Oct

262017

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017

Kwartalne przychody na poziomie 691 mln USD, wzrost o 3% rok do roku Przychody odroczone na poziomie 1.7 mld USD, co stanowi 13 procent wzrostu rok do roku

FORT LAUDERDALE, Floryda - 26 października 2017 - Citrix Systems, Inc. ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 roku.

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2017 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 691 mln USD, co stanowi 3 procent wzrostu w porównaniu do 669 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

SZysk netto za trzeci kwartał 2017 roku wyniósł 127 mln USD lub 0,82 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 112 mln USD lub 0,71 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Zysk netto za trzeci kwartał 2017 i 2016 roku obejmuje opłaty restrukturyzacyjne w wysokości 9 mln USD i 12 mln USD na pokrycie kosztów odpraw i likwidacji obiektów. Zysk netto za trzeci kwartał 2017 obejmuje korzyści podatkowe w wysokości około 8 mln USD lub 0,05 USD na rozwodnioną akcję, głównie związane z wygaśnięciem przedawnienia w poprzednim roku podatkowym.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za trzeci kwartał 2017 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 186 mln USD lub 1,22 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 170 mln USD lub 1,08 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Zysk netto za trzeci kwartał z lat 2017 i 2016 liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP za 2016 rok nie zawiera również kosztów rozdzielenia ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto na rozwodnioną akcję za 2017 rok, liczony bez uwzględnienia zasad GAAP odzwierciedla anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających.

"Jestem zadowolony z wyników, jakie osiągnęliśmy w trzecim kwartale. Zmiany dotyczące przekształcania biznesu Citrix nabierają tempa. Dostosowujemy się do wymagań naszych klientów we wspieraniu środowisk multi-cloud i chmury hybrydowej." - powiedział David Henshall, prezes i CEO Citrix.

Podsumowanie wyników finansowych za trzeci kwartał 2017

W porównaniu do wyników finansowych za trzeci kwartał 2016:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji spadły o 7 procent;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 32 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 6 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje wzrosły o 7 procent;
 • Przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 7 procent, w Ameryce o 2 procent, a w regionie Pacyfiku spadły o 1 procent,
 • Przychody z subskrypcji w odniesieniu do przychodów ogółem wyniosły 12 procent;
 • Przychody odroczone wyniosły 1,7 mld USD na dzień 30 września 2017 roku w porównaniu z 1,5 mld USD na dzień 30 września 2016 roku, co oznacza wzrost o 13 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 255 mln USD za trzeci kwartał 2017 roku, w porównaniu z 238 mln USD za trzeci kwartał 2016 roku;
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 85 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 87 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 20 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 32 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.

Perspektywy finansowe na 2017 rok

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników za 2017 rok, który zakończy się 31 grudnia br.:

 • Przychód netto ma wynieść od 2.82 mld do 2.83 mld USD.
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 2,80 do 2,93 USD. Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 4,79 do 4,81 USD z wyłączeniem: 0,46 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 1,07 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,22 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,37 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz od 0,41 do 0,56 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada również wyłączenie 0,30 USD związanych z niektórymi kosztami podatkowymi, które zostały poniesione w związku z wydzieleniem działalności GoTo. Zysk na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP odzwierciedla również anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających, które nie mogą zostać łatwo wyliczone.

Perspektywy finansowe na 2018 rok
Wstępne prognozy kierownictwa Citrix zakładają, że w 2018 roku przychód netto wzrośnie od 1 do 2 procent z wyłączeniem efektu przejściowego, związanego z wprowadzeniem standardu naliczania przychodów ASC 606, który wejdzie w życie 1 stycznia 2018. Ponadto marża operacyjna liczona zgodnie z zasadami GAAP na wynieść od 19 do 20 procent, a marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP od 29 do 30 procent z wyłączeniem: 6 procent związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 2 procent związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych i 2 procent związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić. Pełna informacja prasowa w j. angielskim na temat wyników finansowych jest dostępna pod adresem: https://www.citrix.com/news/announcements/oct-2017/citrix-reports-third-quarter-financial-results.html

 

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności. Upraszczamy również zdolność działów IT do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500. Więcej na stronie www.citrix.com.pl

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.