Toegang tot juridische, compliance- en privacy-informatie

Privacybeleid
Citrix is van mening dat op internet de bescherming van uw privacy erg belangrijk is. Lees de Citrix-privacyverklaring voor details.

Juridische kennisgeving
Lees de informatie, voorwaarden en bepalingen betreffende het gebruik van de website. Door informatie op de website te bekijken, gebruiken of materiaal te downloaden, stemt u in met (en bent u gebonden aan) deze voorwaarden en bepalingen.

Verklaring over de Modern Slavery Act
In onze Code of Business Conduct hebben we de gedragsregels vastgelegd waaraan iedereen die voor of namens Citrix werkt, zich dient te houden.  De Modern Slavery Act bevat onder meer onze standpunten inzake slavernij en mensensmokkel.

Richtlijnen over handelsmerken en copyright
Deze richtlijnen helpen u de juiste manier te identificeren om de handelsmerken van Citrix en handelsmerksymbolen ™ en ® correct weer te geven, en de handelsmerken van Citrix op de juiste manier te refereren met hun bronvermelding. Deze richtlijnen geven tevens antwoord op veelgestelde vragen over het juiste gebruik van de handelsmerken van Citrix.

NDA (geheimhoudingsovereenkomst)
Informatie over een geheimhoudingsovereenkomst voor klanten of marketingpartners van Citrix.

Belastingformulieren
Download de belastingformulieren die nodig zijn om zaken te doen met Citrix. 

Octrooien
Een uitgebreide lijst met Citrix octrooien en de producten en services van Citrix waarop deze betrekking hebben, in overeenstemming met de bepalingen van de America Invents Act betreffende ‘virtual patent marking’.