tot onze verwerking van die gegevens. Het Privacybeleid beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken. Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verkrijgen via zaken die eigendom zijn van Citrix, zoals websites, producten, diensten, desktop- en mobiele apps, en andere tools die door Citrix worden aangeboden en die verwijzen naar dit Privacybeleid (‘Online-kanalen’), via het offline verzamelen van gegevens, waaronder Citrix evenementen, enquêtes, vragenlijsten, gebruikersonderzoek en evaluaties bij klanten (‘Offline-kanalen’), en via externe bronnen (derden) waaronder zakenpartners, advertentienetwerken en aanbieders (samen het ‘Aanbod’ genoemd). 

De Online-kanalen kunnen links bieden naar andere websites en functionaliteit van derden. Enkele van deze websites van derden kunnen co-branded zijn met een logo van Citrix, hoewel ze geen eigendom zijn van en niet worden beheerd of onderhouden door Citrix. Citrix deelt uw persoonlijke informatie niet met deze websites en is niet verantwoordelijk voor de manier waarop ze privacy realiseren. Deze websites hebben een eigen privacybeleid. In sommige gevallen werken wij voor het Aanbod samen met andere bedrijven. Voor een dergelijk co-branded aanbod, waarbij een derde partij betrokken is bij uw transacties, kan het gebeuren dat wij klantgegevens met betrekking tot die transacties delen met die derde partij of die gegevens samen verzamelen.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de persoonsgegevens:

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Welke gegevens wij precies verkrijgen, hangt af van het Aanbod dat u gebruikt. Wij verkrijgen persoonsgegevens via uw interactie met het Aanbod, bijvoorbeeld wanneer u:

 • een account aanmaakt in een Online-kanaal;
 • zich aanmeldt voor een Citrix Partner- of Referral-programma;
 • toegang aanvraagt tot of een bezoek brengt aan onze kantoren of faciliteiten;
 • zich inschrijft voor een online-programma, evenement, seminar, promotie of sweepstake;
 • een product (zoals een productevaluatie, trial, technische preview of bèta-download), services of informatie aanvraagt;
 • deelneemt aan een Citrix evenement zoals een conferentie, webinar, enquête, vragenlijst, onderzoek of evaluatie;
 • met ons correspondeert of ons om informatie vraagt.

De soorten persoonsgegevens die wij verkrijgen, omvatten onder meer:

 • contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postbusnummer of bezoekadres) van u of van anderen (zoals leidinggevenden in uw organisatie of contactpersonen voor facturering);
 • gegevens voor het aanmaken van uw online-account (zoals gebruikersnaam en wachtwoord);
 • bedrijfsprofiel en gegevens over activiteiten (gebruikt om u te evalueren als partner);
 • foto’s, video’s, opnamen van gesprekken of transcripties;
 • factuur- en financiële gegevens (zoals naam, factuuradres, pinpas- en bankrekeninggegevens en eerder aangeschafte zaken);
 • IP-adres en locatiegegevens (zoals data afgeleid uit uw IP-adres, land en postcode);
 • de precieze geolocatie van uw mobiele device;
 • clickstream-gegevens en andere informatie over uw online-activiteiten (zoals informatie over uw devices, browse-acties en gebruikspatronen), ook in de verschillende Online-kanalen en op websites van derden, die we verkrijgen door het gebruik van cookies, webbakens (beacons) en soortgelijke technologieën (zie onze beschrijving van cookies en soortgelijke technologieën verderop);
 • tijd- en datumgerelateerde toegang tot evenementen, kantoren of faciliteiten;
 • informatie die wordt verzameld door middel van formulieren die ter plaatse ingevuld moeten worden voordat toegang tot Citrix faciliteiten mogelijk is;
 • persoonsgegevens in forums, blogs en ervaringen die u beschrijft of die we verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen (zoals de sociale media);
 • gegevens over deelname aan klassikaal of online gehouden opleidingen, waaronder de voltooide programma’s en verkregen certificeringen;
 • gegevens die nodig zijn om ondersteuning of andere betaalde consultingdiensten te bieden (zoals contactgegevens, chatdiensten, ondersteuningsgegevens en vroegere events);
 • persoonsgegevens in content die u ons stuurt (zoals via onze Contact-functie of andere communicatie die mogelijk is vanuit specifieke producten of diensten);
 • andere persoonsgegevens die we via ons Aanbod verkrijgen.

Als u ons persoonsgegevens bezorgt, dan doet u dat op volledig vrijwillige basis. Als u ervoor kiest om ons bepaalde gegevens niet te bezorgen, zijn wij mogelijk niet in staat om u bepaalde producten en diensten te leveren en krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde functionaliteit van de Online-kanalen.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen om:

 • onze producten en diensten aan te bieden en te beheren (waaronder de websites en apps waarvoor u zich hebt geregistreerd);
 • bestellingen in verband met onze producten en diensten te verwerken en uit te voeren, en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • u te helpen bij het afronden van een transactie of bestelling, en om u ondersteuning te bieden;
 • de door u gekochte producten en diensten bij u in rekening te kunnen brengen;
 • opleidingen, ondersteuning en consulting te bieden;
 • uw account bij Citrix aan te maken en te beheren;
 • onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, evalueren en verbeteren (bijvoorbeeld door onze producten en diensten te beheren, ontwikkelen en verbeteren, door onze communicatie en relaties met klanten te beheren en door een boekhouding te voeren, audits te houden en facturen te innen);
 • gegevens te analyseren (bijvoorbeeld voor onderzoek, analyse van trends, financiële analyse en klantsegmentatie);
 • met u te communiceren over uw account en bestellingen (bijvoorbeeld e-mail verzenden in verband met uw registratie, accountstatus, orderbevestiging, berichten over verlenging of beëindiging en andere belangrijke informatie);
 • reclame-, marketing- en salesactiviteiten uit te voeren (bijvoorbeeld promotiemateriaal naar u sturen, leads genereren, prospects bewerken, marktonderzoek uitvoeren, de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes controleren en beheren, en ons merk beheren);
 • met u te communiceren over uw deelname aan evenementen, programma’s, promoties en enquêtes (en al dergelijke zaken te beheren);
 • medewerkers in contact te brengen met hun accountbeheerder;
 • uw identiteit te controleren en uw account te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of misbruik van onze diensten;
 • bescherming te bieden tegen fraude en andere onwettige activiteiten, claims en andere risico’s;
 • de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te beschermen;
 • te voldoen aan normen, contractuele verplichtingen en ons beleid;
 • de security van onze Online-kanalen, producten, diensten, netwerkservices, informatiebronnen en medewerkers te handhaven en verbeteren;
 • in te gaan op uw vragen.

Afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt en de context waarin de gegevens worden verkregen, kunnen wij ons baseren op de volgende mogelijke rechtsgrond:

 • uitvoering van contract met u of een relevante partij;
 • onze legitieme zakelijke belangen;
 • naleving van een wettelijke verplichting, een uitspraak van de rechtbank of om een rechtsvordering in te stellen of ons daartegen te beschermen;
 • uw toestemming tot de verwerking, die u te allen tijde ook weer kunt intrekken.

We kunnen tevens de over u verzamelde gegevens combineren met andere bronnen om de nauwkeurigheid van onze marketing en communicatie te verbeteren en om onze interactie met u beter op maat te maken. Dit houdt in dat wij via Online-kanalen verkregen gegevens kunnen combineren met gegevens die we via Offline-kanalen verkrijgen, evenals andere informatie (zoals referral-programma’s), voor het hierboven beschreven doel. Wij kunnen persoonsgegevens anoniem maken of samenvoegen, en gebruiken voor de hierboven beschreven doelen en voor andere doelen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij kunnen ook persoonsgegevens gebruiken voor aanvullende doelen die wij vermelden op het moment van verzamelen. Voor deze aanvullende gebruiksmogelijkheden vragen wij uw toestemming voor zover dit wettelijk verplicht is.

Indien wettelijk verplicht vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Cookies en andere technologieën

Citrix gebruikt cookies, webbakens (waaronder pixels en tags) en soortgelijke technologieën voor onze Online-kanalen die gegevens op uw device kunnen lezen of schrijven, om op geautomatiseerde wijze bepaalde gegevens over u te verzamelen. Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat websites naar de computer of een ander device met internetverbinding van een bezoeker sturen als unieke identificatie van de browser van de bezoeker of om gegevens of instellingen op te slaan in de browser. Een ‘webbaken’ (ook webbeacon, internettag, pixeltag of transparante GIF genoemd) koppelt webpagina’s aan webservers en hun cookies, en kan worden gebruikt om gegevens die via cookies worden verzameld terug te sturen naar een webserver.

Wij gebruiken deze geautomatiseerde technologieën om gegevens te verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en gebruikspatronen. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen, zijn onder meer het IP-adres en andere identificatiemiddelen die bij uw devices horen, waaronder Apple Advertising Identifier of Android Advertising ID, de typen devices die verbinding maken met ons Aanbod, eigenschappen van devices (zoals het besturingssysteem), taalvoorkeuren, pagina waarvan afkomstig en pagina van bestemming, navigatiepad, toegangstijden, browservoorkeuren en -kenmerken, geïnstalleerde plug-ins, lokale tijdzones, lokale opslagvoorkeuren, clickstream-gegevens en overige informatie over uw online-activiteiten.

Wij gebruiken in onze Online-kanalen zowel first-party (eigen) cookies (die rechtstreeks door ons websitedomein worden aangeboden zodra u onze Online-kanalen bezoekt) als third-party cookies (aangeboden door een website van derden wanneer u onze Online-kanalen bezoekt en bepaalde websites van derden waarmee wij samenwerken). Deze cookies zijn soms sessiecookies (die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit), soms permanente cookies (die voor enige tijd op uw computer of ander device met internetverbinding blijven staan totdat u ze verwijdert).

De cookies die wij gebruiken in onze Online-kanalen zijn (1) essentiële en functionele cookies, (2) cookies voor analysedoeleinden en (3) cookies voor doelgerichte benadering/reclame, zoals hierna beschreven.

Essentiële en functionele cookies
In onze Online-kanalen gebruiken we de cookies die voor ons noodzakelijk zijn om u onze producten en diensten aan te bieden. Dit omvat essentiële cookies (zoals cookies om u te kunnen authenticeren op onze website en om u te identificeren nadat u bent ingelogd), functionele cookies (zoals cookies die onthouden wat u in uw winkelwagentje hebt geplaatst of wat uw taalvoorkeuren zijn) en gebruikersgeoriënteerde securitycookies die we gebruiken om de security aan te scherpen van de producten en diensten die we u aanbieden (zoals cookies om misbruik bij authenticatie te detecteren). Aangezien de functionaliteit van deze cookies absoluut noodzakelijk is, kunnen deze meestal niet worden uitgeschakeld in onze Online-diensten.

Analysecookies
Wij gebruiken analysecookies om gegevens te verzamelen over hoe gebruikers navigeren en onze Online-kanalen gebruiken, bijvoorbeeld hoe ze door onze Online-kanalen bewegen, welke pagina’s ze bekijken, hoe lang ze op een pagina blijven en of de pagina goed wordt weergegeven of dat er een fout optreedt. Dergelijke cookies helpen ons bij het verbeteren van de werking van onze Online-kanalen en maken de Online-kanalen gebruiksvriendelijker. Deze cookies worden aangeboden door externe aanbieders zoals Google Analytics en Marketo. Als u meer wilt weten over Google Analytics en hoe u zich hiervoor kunt afmelden (opt-out), kijk dan op Google Analytics. Voor meer informatie over deze analyseservices en hoe u zich kunt afmelden, kunt u de link Cookievoorkeuren volgen in de voettekst van de relevante website (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com of Citrix.nl).

 

Reclamecookies
Reclamecookies worden gebruikt om advertenties te beheren. Deze cookies kunnen gegevens verzamelen over of een gebruiker op een advertentie heeft gereageerd en een andere website heeft bezocht. Dergelijke cookies helpen ons om u content aan te bieden en doelgerichte informatie te bezorgen die beter aansluit op uw interesses. Ze helpen ons ook om na te gaan hoe doeltreffend onze advertenties en communicatie werkt. In de EU gebruiken we analyse- en reclamecookies alleen op onze websites als gebruikers hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, zoals wettelijk verplicht.

Uw browser biedt de mogelijkheid om u te laten weten wanneer u bepaalde typen cookies ontvangt of om bepaalde typen cookies te beperken of uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet in staat bent om alle functionaliteit van onze Online-kanalen te gebruiken. Bij mobiele devices kunt u zelf aangeven hoe uw device en browser bepaalde devicegegevens delen. U doet dit door de privacy- en securityinstellingen aan te passen op het mobiele device.

Aanvullende informatie over onze cookiepraktijken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, is beschikbaar via de link Cookievoorkeuren in de voettekst van de relevante website (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com of Citrix.nl). Voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij cookies of soortgelijke tools gebruiken.

