SANTA CLARA, Kalifornia - 10 sierpnia 2017 - utworzenie Citrix Cloud Region to odpowiedź Citrix na potrzeby biznesowe coraz większej liczby klientów usług chmurowych z Europy. Citrix Cloud Region to granica geograficzna, w ramach której Citrix może obsługiwać, przechowywać i replikować usługi i dane dostarczane przez usługi Citrix Cloud. W tym celu firma może używać wielu publicznych lub prywatnych chmur zlokalizowanych w jednym lub kilku krajach w regionie.

Migracja z tradycyjnie wdrażanych i stosowanych instancji rozwiązań Citrix na te, dostępne w formie usług w chmurze to zauważalny trend wśród klientów Citrix. Usługi te, dostępne na platformie, którą można w pełni zarządzać, to dla firm między innymi szybsza możliwość ich wykorzystania, eliminacja konieczności instalacji aktualizacji i ew. poprawek oraz oszczędność zasobów infrastruktury IT.

Klienci będą mogli wybrać interesujący ich region geograficzny w ramach próbnej rejestracji lub odnawiania subskrypcji do usług chmurowych Citrix. Tym samym będzie można między innymi korzystać z aplikacji i stacji roboczych w formie usług, rozwiązania do współdzielenia plików czy zarządzania mobilnością.

Wybór regionu dla usług Citrix w chmurze stosowanych przez klientów nie będzie miał wpływu na miejsce przechowywania ich danych i na nie same. Pozostaną one pod pełną kontrolą klientów. Citrix nie będzie również miał dostępu ani możliwości przeniesienia danych pomiędzy regionami. Nowa strefa jest dostępna dla klientów Citrix od momentu jej ogłoszenia. Więcej informacji będzie można uzyskać u pracowników, partnerów i usługodawców Citrix.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności. Upraszczamy również zdolność działów IT do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500. Więcej na stronie www.citrix.com.pl

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.