FAQ's voor klanten

Waarom wijzigt Citrix de voorwaarden?

Citrix automatiseert zijn werkwijzen en stroomlijnt zijn juridische voorwaarden om ze consistent te maken voor alle klanten, producten, diensten en locaties. Sommige van onze klanten hebben te maken met eerdere versies van de servicevoorwaarden, wat het moeilijker maakt om contractgerelateerde vragen snel te beantwoorden en efficiënte ondersteuning te bieden. Met deze wijzigingen standaardiseert Citrix de servicevoorwaarden voor alle producten en verkoopkanalen. Onze klanten hebben binnenkort dezelfde voorwaarden, ongeacht welk product ze hebben gekocht, wanneer ze het hebben gekocht of waar ze het hebben gekocht.

Welke voorwaarden zijn er gewijzigd?

De grootste verandering is dat Citrix standaardiseert naar één uniforme set Voorwaarden voor consistentie voor alle klanten. Aangezien er al veel verschillende vormen van klantovereenkomsten zijn geweest, is het niet mogelijk de specifieke wijzigingen voor iedereen aan te geven. We hebben daarom hieronder samengevat wat er gewijzigd is ten opzichte van de versie van de servicevoorwaarden van vorig jaar. Zoals altijd, adviseren we u de volledige servicevoorwaarden te lezen voordat u op accepteren klikt.

  • Toegevoegde servicebeschrijvingen voor Saas-services
  • Taalgebruik aangepast om de consolidatie van de Citrix-entiteit te weerspiegelen
  • De bepaling voor kennisgeving over prijs- en voorwaardewijzigingen is bijgewerkt
  • Secties toegevoegd voor het gebruik van beta- of nog in ontwikkeling zijnde kenmerken in producten

Waar kan ik de servicevoorwaarden bekijken?

De huidige voorwaarden zijn op elk moment beschikbaar op de Services-webpagina en ook op de Services-pagina van uw eigen account.

Heb ik de autoriteit om de voorwaarden te accepteren?

Door onder de voorwaarden te 'klikken om te accepteren' verklaart u dat u de autoriteit hebt om hiermee in te stemmen namens uzelf en/of uw organisatie. Als u van mening bent deze autoriteit niet te hebben, accepteer de voorwaarden dan niet Stuur de servicevoorwaarden in plaats daarvan naar de juiste partij voor het beoordelen en accepteren ervan.