De aanbieders van third-party apps, tools, widgets en plug-ins binnen onze Online-kanalen (zoals Twitter, LinkedIn en Facebook) gebruiken mogelijk ook geautomatiseerde middelen om gegevens te verzamelen over uw interactie met deze functionaliteit. Deze gegevens worden rechtstreeks door de aanbieders van de desbetreffende functionaliteit verzameld en hierop zijn dan ook het privacybeleid en eventuele andere regels van deze aanbieders van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan is Citrix niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze aanbieders.

Reclame op basis van interesses

Wanneer u onze Online-kanalen gebruikt, verzamelen wij en bepaalde derden (zoals onze reclamenetwerken, digitale advertentiepartners en sociale media) gegevens over uw online-activiteiten. Dit loopt door in de tijd en vindt ook plaats op websites van derden (zoals websites die onze advertenties aanbieden). Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u reclame over onze producten en diensten te bezorgen, afgestemd op uw persoonlijke interesses. Voor dit doel kunnen wij ook gegevens verkrijgen van websites van derden waarop onze advertenties worden aangeboden. U ziet mogelijk bepaalde advertenties op andere websites omdat wij een beroep doen op third-party advertentienetwerken. Via dergelijke netwerken kunnen wij onze boodschap doelgericht bij de gebruikers brengen op basis van demografische gegevens, interesses en context.

Onze reclamenetwerken verzamelen namens ons mogelijk gegevens over uw bezoeken aan websites die advertenties van Citrix aanbieden, zoals de pagina’s of advertenties die u bekijkt en wat u op de websites doet. Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op onze websites en op websites van derden die aan deze reclamenetwerken deelnemen. Dit proces maakt het voor ons eenvoudiger om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten bij te houden. Als u wilt weten hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame, klikt u op de link Cookievoorkeuren in de voettekst van de relevante website (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com of Citrix.nl). Voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens gebruiken voor reclame op basis van interesses.

De link Cookievoorkeuren in de voettekst van elke website (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com of Citrix.nl) geeft u meer informatie over de mogelijkheden (zoals het wijzigen van uw cookievoorkeuren).

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Wij verkopen geen persoonsgegevens van u en maken dergelijke gegevens niet openbaar tenzij zoals hier beschreven of aangegeven op het moment van verzamelen. Citrix kan persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • als het delen van uw gegevens nodig is om u een product, dienst of informatie te kunnen bezorgen dat/die u hebt aangevraagd;
 • als onderdeel van een gezamenlijke verkooppromotie of om sales leads door te geven aan onze zakelijke partners;
 • om u op de hoogte te houden van de nieuwste productaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u die graag verneemt van onze zakelijke partners;
 • binnen Citrix (met inbegrip van gelieerde bedrijven en dochterondernemingen) voor een doel dat in dit Privacybeleid beschreven staat;
 • om medewerkers in contact te brengen met de administratie van hun werkgever;
 • met onze klanten om problemen te melden en te helpen bij het oplossen daarvan door middel van ondersteuning of consulting;
 • met onze klanten en partners om deze te informeren over het gebruik van onze diensten door hun gebruikers (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker nieuwe gebruiksgegevens heeft gekregen of een cursus heeft afgerond);
 • met serviceproviders waarop wij een beroep hebben gedaan om diensten te verlenen namens ons (zoals verwerking van betalingen, uitvoeren van bestellingen, klantenondersteuning, relatiebeheer en gegevensanalyse) (deze serviceproviders zijn contractueel verplicht om de aan hen bezorgde gegevens te beschermen en niet te gebruiken of openbaar te maken tenzij dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen);
 • met goedgekeurde Citrix Partners om onze producten en diensten aan u te kunnen aanbieden;
 • met onze gezamenlijke marketing- en salespartners en andere zakelijke partners die ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten of andere aspecten van onze bedrijfsvoering en voor de in dit Privacybeleid omschreven doelen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken

(1) als wij daartoe verplicht zijn of het recht hebben volgens toepasselijk recht of een juridische procedure (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding),

(2) aan politie en justitie of andere verheidsinstanties om te voldoen aan een legitiem verzoek daartoe,

(3) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig is om fysieke schade of financieel verlies aan Citrix, zijn gebruikers of het publiek te voorkomen, voor zover wettelijk verplicht of toegestaan,

(4) om onze wettelijke rechten te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen en

(5) in verband met een onderzoek naar mogelijke of echte fraude, illegale activiteiten dan wel securitygerelateerde of technische problemen.

