Oct

202015

Citrix prezentuje wyniki globalnego badania usługodawców DaaS

Santa Clara, Kalifornia: 20 października 2015 – dostawcy usług przewidują znaczy wzrost rynku usług DaaS w najbliższych miesiącach. Na ten, jak i inne wnioski wskazuje przeprowadzone przez Citrix Service Provider Center of Excellence globalne badanie rynku DaaS, zatytułowane 2015 Global DaaS Market Survey. Ujawnia ono nowe trendy w zakresie rozwoju rynku, poszczególnych sektorów a także adopcji infrastruktury od usługodawców, którzy dostarczają hostowane rozwiązania na całym świecie. Ponad 500 usługodawców Citrix z 40 krajów z całego świata podzieliło się swoimi spostrzeżeniami na temat wzrostu rynku Desktop-as-a-Service (DaaS), adaptacji technologii oraz trendów biznesowych.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • 71 procent badanych usługodawców przewiduje wzrost rynku usług DaaS w ciągu najbliższych 12 miesięcy (z tego 52 procent zakłada wzrost w granicach 16-50% a 17 procent respondentów przewiduje go na poziomie ponad 50%),
  • Do 2016 roku wykorzystanie chmur publicznych dla usług DaaS wzrośnie do potencjalnie 50 procent,
  • W ramach poszczególnych rynków, w których widać wzrost wykorzystania usług DaaS są finanse (11%), przemysł (11%), opieka zdrowotna (10%),
  • Usługodawcy planują skupić się na oferowaniu kompleksowego, mobilnego środowiska roboczego (49%), ale także hostowanych usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (34%), synchronizacji i współdzielenia danych (29%) oraz usług sieciowych 15%)

Wzrost rynku hostowanych usług.

Raport ukazuje również silny wzrost hostowanych usług różnego rodzaju. Usługodawcy Citrix mogą zarówno oferować kompleksowe mobilne środowisko robocze, zawierające aplikacje, pulpity, usługi współdzielenia plików oraz mobilności, ale także pojedyncze usługi, zgodne z zapotrzebowaniem klientów. Przeprowadzone w drugim kwartale 2015 roku badanie pokazuje również, że wzrost ofert usługodawców ukierunkowanych na kompleksowe usługi DaaS (Desktop-as-a-Service), jak również hostowane usługi zarządzania mobilnymi urządzeniami, synchronizacji i współdzielenia danych czy usług sieciowych.

Przyszłość usługodawców należy do chmury

Duża część najnowszego raportu jest poświęcona przewidywanemu wzrostowi udziału chmur publicznych w oferowanych przez usługodawców usługach hostingowych. W 2014 roku respondenci wskazywali w swoich planach na migrację do opartej na chmurze platformy IaaS, wyniki tegorocznego badania jedynie potwierdzają zaangażowanie w chmurę. 50 procent badanych respondentów planuje wykorzystanie chmury publicznej do oferowania usług DaaS do czerwca 2016 roku.

Pełny raport w języku angielskim jest dostępny pod linkiem 2015 Global DaaS Market Survey.

# # # #

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2014 roku przychody firmy wyniosły 3,14 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl