Skip to main content

Oct

152021

Citrix onderzoek laat stand van zaken rond veilig remote werken zien

74% van de beslissers over security in de VS en Europa zegt dat procedures en controles complexer zijn geworden; 73% heeft moeite om toename van bedreigingen te beheersen

Amsterdam, 14 oktober 2021 – "Het was als het vervangen van een motor van een vliegtuig terwijl het in de lucht vloog", zo omschreef een van de security beslissers de verschuiving naar werken op afstand, die de pandemie vorig jaar forceerde. En het is er niet eenvoudiger op geworden, blijkt uit The State of Security in a Hybrid World, een onderzoek van Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) onder 1.250 besluitvormers op het gebied van beveiliging bij middelgrote tot grote organisaties in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

De toekomst van werken beveiligen

Nu eindgebruikers overal vandaan werken en in sommige gevallen hun eigen apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot cloud-apps en bedrijfsresources, is het aanvalsoppervlak groter dan ooit. Veel IT-organisaties worstelen met de verdediging ervan. Uit het Citrix-onderzoek blijkt:

  • 74 procent van de beslissers over security zegt dat procedures en controles complexer zijn geworden nu hun organisaties overstappen op remote en hybride werk
  • 73 procent heeft moeite om de toegenomen hoeveelheid beveiligingsrisico's die deze nieuwe werkmodellen met zich meebrengen, bij te houden

De werknemerservaring verbeteren

Medewerkers willen vandaag de dag de flexibiliteit om te werken waar, wanneer en hoe ze willen met de applicaties en devices van hun keuze. Naast besluitvormers op het gebied van beveiliging, heeft Citrix ook 3.603 kenniswerkers ondervraagd en 66 procent gaf aan het "extreem" of "zeer belangrijk" te vinden om op afstand of vanuit huis te kunnen werken, op elk apparaat.

Slimme organisaties erkennen dit:

  • 86 procent van de respondenten in het Citrix-onderzoek zegt dat het "extreem" of "zeer belangrijk" is om een naadloze werknemerservaring te creëren
  • Ongeveer negen op de tien meet de impact van informatiebeveiliging op de ervaring en productiviteit van werknemers

Het spel veranderen

"IT-organisaties realiseren zich dat wanneer ze hybride werk omarmen, hun houding ten opzichte van security moet veranderen", zegt Kurt Roemer, Chief Security Strategist, Citrix. "In plaats van traditionele command en controle-stijl strategieën, zullen ze een meer intelligente, mensgerichte benadering van beveiliging hanteren die medewerkers beschermt zonder hun ervaring negatief te beïnvloeden."

De meeste deelnemers aan de Citrix-enquête nemen maatregelen om dit te doen. 79 procent van de ondervraagde besluitvormers zegt zelfs dat de pandemie een mogelijkheid heeft gecreëerd om hun langetermijnstrategie voor informatiebeveiliging volledig te herzien met deze doelstellingen in gedachten.

Toch blijven er uitdagingen. In de top drie van problemen die worden genoemd door werknemers die deelnamen aan het Citrix-onderzoek:

  • Slechte connectiviteit (43 procent)
  • Virtueel oplossen van technische problemen (34 procent)
  • Onvermogen om snel/gemakkelijk IT-ondersteuning te krijgen (32 procent)

Investeren in de toekomst

Maar er is niet alleen maar slecht nieuws. Terwijl slechts 46 procent van de besluitvormers op security zich "enigszins voorbereid" voelde op telewerken toen de pandemie uitbrak, voelt 84 procent zich nu "zeer" of "enigszins" voorbereid op het beveiligen van hun hybride, tele- of thuiswerkende personeelsbestand.

  • 58 procent zegt dat de investeringen in beveiliging de afgelopen 12 maanden met gemiddeld 40 procent zijn toegenomen. In Nederland was de stijging gemiddeld 29%.
  • 71 procent zegt dat de IT-omgeving van hun bedrijf nu beter beveiligd is dan voor de pandemie toesloeg

En dat is van cruciaal belang, want zoals The State of Security in a Hybrid World ook duidelijk maakt, denkt 52 procent van de besluitvormers op het gebied van security dat het grootste deel van hun personeelsbestand permanent op afstand of hybride zal zijn.