Verder behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u in ons bezit hebben over te dragen aan desbetreffende derden in het geval van een mogelijke of werkelijke verkoop of overdracht, geheel of gedeeltelijk, van ons bedrijf of onze activa (bijvoorbeeld bij een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie) of andere zakelijke transactie.

Wij kunnen de gegevens ook op andere manieren delen, waarover wij nadere mededelingen doen op het moment van verzamelen en uw toestemming daarvoor vragen voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Internationale gegevensoverdracht

Wij dragen de persoonsgegevens die we via de kanalen verzamelen over aan, en slaan dergelijke gegevens op in andere landen waar Citrix en zijn serviceproviders actief zijn, waaronder de Verenigde Staten, waar andere wetgeving betreffende gegevensbescherming van toepassing kan zijn dan in het land waar de gegevens werden aangeleverd. Als wij dit doen, dragen we de persoonsgegevens alleen over voor de in dit Privacybeleid omschreven doelen. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen, nemen wij, voor zover wettelijk verplicht, maatregelen om die gegevens te beschermen op basis van een gegevensoverdrachtsovereenkomst op basis van de modelclausules van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 46 van de General Data Protection Regulation (GDPR) of door ontvangers te selecteren die gecertificeerd zijn in overeenstemming met de Privacyschildregeling tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS, zoals hierna beschreven.

Privacyschild tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS

Met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de VS is Citrix gecertificeerd in overeenstemming met de Privacyschildregeling tussen de EU en de VS en die tussen Zwitserland en de VS, zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel (Department of Commerce) en de Europese Commissie betreffende de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS, overeenkomstig artikel 45 van de GDPR (afzonderlijk ‘Privacyschildregeling’ en samen de ‘Privacyschildbeginselen’ genoemd). Bij een conflict tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid en de Privacyschildbeginselen hebben de Privacyschildbeginselen voorrang. Ga voor meer informatie over het Privacyschild en onze certificering naar https://www.privacyshield.gov/.

Citrix is volgens elke afzonderlijke Privacyschildregeling verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het bedrijf ontvangt en daarna doorstuurt naar derden die handelen uit naam van het bedrijf. Citrix voldoet aan de Privacyschildbeginselen met betrekking tot het verder doorsturen van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen binnen de Privacyschildregeling valt Citrix onder de bevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kan Citrix worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van daartoe gerechtigde openbare instanties, bijvoorbeeld in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

In bepaalde omstandigheden, die volledig beschreven staan op de website over het Privacyschild, kunt u bindende arbitrage inroepen wanneer andere geschillenprocedures zijn uitgeput.

In overeenstemming met de Privacyschildbeginselen stelt Citrix alles in het werk om klachten over ons verzamelen of gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Neem met vragen of klachten over ons Privacybeleid of onze werkwijze contact met ons op (hier).

Natuurlijke personen uit de EU en Zwitserland die vragen of klachten hebben naar aanleiding van ons Privacyschildbeleid moeten eerst contact opnemen met Citrix op dit adres. Als u een niet-opgeloste klacht hebt die wij volgens u niet correct hebben aangepakt, neem dan voor meer informatie of om een klacht in te dienen contact op met https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (een Amerikaanse geschilleninstantie). Hun diensten zijn gratis.

 Klik hiervoor meer informatie over het Privacyschild en verificatie.

Uw rechten en keuzemogelijkheden

Wij bieden u bepaalde keuzemogelijkheden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verkrijgen, bijvoorbeeld hoe wij de gegevens gebruiken en hoe wij met u communiceren. Om uw voorkeuren bij te werken, om de communicatie die u van ons krijgt te beperken of om een verzoek in te dienen neemt u contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte Hoe u contact met ons opneemt van dit Privacybeleid. Onze mailings stopzetten kunt u doen door te klikken op ‘Afmelden’ die u in onze e-mails aantreft.

Om rechten uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens die namens onze klanten worden verwerkt in verband met het gebruik van onze producten en diensten, moeten eindgebruikers contact opnemen met de relevante beheerder voor het Aanbod dat verband houdt met de informatie, niet met Citrix.  Als u een klantaccountbeheerder of klantaccounteigenaar bent en hulp nodig hebt bij dit proces, bijvoorbeeld wanneer u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw eigen gebruikersgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.  

Voor zover wettelijk toegestaan in uw rechtsgebied kunt u inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben of vragen om uw gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, of dat wij de verwerking van de gegevens beperken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven of via MyAccount. Om uw privacy te beschermen en in te staan voor maximale security controleren wij mogelijk uw identiteit voordat u toegang krijgt tot de gegevens. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen kosten in rekening worden gebracht om u een kopie te bezorgen van de door ons bijgehouden persoonsgegevens. Afhankelijk van uw locatie hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder als u niet tevreden bent met ons antwoord.

We ondersteunen de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (‘Principles’) van de Digital Advertising Alliance in de VS, de Digital Advertising Alliance in Canada en de European Digital Advertising Alliance in de EU. Als u in de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie woont, kunt u naar Ad ChoicesAd Choices Canada of Your Online Choices  gaan om uw voorkeuren aan te geven, waaronder de optie om te kiezen voor een ‘universele’ opt-out voor op interesse gebaseerde advertenties met deelnemende entiteiten.

Deze websites bieden tevens gedetailleerde informatie over op interesse gebaseerde advertenties en tips voor het beheren van uw privacy online en in applicaties. Wanneer u zich afmeldt voor reclame op basis van interesses, wil dit niet zeggen dat u geen advertenties meer ziet van ons of de Online-kanalen. Afmelding wil zeggen dat de online-advertenties die u ziet niet op uw interesse gebaseerd zijn. Wanneer u zich via de bovenstaande link afmeldt voor het ontvangen van reclame op basis van interesses, kunnen cookies en andere technologieën in de Online-kanalen nog steeds informatie verzamelen over uw gebruik van de Online-kanalen, waaronder voor analyse, fraudepreventie en andere doeleinden toegestaan door de Self-Regulatory Principles.

Wanneer u onze Online-kanalen gebruikt, verzamelen wij en bepaalde derden (zoals onze reclamenetwerken, digitale advertentiepartners en sociale media) mogelijk persoonsgegevens over uw online-activiteiten. Dit loopt door in de tijd en gebeurt ook op websites van derden. Bepaalde webbrowsers kunt u zo instellen dat ze een Do Not Track-signaal (‘DNT’) sturen naar de websites die u bezoekt, waarmee u die sites meldt dat uw online-activiteiten niet mogen worden gevolgd. Onze Online-kanalen zijn niet ontworpen om te reageren op ‘do not track’-signalen die worden ontvangen van webbrowsers. U kunt echter uw cookievoorkeuren op al onze websites (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile of Citrix.com) beheren in verband met de persoonsgegevens die we van u verzamelen. U doet dit door te klikken op de link Cookievoorkeuren in de voettekst van de betreffende website.

Voor zover wettelijk mogelijk kunt u uw eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan uw voorkeuren. Dit verandert echter niets aan de legitimiteit van ons gebruik van uw gegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan het moment van intrekken. Mogelijk hebt u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

Op sommige van de hierboven beschreven rechten kunnen onder de toepasselijke wetgeving bepaalde beperkingen van kracht zijn.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Om bescherming te bieden tegen onwettige of ongeoorloofd(e) vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van, of toegang tot, de persoonsgegevens die ons via de kanalen zijn bezorgd, passen wij administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen toe, overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van de locatie waar de persoonsgegevens zijn verkregen.

Bewaring van persoonsgegevens

Voor zover wettelijk toegestaan bewaren wij de persoonsgegevens die we over u verkrijgen meestal zolang als nodig is (1) voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, in overeenstemming met dit Privacybeleid, wat doorgaans betekent dat we uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze relatie of zolang u uw account bij ons geopend laat, of (2) om rekening te houden met van toepassing zijnde verjaringstermijnen en te voldoen aan de desbetreffende wetgeving, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. Zoals beschreven in het gedeelte hierboven over uw rechten en keuzemogelijkheden kunt u voor zover in uw rechtsgebied wettelijk toegestaan vragen dat wij uw gegevens verwijderen of de verwerking van uw gegevens beperken. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.

Mededeling voor inwoners van Californië

Dit Citrix.com Privacybeleid wordt aangevuld met een ‘Consumer Privacy Statement’ voor de Amerikaanse staat Californië. Deze statement geldt alleen voor consumenten in Californië en is hier te raadplegen. Hierna volgt een korte samenvatting van specifieke delen van deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over de van toepassing zijnde rechten en plichten, raadpleeg dan de volledige verklaring.