"De toekomst van het werk is hybride, en IT zal een cruciale rol spelen in het leveren daarvan," aldus Roemer. "Met de juiste technologie kunnen ze consistente, veilige en betrouwbare toegang bieden tot de middelen die medewerkers nodig hebben om te kunnen werken, waar het ook gedaan moet worden, en ze in staat stellen om optimaal te presteren."

Citrix biedt een compleet digitaal workspace platform dat uniek is ontworpen om veilig hybride werken mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie over het platform en de waarde die het kan leveren voor een organisatie.

Over het onderzoek

The state of security in a hybrid world onderzoekt de houding en ervaringen van security-beslissers en kenniswerkers in middelgrote organisaties (500+ werknemers in de VS; 250+ werknemers in alle andere markten) nu de kenniseconomie de overstap maakt naar een hybride werkstrategie op lange termijn. Citrix heeft in samenwerking met Sapio Research een onafhankelijk opinieonderzoek uitgevoerd onder 1.250 besluitvormers op het gebied van beveiliging (functietitels waren Manager, Senior Manager, Director en Vice President), werkzaam in grote en middelgrote bedrijven. De respondenten waren afkomstig uit de VS (413 respondenten), het VK (203), Frankrijk (218), Duitsland (209) en Nederland (207). Daarnaast werden in het kader van de studie ook 3603 kenniswerkers ondervraagd die in middelgrote organisaties in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland werken.

Over Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) bouwt veilige en uniforme workspace technologie waarmee organisaties het beste uit hun mensen kunnen halen en hen overal een consistente werkomgeving kunnen aanbieden. Met Citrix krijgen gebruikers een soepele werkervaring en heeft IT een uniform platform om diverse technologieën in complexe cloud omgevingen te beveiligen, te beheren en te controleren. Meer informatie vindt u op https://www.citrix.com/nl-nl/of volg Citrix Benelux op Twitter via @citrixbenelux.

Voor Citrix Investeerders
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die worden gedaan in overeenstemming met de safe harbor-bepalingen van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. De toekomstgerichte bepalingen in dit bericht vormen geen garanties voor toekomstige prestaties. Deze verklaringen betreffen een aantal factoren die kunnen leiden tot feitelijke resultaten, met inbegrip van risico’s verbonden aan de impact van de wereldeconomie en onzekerheid in de IT-uitgavenomgeving, omzetgroei en erkenning van inkomsten, producten en diensten, hun ontwikkeling en distributie, productbehoefte en productportefeuille, economische en concurrentiefactoren, de belangrijkste strategische relaties van de Vennootschap, acquisities en daarmee verband houdende integratierisico’s, alsmede andere risico’s die gedetailleerd zijn in de filialen van de Vennootschap bij de Securities en Exchange Commissie. Citrix aanvaardt geen verplichting om toekomstige informatie in dit persbericht of in verband met de hierin beschreven aankondigen bij te werken. De ontwikkeling, publicatie en timing van alle functies of functionaliteiten die voor onze producten beschreven zijn, blijven naar eigen goeddunken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of overleg gewijzigd worden. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen verbintenis, belofte of wettelijke verplichting om materiaal, codes of functionaliteiten te leveren en mag niet worden gebruikt bij het nemen van aankoopbeslissingen of worden opgenomen in een contract.

© 2021 Citrix Systems, Inc. Citrix, het Citrix-logo en andere merken die hierin voorkomen, zijn eigendom van Citrix Systems, Inc. en kunnen zijn geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

# # #

Citrix Persdesk

Linda Schilperoort
+31 (0)23 555 34 24
Citrix@clarity.pr

Lydia Mekrez
Senior Communications Manager Western and Southern Europe & MENA Citrix
+33 6 49 80 09 71
lydia.mekrez@citrix.com