Mogelijk hebt u het recht om tweemaal per periode van 12 maanden de volgende informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld:

 • de categorieën en specifieke persoonsgegevens die wij hebben verzameld;
 • uit welke categorieën bronnen die verzamelde persoonsgegevens afkomstig zijn;
 • met welk bedrijfsmatig of commercieel doel wij de persoonsgegevens hebben verzameld of verkocht;
 • met welke categorieën derden wij de persoonsgegevens hebben gedeeld;
 • de categorieën persoonsgegevens van u die wij hebben verkocht of bekendgemaakt voor bedrijfsmatige doeleinden en de categorieën derden aan wie wij die gegevens hebben verkocht of bekendgemaakt voor bedrijfsmatige doeleinden.

Mogelijk hebt u het recht om ons te vragen om (1) een lijst met bepaalde categorieën persoonsgegevens die wij bekend hebben gemaakt aan derden voor hun direct marketing tijdens het direct voorafgaande kalenderjaar en (2) de identiteit van die derden. Daarnaast hebt u het recht om ons te vragen om persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen. 

U hebt het recht om de verkoop van uw gegevens te weigeren. Als u zich wilt afmelden, klikt u op de link Cookievoorkeuren in de voettekst van de relevante website (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com of Citrix.nl) of stuur een e-mail naar privacy@citrix.com.

Als u een verzoek wilt indienen dat verband houdt met andere rechten, neem dan contact met ons op zoals beschreven onder Hoe u contact met ons opneemt in het Citrix.com Privacybeleid hierna. Om uw privacy te beschermen en in te staan voor maximale security, kunnen wij uw identiteit controleren voordat wij u toegang geven tot uw persoonsgegevens of voordat wij uw verzoek inwilligen. Om een verzoek te kunnen controleren, kunnen wij u vragen om u te legitimeren op een manier die past bij de aard van de gevraagde persoonsgegevens.  Dit kunnen persoonsgegevens zijn die eerder zijn verzameld om u te kunnen koppelen aan de verstrekte gegevens.  Volgens de California Consumer Privacy Act (CCPA) kunt u een bevoegde agent aanwijzen die een verzoek indient namens u. Deze agent moet een verificatieproces doorlopen en daarbij bewijs indienen dat hij door u is aangesteld. Ook kunnen wij u vragen om uw eigen identiteit te bevestigen, rechtstreeks bij ons.   

Als u ervoor kiest om van deze rechten gebruik te maken, zullen wij u het gebruik van onze goederen of diensten niet weigeren, noch zullen wij er andere prijzen of kwaliteitsniveaus voor gaan hanteren.

Persoonsgegevens van kinderen

De Online-kanalen zijn gemaakt voor een algemeen publiek en niet voor kinderen jonger dan 13. Wij zullen kinderen onder de 13 nooit bewust om persoonsgegevens vragen via de Online-kanalen. Als wij weten dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen. Als u denkt dat een kind onder de 13 ons persoonsgegevens heeft bezorgd, neem dan contact op zoals aangegeven in het gedeelte Hoe u contact met ons opneemt van dit Privacybeleid.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan regelmatig worden bijgewerkt (zonder voorafgaande kennisgeving aan u) overeenkomstig wijzigingen in onze gegevenspraktijken. Bovenaan het Privacybeleid vermelden we de datum waarop de laatste aanpassing is gebeurd. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door middel van een mededeling op deze website voordat de veranderingen ingaan. We raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig na te kijken op nieuwe informatie over onze privacypraktijken.

Hoe u contact met ons opneemt

Als u vragen, verzoeken of zorgen hebt met betrekking tot de behandeling van uw gegevens door onze klant, neem dan contact op met de betreffende klant. Als u vragen of opmerkingen hebt bij dit Privacybeleid of als u wilt dat wij bepaalde gegevens over u, of uw voorkeuren, bijwerken, neem dan hier contact met ons op of per e-mail op het adres privacy@citrix.com. U kunt ook schrijven naar:

Citrix Systems, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
Verenigde Staten

Citrix Systems, Inc. wordt in de EU vertegenwoordigd door:
Citrix Systems Ireland Ltd.
Attn: Chief Privacy Officer
Eastpoint Business Park
Alfie Byrne Rd, East Wall
Dublin, Ierland